U of uw partner overlijdt

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. De financiële gevolgen van het overlijden van u of uw partner kunnen groot zijn. Uw inkomen of het inkomen van uw partner valt weg, maar uw vaste lasten, zoals uw hypotheek gaan gewoon door.

Bent u verzekerd?

Wilt u er zeker van zijn dat u of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als een van beiden komt te overlijden? Dan kunt u hiervoor een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze verzekering keert een vast bedrag uit waarmee u of uw partner (een deel van) de hypotheek kan aflossen of andere vaste lasten kan betalen.

U kunt de verzekering op beide levens afsluiten. Dit betekent dat de verzekering uitkeert als één van u beiden overlijdt. Als u de verzekering op één leven afsluit, keert de verzekering alleen uit bij het overlijden van de verzekerde persoon.

Let op: een overlijdensrisicoverzekering sluit u altijd af voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 30 jaar). Een levensverzekering sluit u af voor het hele leven.

Wat moet u regelen?

In de periode na het overlijden moet u veel zaken regelen. Helaas ook voor de hypotheek. De onderstaande stappen helpen u hierbij.

Aangifte bij de gemeente

Binnen 5 dagen na een overlijden moet u aangifte doen van het overlijden. Dit doet u bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Na deze aangifte maakt de gemeente de overlijdensakte op. Meestal verzorgt de uitvaartverzorger de aanvraag hiervan. Overheidsinstanties ontvangen hierna automatisch een melding van het overlijden.

Hebt u een officieel, schriftelijk bewijs van overlijden nodig? Dan kunt u in de gemeente waarin uw partner overleed een ‘uittreksel overlijdensregister’ aanvragen.

Overlijden aan ons doorgeven

U moet het overlijden aan ons doorgeven. Dit kunt u doen door te bellen met onze medewerkers van de afdeling Hypotheken via telefoonnummer 020 - 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl. U krijgt binnen twee weken een reactie van ons.

Had uw partner een pensioenregeling bij een (voormalige) werkgever? Meld het overlijden dan ook bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

Verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris

Meestal hebt u een verklaring van erfrecht nodig. U kunt deze verklaring aanvragen bij de notaris. Deze verklaring kost geld. Vraag deze verklaring daarom alleen aan als wij (of andere instanties) hierom vragen.

Met deze verklaring kunt u de hypotheek op een andere naam zetten. Ook voor het aanpassen van de hypotheek hebt u deze verklaring nodig. Bijvoorbeeld voor het opnieuw vastzetten van de rente of het wijzigen van de manier van aflossen.

In de verklaring van erfrecht staan persoonlijke gegevens van de overledene, zoals:
• of de overledene getrouwd was
• of er (klein)kinderen zijn
• wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen
• of de overledene een testament heeft

Heeft uw partner een testament?

Weet u niet of uw overleden partner een testament heeft gemaakt? Dan kunt u bij het Centraal Testamentenregister (CTR) (gratis) een schriftelijke aanvraag indienen om dit na te gaan. U moet dan altijd een kopie van het uittreksel overlijdensregister meesturen. Het CTR geeft geen inzage in de inhoud van het testament.

Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier (pdf), samen met een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Vergeet niet uw eigen adres te vermelden in de brief, zodat u het antwoord thuisgestuurd kunt krijgen.

Maak een afspraak met de bank

Bij de bank kunt u de tenaamstelling van de rekeningen van uw partner aanpassen. Soms hebt u hiervoor een verklaring van erfrecht nodig.

Aangifte doen

Aangifte inkomstenbelasting
Een aantal maanden na het overlijden van uw partner krijgt u van de Belastingdienst een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Met dit formulier doet u aangifte over het lopende jaar tot het moment van overlijden van uw partner.

Aangifte erfbelasting
Binnen 4 maanden na het overlijden van uw partner stuurt de Belastingdienst een aangifteformulier Erfbelasting (gebeurt dit niet automatisch, dan moet u hierom verzoeken). Binnen 8 maanden na het overlijden moet u aangifte doen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Onze medewerkers van de afdeling Hypotheken helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.

Bekijk onze reactietermijnen

Gesprek met een financieel adviseur

Wilt u uw mogelijkheden voor het verzekeren bij overlijden bespreken met uw financieel adviseur? Maak dan nu een afspraak. Houd er rekening mee dat u kosten betaalt voor het advies van uw financieel adviseur. Vraag hier dus vooraf naar. Hebt u nog geen financieel adviseur? Zoek dan nu een financieel adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur.