Bepaling risicoklasse hypotheek

Wat is een risicoklasse?

De rente die u betaalt, bestaat uit een aantal onderdelen. Een deel van de rente die u betaalt, wordt gebruikt om het kredietrisico af te dekken. Delta Lloyd heeft dit risico verdeeld in een aantal klassen. Dit noemen wij risicoklassen. De hoogte van de hypotheek ten opzichte van de bij ons bekende marktwaarde van uw huis bepaalt in welke risicoklasse uw hypotheek valt. Hebt u een hoge hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van uw huis? Dan is de hypotheek meer risicovol en valt uw hypotheek in een hogere risicoklasse. Het omgekeerde is ook het geval. Hebt u een lage hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van uw huis? Dan is de hypotheek minder risicovol en valt uw hypotheek in een lagere risicoklasse. Hoe hoger de risicoklasse, hoe meer rente u betaalt.

Wilt u weten wat de actuele hoogte is van uw hypotheek? Bekijk uw hypotheek in Mijn Delta Lloyd. Dan bent u direct op de hoogte.

Hoe wordt berekend in welke risicoklasse uw hypotheek valt?

Op www.deltalloyd.nl/rentetarieven ziet u welke risicoklassen er nu zijn. U vindt de juiste risicoklasse door de hoogte van uw hypotheek te delen door de marktwaarde van uw huis. Weet u niet wat de marktwaarde van uw huis is? Gebruik dan de WOZ-waarde. Dit is een schatting van de waarde van uw huis door de gemeente. Kijk hiervoor op uw laatste WOZ-verklaring.

Een voorbeeld:
De marktwaarde van uw huis is € 200.000,-. Uw hypotheek is € 175.000,-. U deelt 175.000 door de marktwaarde van € 200.000 = 0,875. Dit vermenigvuldigt u met 100%. U komt uit op 87,5%. Daarna kijkt u in de rentetabel op www.deltalloyd.nl/rentetarieven in de kolom tot 90% van de marktwaarde. 

Wat gebeurt er als uw hypotheek door aflossen in een lagere risicoklasse valt?

Lost u een deel van uw hypotheek eerder af? Dan wordt uw hypotheek lager en lopen wij minder risico. Uw hypotheek kan daardoor in een lagere risicoklasse vallen. Betaalt u een vaste rente? Dan passen wij uw risicoklasse aan zodra uw nieuwe rentevaste periode ingaat. Als u een maandvariabele rente betaalt, gebeurt dit op de eerste dag van de maand nadat wij uw aflossing hebben ontvangen en verwerkt. Hebt u een Plus Hypotheek? Dan passen wij uw risicoklasse wel aan tijdens uw rentevaste periode. Dit gebeurt automatisch.

Wat gebeurt er als uw hypotheek door een waardestijging van uw huis in een lagere risicoklasse valt?

Als de marktwaarde van uw huis is gestegen, neemt het risico af en kan het zijn dat uw hypotheek in aanmerking komt voor een lagere risicoklasse. Is uw rentevaste periode afgelopen? En denkt u dat uw hypotheek door een waardestijging van uw huis in een lagere risicoklasse valt? Stuur dan uw laatste WOZ-verklaring of een gevalideerd taxatierapport van uw huis per e-mail naar hsd@deltalloyd.nl of per post naar Delta Lloyd Bank, Postbus 231, 1000 AE Amsterdam. Vraag aan uw financieel adviseur of een WOZ-verklaring voldoende is. U kunt ook bellen met onze medewerkers van Hypotheken via telefoonnummer 020 - 594 5050 of een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl

Betaalt u een vaste rente? Dan passen wij uw risicoklasse aan zodra uw nieuwe rentevaste periode ingaat. Als u een maandvariabele rente betaalt, gebeurt dit op de eerste dag van de maand nadat wij de WOZ-verklaring of het gevalideerde taxatierapport van u hebben ontvangen en verwerkt. 

Wat gebeurt er als uw huis in waarde is gedaald?

Als de marktwaarde van uw huis is gedaald, passen wij de risicoklasse van uw hypotheek niet aan.

Wat gebeurt er als u uw hypotheek verhoogt?

Verhoogt u uw hypotheek? Dan wordt het risico dat wij lopen hoger. Bijvoorbeeld wanneer u extra geld leent voor een verbouwing. Daardoor kan uw hele hypotheek in een hogere risicoklasse komen te vallen.

Hoe wordt uw nieuwe rente bepaald?

Bij het bepalen van uw nieuwe rente kijken wij naar de risicoklasse, de rentevaste periode van uw keuze en de rente die daar op dat moment bij hoort. 

Een voorbeeld:
De marktwaarde van uw huis is € 210.000,-. Uw hypotheek is € 200.000,-. U deelt de hypotheek van €200.000,- door de marktwaarde van € 210.000,- en vermenigvuldigt dit met 100%. De verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde van uw huis is dus ongeveer 95%. Volgens de tabel hieronder valt uw hypotheek dan in de risicoklasse > 90% - ≤ 100% marktwaarde. Toen u de hypotheek afsloot, was de rente in deze risicoklasse 4,25 % bij een rentevaste periode van 10 jaar:

Risicoklasse Rente bij rentevaste periode 10 jaar
>75% - ≤ 90% marktwaarde 4,00%
> 90% - ≤ 100% marktwaarde 4,25%

Als u € 25.000,- van uw hypotheek aflost, houdt u een hypotheek over van € 175.000,-. De verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde uw huis verandert daardoor naar 83,3% (€ 175.000,- gedeeld door € 210.000,- x 100% = 83,3%). Uw hypotheek valt dan in de risicoklasse > 75% - ≤ 90% marktwaarde. De rente die daarbij hoort is 4,00%.