Restschuld van uw hypotheek

Is de marktwaarde van uw huis lager dan de hypotheek op uw huis? Dan heeft dit niet direct gevolgen voor u. Pas als u uw huis gaat verkopen, kunt u te maken krijgen met een restschuld. Bij verkoop moet u de hypotheek terugbetalen. Als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hypotheek op uw huis, hebt u een restschuld. Deze restschuld moet u ook terugbetalen. Gaat u verhuizen en hebt u al een hypotheek bij Delta Lloyd? Dan kunt u de restschuld meenemen in de hypotheek voor uw nieuwe huis als u aan onze voorwaarden voldoet. Als u in het huis blijft wonen, kunt u nu al iets doen om een restschuld te voorkomen. Bijvoorbeeld door een deel van uw hypotheek eerder af te lossen.

Hebt u een restschuld?

U houdt een restschuld over als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hoogte van uw hypotheek. Delta Lloyd houdt bij het berekenen van uw restschuld geen rekening met de verkoopkosten van uw huis, zoals makelaarskosten.

Een voorbeeld:
U hebt een huis met een hypotheek van € 200.000,-. U verkoopt uw huis voor € 175.000,-. Omdat de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hypotheek op uw huis, houdt u een restschuld over. Uw restschuld is € 200.000,- min € 175.000,- = € 25.000,-. Op uw spaarrekening hebt u nog € 10.000,- staan. U gebruikt € 5.000,- van uw spaargeld voor het aflossen van uw restschuld. U houdt dan nog een restschuld over van € 25.000,- min € 5.000,- = € 20.000,-.

Kunt u een restschuld verwachten na het verkopen van uw huis?

Is de WOZ-waarde van uw huis lager dan de hoogte van uw hypotheek? Dan kunt u na het verkopen van uw huis een restschuld verwachten. De WOZ-waarde is een schatting van de waarde van uw huis door de gemeente. Kijk hiervoor op uw WOZ-beschikking.

Uw situatie

Bekijk de gevolgen voor u in uw situatie.