U gaat niet verhuizen en wilt een restschuld voorkomen

Hoe voorkomt u een restschuld?

Wilt u nu al iets doen om een restschuld te voorkomen? Dan hebt u meerdere mogelijkheden.

1. U lost een deel van uw hypotheek eerder af

U mag ieder kalenderjaar een percentage van uw hypotheek boetevrij eerder aflossen. Meestal is dat 10% en soms 20%. In uw leningvoorwaarden vindt u welk percentage voor u geldt. Bestaat uw hypotheek uit twee of meer leningdelen? Dan geldt dit percentage van 10% of 20% voor ieder leningdeel. In uw hypotheekofferte of uw hypotheekakte staat welke leningvoorwaarden bij uw hypotheek horen.

Wat zijn de gevolgen van het eerder aflossen van uw hypotheek?
Het eerder aflossen van uw hypotheek heeft een aantal gevolgen:

  • Uw hypotheekschuld wordt lager
  • U betaalt minder rente over uw hypotheek
  • U kunt bij uw belastingaangifte minder rente aftrekken van de belastingen. Eerder
    aflossen kan ook op andere manieren gevolgen hebben voor de belastingen die u betaalt. Bijvoorbeeld voor uw eigenwoningforfait. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
  • Het bedrag dat u iedere maand aflost (of spaart of belegt om uw hypotheek op de einddatum terug te kunnen betalen) wordt lager.

2. U bouwt extra vermogen op

U kunt ervoor kiezen om zelf vermogen op te bouwen. Met dit vermogen kunt u later een eventuele restschuld terugbetalen. Bijvoorbeeld door te sparen op een spaarrekening of te beleggen op een beleggingsrekening. U mag zelf weten bij welke financiële dienstverlener u dit vermogen opbouwt.

3. U kiest voor een aflosvorm met zekerheid

Hebt u nu een hypotheekvorm met minder zekerheid? Dan kunt u met hulp van uw financieel adviseur kiezen voor een hypotheekvorm met zekerheid:

  • Annuïtaire hypotheek: bij een gelijkblijvende rente betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. In het begin lost u weinig van uw hypotheek af en betaalt u meer rente. Later is dit omgekeerd.
  • Lineaire hypotheek: u lost iedere maand een gelijk deel van de hypotheek af. Het bedrag dat u aan rente betaalt, wordt hierdoor steeds lager. Uw maandlasten nemen dus geleidelijk af.
  • Bankspaarhypotheek: aflossen door te sparen op een spaarrekening van Delta Lloyd Bank.

Let op: in 2013 zijn de regels voor hypotheken veranderd. Daardoor is het niet altijd mogelijk om een bankspaarhypotheek te kiezen. Hebt u een Beleggingsverzekering Eigen Woning (BEW)? Dan kunt u deze soms nog wel omzetten naar een bankspaarhypotheek. Hiervoor gelden wel speciale regels van de Belastingdienst.

Wat betekent een andere hypotheekvorm voor uw maandlasten?
Als u voor een andere hypotheekvorm kiest, kan dit gevolgen hebben voor uw maandlasten. Deze kunnen dan hoger of lager zijn. In het algemeen geldt: hoe meer zekerheid, hoe hoger uw maandlasten. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen en een eerste berekening voor u maken. Voor deze dienstverlening kan uw financieel adviseur kosten in rekening brengen. Vraag hier dus vooraf naar.

Wat kost het om mijn hypotheekvorm om te zetten?
Voor het omzetten van uw hypotheekvorm betaalt u meestal € 250,- omzettingskosten aan ons.

4. U zet uw aflossingsvrije hypotheek om

Hebt u een aflossingsvrije hypotheek? Dan kunt u (een deel van) deze hypotheek samen met uw financieel adviseur omzetten naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Soms zijn er ook nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld omzetten naar onze bankspaarhypotheek. Hiervoor gelden wel speciale regels van de Belastingdienst. U loopt dan minder risico dat u op de einddatum nog een schuld overhoudt.

Wat betekent een andere hypotheekvorm voor uw maandlasten?
Als u voor een andere hypotheekvorm kiest, kan dit gevolgen hebben voor uw maandlasten. Deze kunnen dan hoger of lager zijn. In het algemeen geldt: hoe meer zekerheid, hoe hoger uw maandlasten. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen en een eerste berekening voor u maken. Voor deze dienstverlening kan uw financieel adviseur kosten in rekening brengen. Vraag hier dus vooraf naar.

Wat kost het om mijn hypotheekvorm om te zetten?
Voor het omzetten van uw hypotheekvorm betaalt u meestal € 250,- omzettingskosten aan ons.

Meer weten?

Hebt u nog vragen? Wij hebben enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Ook helpen onze medewerkers van de afdeling Hypotheken u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 5050 en per e-mail via hsd@deltalloyd.nl. Of kijk op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken  of het Verbond van Verzekeraars met informatie over een restschuld. Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw financieel adviseur.

Bekijk onze reactietermijnen