Uw hypotheek aflossen

Het terugbetalen van uw hypotheek wordt ook wel aflossen genoemd. U mag uw hypotheek eerder aflossen dan afgesproken is. U kunt een deel van uw hypotheek aflossen, maar het is ook mogelijk om uw hele hypotheek in één keer af te lossen.

Hoe kunt u een deel van uw hypotheek aflossen?

U kunt uw hypotheekschuld verminderen door een deel van uw hypotheek af te lossen. Het eerder aflossen van een deel van uw hypotheek zorgt voor lagere maandlasten, maar kan gevolgen hebben voor de belastingen die u betaalt. Soms betaalt u kosten voor het aflossen van een deel van uw hypotheek, soms niet.

Wilt u een deel van uw hypotheek eerder aflossen? Dat doet u zo:

► Stap 1. Controleer uw voorwaarden

U mag per kalenderjaar 10% of 20% van uw hypotheek aflossen zonder kosten. Bestaat uw hypotheek uit twee of meer leningdelen? Dan geldt dit percentage van 10% of 20% voor ieder leningdeel. In uw leningvoorwaarden kunt u opzoeken welk percentage voor u geldt. In uw hypotheekofferte of uw hypotheekakte staat welke leningvoorwaarden van toepassing zijn. Als u een deel aflost, dan moet dat minimaal € 500,- zijn.
Tip: Is uw hypotheek hoger dan de laatste WOZ-waarde van uw huis? Vanaf 1 januari 2017 mag u het verschil tussen uw hypotheek en de laatste WOZ-waarde van uw huis kosteloos aflossen. Geldt dit voor u? Maak dan gebruik van deze regeling

► Stap 2. Maak het geld over

Maak het geld dan over naar het IBAN-rekeningnummer waarnaar u iedere maand de hypotheekrente overmaakt. Zet in de omschrijving van de overboeking duidelijk het leningnummer én deelnummer. Wilt u meerdere leningdelen eerder aflossen? Maak dan een aparte overboeking per leningdeel. 

► Stap 3. Stuur een bevestiging

Stuur ons een bevestiging van uw overboeking als er een spaarverzekering of bankspaarrekening bij uw hypotheek hoort. U mag dit met een e-mail aan ons laten weten. U kunt deze e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl. Of stuur een brief naar Delta Lloyd Bank, Afdeling Hypotheken, Postbus 231, 1000 AE Amsterdam

Bekijk onze reactietermijnen

Hoe kunt u uw hele hypotheek aflossen?

Bereikt uw hypotheek binnenkort de einddatum? Hebt u uw huis verkocht of wilt u uw hypotheek onderbrengen bij een andere hypotheekverstrekker? Dan moet u de hypotheek helemaal terugbetalen. Dit wordt ook wel aflossen genoemd. Hieronder leest u waar u in deze situaties aan moet denken. Ook vindt u informatie over het aflossen van uw hypotheek met eigen geld. Bijvoorbeeld met uw spaargeld. Wij raden u in alle situaties aan om contact op te nemen met een financieel adviseur voor advies. Het kan zijn dat u kosten moet betalen voor dit advies. Vraag hier dus vooraf naar.

In de volgende situaties lost u uw hypotheek helemaal af:

1. U verkoopt uw huis

Gaat u verhuizen en verkoopt u uw huis? Dan regelt de notaris onder andere de aflossing voor u. Meestal is dit de notaris van de koper van uw huis. De notaris vraagt een aflosnota bij ons op. Deze sturen wij naar u en de notaris. De notaris lost dan uw hypotheek af met de verkoopopbrengst van uw huis. Ook regelt hij dat de inschrijving van uw hypotheek uit het Kadaster wordt gehaald. Daarna krijgt u een brief van ons waarin staat dat u uw hypotheek hebt afgelost. Dit is de saldo-opgave. De saldo-opgave vindt u via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren bij 'Mijn Documenten'. Deze saldo-opgave gebruikt u voor uw aangifte inkomstenbelasting. Geef alstublieft uw nieuwe adres via Mijn Delta Lloyd aan ons door zodat wij uw saldo-opgave naar het juiste adres kunnen sturen. De saldo-opgave vindt u ook via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren bij 'Mijn Documenten'. 

Let op: U betaalt kosten aan de notaris en uw financieel adviseur. Deze kosten verschillen. Vraag dus vooraf wat deze kosten zijn. Als u uw huis verkoopt, dan betaalt u geen kosten voor het aflossen van uw hypotheek.

2. U lost uw hypotheek af met uw eigen geld

Wilt u uw hele hypotheek aflossen met uw eigen geld? Bijvoorbeeld met uw spaargeld? Dan betaalt u soms kosten voor het eerder aflossen van uw hypotheek. Ook heeft aflossen nog andere gevolgen. Bespreek daarom met uw financieel adviseur of het verstandig is om uw hypotheek af te lossen. Hebt u samen met uw financieel adviseur besloten dat u de hele hypotheek wilt aflossen? Neem dan de volgende stappen:

Stap 1 Stuur een brief

Stuur ons een brief met uw handtekening waarin u schrijft dat u uw hypotheek wilt aflossen. Staat uw hypotheek op twee namen? Onderteken de brief dan allebei. U moet deze brief minimaal twee weken van tevoren sturen.

Stap 2 U ontvangt een aflosnota en maakt het geld over
U krijgt een aflosnota van ons. Op deze aflosnota staat:
 • het bedrag dat u moet betalen;
 • of u kosten moet betalen voor het aflossen van uw hypotheek en hoe hoog die kosten zijn;
 • wat het rekeningnummer is waar u het geld naar kunt overmaken en wanneer het geld op onze rekening moet staan.
Stap 3 U ontvangt een saldo-opgave 

Nadat u het geld hebt overgemaakt, ontvangt u een brief van ons waarin staat dat u uw hypotheek hebt afgelost. Dit is de saldo-opgave. Deze saldo-opgave gebruikt u voor uw aangifte inkomstenbelasting. De saldo-opgave vindt u via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren bij 'Mijn Documenten'.

Stap 4 Verwijderen inschrijving bij het Kadaster

Na het aflossen van uw hypotheek kunt u de notaris opdracht geven om de inschrijving van uw hypotheek te verwijderen uit het Kadaster. Dit hoeft niet direct. U mag hiermee wachten totdat u uw huis verkoopt.

Let op: U mag zelf weten via welke notaris u dit regelt. U betaalt kosten aan de notaris voor het verwijderen van de inschrijving van uw hypotheek bij het Kadaster. Deze kosten verschillen per notaris. Vraag de notaris wat deze kosten zijn.

3. Uw hypotheek bereikt binnenkort de einddatum

Bereikt uw hypotheek binnenkort de einddatum? Dan krijgt u voor de einddatum van uw hypotheek een brief van ons. In deze brief vragen wij u wat u op de einddatum wilt doen. Of uw hypotheek aflossen of de looptijd van uw hypotheek verlengen. Meer uitleg vindt u in de brief. Lost u uw hypotheek op de einddatum af? Dan betaalt u daar geen kosten voor. In uw hypotheekakte staat wat de einddatum van uw hypotheek is. Of bekijk de einddatum van uw hypotheek via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren. 

Hebt u uw hypotheek afgelost? Dan krijgt u een brief van ons waarin staat dat u uw hypotheek hebt afgelost. Dit is de saldo-opgave. Deze saldo-opgave gebruikt u voor uw aangifte inkomstenbelasting. De saldo-opgave vindt u via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren bij 'Mijn Documenten'. Daarna kunt u aan uw notaris opdracht geven om de inschrijving van uw hypotheek te verwijderen uit het Kadaster. Dit hoeft niet direct. U mag hiermee wachten totdat u uw huis verkoopt. 

Let op: U mag zelf weten via welke notaris u dit regelt. U betaalt kosten aan de notaris voor het verwijderen van de inschrijving van uw hypotheek uit het Kadaster. Deze kosten verschillen per notaris. Vraag uw notaris wat deze kosten zijn.

4. U wilt uw hypotheek bij Delta Lloyd oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker

Oversluiten betekent dat u uw hypotheek bij de ene hypotheekverstrekker aflost en een nieuwe hypotheek afsluit bij een andere hypotheekverstrekker. Met deze nieuwe hypotheek lost u uw bestaande hypotheek af. Wilt u uw hypotheek oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker? Neem dan de volgende stappen:

Stap 1 Vraag een aflosnota op

Vraag een aflosnota bij ons op. Dit is een overzicht waarop staat hoe hoog het hypotheekbedrag is dat u nog moet betalen. En of u kosten moet betalen voor het eerder aflossen van uw hypotheek en hoe hoog die kosten zijn.

Stap 2 De notaris maakt het geld over

De notaris maakt het geld naar ons over. Ook verwijdert de notaris de inschrijving van de oude hypotheek uit het Kadaster en zorgt hij voor het inschrijven van de nieuwe hypotheek.

Stap 3 U ontvangt een saldo-opgave

Hebt u de oude hypotheek afgelost? Dan krijgt u van ons een brief waarin staat dat u dit hebt gedaan. Dit is de saldo-opgave. Deze saldo-opgave gebruikt u voor uw aangifte inkomstenbelasting. De saldo-opgave vindt u via Mijn Delta Lloyd in E-bankieren bij 'Mijn Documenten'.

Let op: U betaalt kosten voor het oversluiten van uw hypotheek. Vraag uw financieel adviseur hiernaar.  

Betaalt u kosten voor het aflossen?

U mag (een deel van) uw hypotheek altijd zonder kosten aflossen als u een maandvariabele rente betaalt. Betaalt u een rente die langer dan een maand gelijk blijft (een vaste rente)? Dan leest u hieronder wanneer u zonder kosten mag aflossen.

 • U verkoopt uw huis vrijwillig en u betaalt met dat geld uw hypotheek terug.
 • U betaalt terug aan het einde van uw rentevaste periode.
 • U overlijdt en uw nabestaanden betalen de hypotheek terug. Uw nabestaanden moeten dat dan wel binnen zes maanden na uw overlijden doen. 
 • Uw huis wordt gedwongen verkocht en u betaalt met dat geld uw hypotheek of een deel daarvan terug.
 • U betaalt de hypotheek op de einddatum terug.
 • Hebt u een overbruggingslening? Dan mag u het bedrag van de overbruggingslening altijd zonder kosten aflossen.
 • Als de rente die u op dat moment betaalt lager is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek.
 • Als uw hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde van uw huis mag u naast de jaarlijkse kosteloze aflossing zonder kosten tot de WOZ-waarde aflossen.

Let op: U betaalt wél kosten als:

 • één van de bovengenoemde situaties niet van toepassing is, én;
 • u meer dan 10% of 20% per kalenderjaar aflost, én;
 • de rente die u op dat moment betaalt hoger is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek.

Hoe berekenen wij de kosten voor het aflossen van uw hypotheek?

Wij berekenen de kosten op de volgende manier:

 • Eerst wordt bepaald hoe lang uw rentevaste periode nog duurt;
 • Dan nemen wij de rente die hoort bij de dichtstbijzijnde kortere rentevaste periode* voor nieuwe hypotheken in uw risicoklasse met dezelfde aflosvorm. Dit wordt de vergelijkingsrente genoemd;
 • Daarna berekenen wij het bedrag dat u met uw rente van dit moment zou hebben betaald tot de datum dat die rente zou veranderen. Wij trekken daarvan het bedrag af dat u met de vergelijkingsrente zou betalen tot de datum dat uw rente zou veranderen. Het verschil maken wij contant en dat moet u betalen. Deze contante waarde is de huidige waarde van het bedrag dat wij hebben berekend. U betaalt dit bedrag tegelijk met het bedrag dat u aflost.

  * Bij sommige oudere soorten hypotheken kan dit ook dezelfde rentevaste periode zijn. In uw leningvoorwaarden kunt u opzoeken wat in uw geval van toepassing is.

Waarom betaalt u soms kosten voor het aflossen?

Als u een hypotheek bij ons afsluit, dan kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen uitlenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als u het leent (uw rentevaste periode). Hiervoor betalen wij rente. Als u eerder aflost dan afgesproken, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevaste periode is verstreken. Is de marktrente op dat moment hoger? Dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen kosten te betalen. Is de marktrente lager? Dan lopen wij dus rente mis. U betaalt dan kosten om de rente te vergoeden die wij zijn misgelopen.
Let op: Deze kosten zijn nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen extra bedrag aan boete.

Waarom veranderen de kosten als de rente verandert?

Het is mogelijk dat de hoogte van de kosten verandert. Meestal is dit het gevolg van een andere vergelijkingsrente. Een kleine verandering van de vergelijkingsrente kan al zorgen voor een grote verandering van de kosten. Hieronder ziet u een voorbeeld. 

png - extra aflossen voorbeeld

U ziet dat bij een kleine wijziging van de rente (in dit voorbeeld een verlaging van 0,40%) de kosten sterk stijgen. Het verschil verdubbelt, waardoor de kosten ook verdubbelen. Stijgt de vergelijkingsrente? Dan nemen de kosten af.

Let op: u betaalt geen kosten als de vergelijkingsrente hoger is dan de rente die u nu betaalt. Of als u aflost aan het einde van uw rentevaste periode. Ook zijn er nog een aantal andere situaties waarin u geen kosten betaalt.

Hoort er een rekening of verzekering bij uw hypotheek?

Hebt u een rekening of verzekering die bij uw hypotheek hoort? Neem dan contact op met de bank of verzekeraar waar de rekening of verzekering loopt. Neem ook contact op met uw financieel adviseur om te bepalen wat er met die rekening of verzekering moet gebeuren.  Het kan zijn dat u kosten moet betalen voor dit advies. Vraag hier dus vooraf naar.

Wanneer betaalt u voor het laatst?

U betaalt de bedragen voor uw hypotheek tot de dag dat u uw hypotheek hebt afgelost. In de aflosnota leest u welke dag dit is en wanneer u voor het laatst de maandbedragen betaalt.

Hebt u nog vragen?

Meer informatie over het aflossen van uw hypotheek vindt u in de veelgestelde vragen. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen? Ook onze medewerkers van de afdeling Hypotheken helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.

Bekijk onze reactietermijnen

Gesprek met een financieel adviseur

Wilt u uw hypotheek aflossen, maar hebt u een rekening of verzekering die bij uw hypotheek hoort? Neem dan contact op met de bank of verzekeraar waar de rekening of verzekering loopt. Neem ook contact op met uw financieel adviseur om te bepalen wat er met die rekening of verzekering moet gebeuren. Het kan zijn dat u kosten moet betalen voor dit advies. Vraag hier dus vooraf naar.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur.