Tussentijds aanpassen rentevaste periode

Is de rente die u nu betaalt hoger dan de actuele rente? Dan kan het interessant voor u zijn om uw rentevaste periode tussentijds aan te passen. Dit betekent dat u al een nieuwe rentevaste periode met ons afspreekt voordat uw huidige rentevaste periode is afgelopen.

Wat kost het tussentijds aanpassen van uw rentevaste periode?

In sommige gevallen betaalt u kosten voor het wijzigen van uw huidige rentevaste periode. Deze kosten betaalt u als de rente die u op dat moment betaalt hoger is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek. Uw financieel adviseur kan voor u uitrekenen of u deze kosten moet betalen en hoe hoog deze kosten zijn. Ook betaalt u € 250,- omzettingskosten voor het wijzigen van uw huidige rentevaste periode. In het eerste kwartaal van 2017 gaan wij rentemiddeling aanbieden.

Waarom betaalt u deze kosten?

Als u een hypotheek bij ons afsluit, kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen uitlenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als u het leent (uw rentevaste periode). Hiervoor betalen wij rente. Als u uw rentevaste periode eerder aanpast dan afgesproken, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevaste periode is verstreken. Is de rente op dat moment hoger, dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen kosten te betalen. Is de rente lager? Dan lopen wij dus rente mis. U betaalt dan kosten om de door ons misgelopen rente te vergoeden.

Wanneer is het niet mogelijk om uw rentevaste periode tussentijds aan te passen?

Het is niet mogelijk om uw rentevaste periode tussentijds aan te passen als u een betalingsachterstand op uw hypotheek hebt. Houdt u er ook rekening mee dat bij een (bank)spaarhypotheek een lagere rente op uw hypotheek zorgt voor een hogere inleg op uw bankspaarrekening of premie voor uw spaarverzekering.

Hoe regelt u een tussentijdse aanpassing van uw rentevaste periode?

U kunt dit zelf bij ons aanvragen door een e-mail te sturen naar hsd@deltalloyd.nl. Of u kunt uw financieel adviseur vragen om dit voor u te doen. Zet in uw e-mail uw leningnummer en geef aan voor welke rentevaste periode u een offerte wilt ontvangen.
Bij het bepalen van de nieuwe rente kijken wij naar de risicoklasse, de rentevaste periode van uw keuze en de rente die daar op dat moment bij hoort. Als de marktwaarde van uw huis is gestegen, kan het zijn dat uw hypotheek in aanmerking komt voor een lagere risicoklasse. Hoe lager de risicoklasse, hoe minder rente u betaalt. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, stuurt u dan de meest recente WOZ-waarde van uw huis of een gevalideerd taxatierapport naar ons toe. Zo kunnen wij bepalen in welke risicoklasse uw hypotheek valt.

Daarna krijgt u een offerte van ons. In deze offerte staan de nieuwe rente, de nieuwe rentevaste periode en de eventuele kosten die u moet betalen. Nadat u de offerte hebt ondertekend en teruggestuurd en de eventuele kosten hebt betaald, bevestigen wij wanneer uw nieuwe rentevaste periode ingaat.

Hebt u nog vragen?

Hebt u na het lezen hiervan nog vragen? Onze medewerkers van de afdeling Hypotheken helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.

Bekijk onze reactietermijnen

Gesprek met uw financieel adviseur

Wilt u uw situatie bespreken met uw financieel adviseur? Maak dan nu een afspraak. Hebt u nog geen financieel adviseur? Zoek dan nu een financieel adviseur bij u in de buurt. Houd er rekening mee dat u kosten betaalt voor het advies. Vraag hier dus vooraf naar.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur