Nieuwe regelgeving voor kosten eerder aflossen

Op 20 maart 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ gepubliceerd. Daarin staat hoe de kosten voor het eerder aflossen van een hypotheek moeten worden berekend.

Delta Lloyd volgt Leidraad AFM

Delta Lloyd volgt de richtlijnen uit de Leidraad van de AFM met terugwerkende kracht tot 14 juli 2016. Dit betekent dat wij de kosten van eerdere aflossingen vanaf die datum opnieuw gaan berekenen.

Hoe berekenden wij de kosten?

Wij berekenden de kosten op de volgende manier: 
  • Eerst bepaalden wij wat iemand ons nog zou betalen met de huidige rente. 
  • Daarna berekenden wij hetzelfde bedrag met de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is de actuele rente die hoort bij de dichtstbijzijnde kortere rentevaste periode voor nieuwe hypotheken in dezelfde risicoklasse en met dezelfde aflosvorm. 
  • Het verschil tussen deze twee bedragen maakten wij contant. De klant betaalde ons de contante waarde van dit verschil

Hoe gaan wij de kosten berekenen?

De vergelijkingsrente wordt vanaf 14 juli 2016 op een andere manier bepaald. Vanaf dat moment gebruiken wij als vergelijkingsrente de actuele rente die hoort bij de naastbetere rentevaste periode voor nieuwe hypotheken. Wij kijken dan eerst hoe lang de rentevaste periode nog duurt. Bieden wij een rentevaste periode aan die gelijk is aan deze resterende looptijd? Dan geldt de actuele rente voor deze rentevaste periode als vergelijkingsrente. Is dat niet zo? Dan kijken wij naar de actuele rente voor de dichtstbijzijnde kortere en langere rentevaste periode. De hoogste van deze twee actuele rentes is de vergelijkingsrente. Bij een (bank)spaarhypotheek houden wij bij het berekenen van de kosten ook rekening met het bedrag dat nog gespaard moet worden om de hypotheek op de einddatum af te kunnen lossen.

Wat betekent dit voor klanten die sinds 14 juli 2016 eerder hebben afgelost?

Wij berekenen de kosten opnieuw voor alle klanten die sinds 14 juli 2016 eerder hebben afgelost. Wij informeren deze klanten per brief over de uitkomsten van onze herberekening. Klanten die te veel hebben betaald, krijgen het te veel betaalde bedrag van ons terug. Klanten die te weinig hebben betaald, hoeven niet bij te betalen.

Wat betekent dit voor klanten die voor 14 juli 2016 eerder hebben afgelost?

Voor klanten die voor 14 juli 2016 eerder hebben afgelost, verandert er niets.

Wat betekent dit voor klanten die de komende periode kosten betalen?

Op dit moment berekenen wij de kosten nog op de oude manier. Dit betekent dat klanten die de komende periode kosten betalen, ook in de herberekening meegaan. Wij zijn bezig om de berekeningsmethode in onze systemen aan te passen.

Wat betekent een teruggave van de kosten voor de belastingaangifte?

De Belastingdienst ziet het bedrag dat iemand terugkrijgt als terugontvangen hypotheekrente. In de belastingaangifte over 2017 moet het terugontvangen bedrag worden afgetrokken van de hypotheekrente die over 2017 is betaald. Komt daar een negatief bedrag uit? Dan hoeft niets te worden opgegeven bij betaalde hypotheekrente. Voor de aangifte over 2016 heeft dit geen gevolgen, omdat het bedrag in 2017 wordt ontvangen. Krijgt een klant via een voorlopige aanslag iedere maand een deel van de hypotheekrente terug van de Belastingdienst? Dan kan het zijn dat bij de definitieve aanslag minder geld van de Belastingdienst terug wordt ontvangen. Of dat (met belastingrente) bij moet worden betaald. Daarom is het verstandig om de voorlopige aanslag aan te passen.

Vragen?

Onze medewerkers van de afdeling Hypotheken helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 020 - 594 5050. Of stuur uw vraag via WhatsApp naar 06 - 57 39 35 61.