Wat is een variabele rente?

Wat is het risico van een variabele rente?

Bij een variabele rente kan uw rentepercentage iedere maand stijgen of dalen. Het voordeel van een variabele rente is, dat deze vaak lager is dan de vaste rente van dat moment. Een ander voordeel is dat de variabele rente kan dalen. Hierdoor betaalt u minder. Het nadeel is dat de variabele rente ook kan stijgen. Hierdoor kan het bedrag dat u iedere maand moet betalen opeens veel hoger worden. U houdt dan minder geld over voor andere dingen.

Een voorbeeld:
U hebt een hypotheek van €200.000,- en betaalt nu een variabele rente van 3%. Uw bruto maandlasten (voor belastingaftrek) zijn €500,-. Stijgt de variabele rente naar 4%? Dan stijgen uw bruto maandlasten naar € 667,-. Een stijging naar 6% verdubbelt uw bruto maandlasten naar € 1.000,-.

afb - infographic - variabele rente

Wilt u liever meer zekerheid? Of staat de rente nu laag en wilt u daar voor een langere tijd van profiteren? Dan kunt u op elk moment uw variabele rente gratis omzetten in een vaste rente. Gebruik hiervoor het formulier ‘Omzetten van uw variabele rente in een vaste rente [PDF] ’. Stuur dit formulier minimaal twee weken voordat de vaste rente in moet gaan met uw handtekening naar ons toe. U betaalt geen kosten voor het omzetten van een variabele rente naar een vaste rente. Wilt u advies bij het maken van uw keuze? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Het kan zijn dat u kosten moet betalen voor dit advies. Vraag hier dus vooraf naar.

Hoe is de variabele rente opgebouwd?

Hoeveel u iedere maand aan rente betaalt, hangt af van vijf componenten: het basistarief (de inkoopprijs van geld), opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten, de individuele risico-opslagen, doorlopende kosten en winst.

Het basistarief (de inkoopprijs van geld)

Bij een hypotheek met een maandvariabele rente kan de te betalen rente iedere maand veranderen. Maar de looptijd van de hypotheek is meestal dertig jaar. Delta Lloyd kan het geld van de hypotheek dus niet na één maand terugvragen. Daarom financieren wij onze hypotheken op verschillende manieren en met kort en lang geld. Dit wordt de fundingmix genoemd. Wij maken kosten voor het inkopen van deze fundingmix. De hoogte van de rente hangt af van de inkoopprijs die wij voor deze fundingmix betalen.

Fundingmix

Onze fundingmix bestaat uit:

  • spaargeld 
  • levensverzekeringen 
  • kapitaalmarktfinancieringen

Spaargeld
Nederlandse hypotheken worden voor een belangrijk deel betaald met spaargeld. Ook Delta Lloyd doet dit. Dit betekent dat wij het spaargeld van klanten gebruiken om hypotheken aan klanten te verstrekken. De rente die wij aan klanten betalen over hun spaargeld is een deel van de inkoopprijs van ons geld.

Levensverzekeringen
Ook gebruiken wij de premies die klanten voor onze levensverzekeringen betalen, om hypotheken te kunnen verstrekken. De rente die wij over deze levensverzekeringen vergoeden, is ook een deel van de inkoopprijs van ons geld.

Kapitaalmarktfinancieringen
Banken lenen geld op de kapitaalmarkt. Alle banken betalen voor hun leningen op de kapitaalmarkt de Euribor (Euro Interbank Offered Rate). De Euribor is de rente waartegen Europese banken geld aan elkaar willen lenen met een looptijd tussen de 1 en 12 maanden. Bovenop de Euribor moeten banken nog een risicopremie betalen. 

Welke invloed heeft de Euribor op de variabele rente?
In de media wordt regelmatig de indruk gewekt dat banken tegen een lage rente geld kunnen aantrekken. Hierbij wordt vaak vergeleken met de Euribortarieven voor één maand. De hoogte van de Euribor lijkt dus in verband te staan met de variabele rente. Dit is bij Delta Lloyd niet het geval. De Euribor is één van de drie componenten die van invloed is op de inkoopprijs van ons geld. Alle drie de componenten kunnen los van elkaar stijgen of dalen.

Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten

Bovenop het basistarief (de inkoopprijs van geld) maken wij kosten als wij geld voor langere tijd inkopen op de geld- en kapitaalmarkt. Ook maken wij kosten voor het aanhouden van geld. Deze kapitaalkosten zijn ook onderdeel van de rente die wij in rekening brengen.

Daarnaast is de marktontwikkeling van belang. Als reactie op bepaalde marktomstandigheden kunnen wij ons rentebeleid aanpassen. Bijvoorbeeld bij veranderende wet- en regelgeving. Of als wij extra spaargeld nodig hebben om hypotheken te kunnen verstrekken. In dat geval kunnen wij de spaarrente verhogen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de risico’s in de markt wijzigen of dat wij ons marktaandeel willen beheersen.

Individuele risico-opslagen

Een deel van de rente die u betaalt, gebruiken wij om onze risico’s voor het verstrekken van hypotheken af te dekken. Dit noemen wij een risico-opslag. Bijvoorbeeld het risico dat klanten hun hypotheek eerder terugbetalen dan afgesproken. Of hun hypotheek op de einddatum niet helemaal terug kunnen betalen. Ook productkenmerken zijn van invloed op de hoogte van de rente. Hoe flexibeler de voorwaarden van het product, hoe hoger de rente is die u voor deze hypotheek betaalt. Daarom kan de hoogte van de rente per product verschillen. Daarnaast speelt de verhouding tussen de lening en de waarde van het onderpand een rol. Deze verhouding drukken wij uit in een percentage. Hoe hoger het percentage, hoe meer rente u betaalt. Elk percentage valt in een risicoklasse.

Als u een hypotheek sluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant voor uw hypotheek. Garant staan betekent dat uw hypotheek in sommige gevallen wordt kwijtgescholden als u buiten uw schuld om niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door werkloosheid buiten uw schuld of arbeidsongeschiktheid. Daarom betaalt u voor een hypotheek met NHG een andere rente dan voor een hypotheek zonder NHG.

Doorlopende kosten

Een deel van de rente die u betaalt, gebruiken wij voor de kosten van het verwerken en beheren van onze hypotheken en spaarrekeningen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van onze administratie, personeel en kantoren.

Winst

Omdat Delta Lloyd een commercieel bedrijf is, gebruiken wij een deel van de rente om winst te maken. Daarbij houden wij ons aan de eisen van De Nederlandsche Bank.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Onze medewerkers van de afdeling Hypotheken helpen u graag. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur via telefoonnummer (020) 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.