Jaarlijkse brief over uw hypotheek

U hebt een brief van ons gekregen over uw hypotheek. In deze brief informeren wij u over het aflossen van uw hypotheek op de einddatum.

Als u kans hebt op een schuld op de einddatum

Verwacht u dat u de hypotheek op de einddatum niet helemaal kunt aflossen? En wilt u dat liever niet? Dan kunt u kiezen voor meer zekerheid. U hebt hier verschillende mogelijkheden voor. In de brochure Verantwoord lenen bij Delta Lloyd [PDF] leest u wat deze mogelijkheden zijn. Ook helpt deze brochure u te bepalen of uw hypotheek nog steeds bij uw persoonlijke en financiële situatie past. En wat er gebeurt als u de rente opnieuw moet vastzetten.

Als u geen kans hebt op een schuld op de einddatum

Bent u er zeker van dat u de hypotheek op de einddatum helemaal kunt aflossen? Dan hoeft u niets te doen om meer zekerheid over het aflossen te krijgen. Wel raden wij u aan om de brochure [PDF]  aandachtig door te lezen. In deze brochure leest u onder andere wat u het best kunt doen als uw persoonlijke of financiële situatie verandert. En wat er gebeurt als u de rente opnieuw moet vastzetten.

Vragen?

Hebt u nog vragen over deze brief en de brochure? Neemt u dan tijdens werkdagen contact op met Edzard Valk via telefoonnummer 020 - 594 48 88. Bij afwezigheid van Edzard Valk helpen zijn collega’s van de afdeling Maatwerkfinancieringen u graag. Zij zijn bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar maatwerkfinancieringen@deltalloyd.nl. Voor adviesvragen kunt u terecht bij uw financieel adviseur.