Een eerste huis kopen

Bij het kopen van een huis komt veel kijken. Delta Lloyd helpt u hier graag bij. Lees hieronder waar u aan moet denken bij het kopen van uw eerste huis.

Hypotheek aflossen

Als u een eerste huis gaat kopen, is het verstandig om eerst uw wensen in kaart te brengen. Hoe groot moet het huis bijvoorbeeld zijn en wilt u eigenlijk een tuin? En kiest u voor bestaande bouw of voor nieuwbouw? Voor het kopen van een huis leent u meestal geld. Dit noemen we een hypotheek.

Welke hypotheekvormen zijn er?

Een hypotheek is een lening om een eigen huis te kopen of te verbouwen. Een hypotheek sluit u meestal af voor 30 jaar. In een kort filmpje ziet u wat een hypotheek precies is.

Een hypotheek met zekerheid
Wilt u op de einddatum van uw hypotheek géén schuld hebben? Dan kunt u kiezen voor een van de volgende hypotheekvormen of een combinatie van deze hypotheekvormen:

Bekijk de korte video waarin wij uitleggen hoe lineair en annuïtair aflossen werkt. Een hypotheek met minder zekerheid
Vindt u het niet erg om op de einddatum van uw hypotheek nog een schuld te hebben? Bijvoorbeeld omdat u nog spaargeld hebt? Kies dan voor een aflossingsvrije hypotheek. Een aflossingsvrije hypotheek mag niet meer zijn dan 50% van de marktwaarde van uw huis. Omdat u tijdens de looptijd alleen rente en geen aflossing betaalt, komen uw maandlasten lager uit. Maar u moet deze hypotheek op de einddatum wel helemaal aflossen. Dat doet u met ander geld dat u dan hebt. Bijvoorbeeld met uw eigen spaargeld. Of u betaalt met de opbrengst van de verkoop van uw woning de hypotheek terug.

Let op: Bij het kopen van uw eerste huis (na 1 januari 2013), hebt u alleen recht op hypotheekrenteaftrek als u kiest voor een annuïtaire of lineaire hypotheek.

Bereken uw maximale hypotheekbedrag

U wilt een huis kopen en daarvoor wilt u geld van ons lenen. Bedenk niet alleen hoeveel u kunt lenen. Maar bedenk vooral hoeveel u wilt lenen, zodat u genoeg geld overhoudt voor andere dingen. Hoeveel u maximaal kunt lenen, hangt onder andere af van uw inkomen en de looptijd van uw hypotheek. Bereken nu snel en eenvoudig hoeveel u kunt lenen.

Bekijk de actuele rentes

Als u een hypotheek afsluit, betaalt u rente. Hoeveel rente u betaalt, hangt onder andere af van de looptijd, de waarde van uw huis en of u gebruikmaakt van de Nationale Hypotheek Garantie. Bekijk al onze rentes.

Startersregelingen

Als u niet voldoende geld kunt lenen om uw eerste huis te kopen, komt u misschien in aanmerking voor een starterslening.

Starterslening

Met een starterslening kunt u het verschil tussen de totale koopprijs van uw huis en uw maximale hypotheekbedrag lenen.

U betaalt zelf de eerste 3 jaar alleen rente over het bedrag van de starterslening. De fiscaal verplichte aflossing wordt betaald vanuit een extra lening: de combinatielening.

 • U hebt een lening nodig met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een rentevaste periode van minimaal 10 jaar en de looptijd van uw lening mag maximaal 30 jaar zijn.
 • De gemeente verstrekt de starterslening en bepaalt de hoogte van de lening. Dit hangt onder andere af van de hoogte van uw inkomen en de koopprijs van uw huis. Niet alle gemeenten doen mee.
 • De rente voor de starterslening staat 15 jaar vast. En is aftrekbaar van de belasting in box 1.
 • U betaalt de eerste 3 jaar alleen rente. De fiscaal verplichte maandelijkse aflossing wordt de eerste 3 jaar vanuit een extra lening, de combinatielening, betaald. De combinatielening valt in box 3. De rente over de combinatielening is hierdoor niet aftrekbaar van de belasting. 
 • Wilt u weten of uw gemeente startersleningen verstrekt? En of u in aanmerking komt? Op starterslening.nl vindt u alle informatie en kunt u direct een aanvraag indienen.
Kopen onder voorwaarden

Soms worden huizen te koop aangeboden via een regeling waarbij u uw huis met korting koopt. Dit heet Kopen onder voorwaarden. Hierbij geeft een woningcorporatie of een vastgoedbelegger een korting op de marktwaarde van het huis. De voorwaarden verschillen per regeling. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Hulp van uw ouders

Uw ouders kunnen u misschien helpen bij de aankoop van een huis. Dat kan op vijf verschillende manieren. Bij Delta Lloyd zijn alleen de eerste drie manieren mogelijk. Bekijk hieronder welke mogelijkheden er zijn.

Optie 1: Een bedrag lenen

Uw ouders kunnen u geld lenen voor het kopen van uw huis. Over deze lening moet u wel rente betalen, anders ziet de Belastingdienst het als een schenking. De rente die u betaalt, kunt u aftrekken van de belastingen bij uw belastingaangifte

Leent u een deel van het bedrag dat u nodig hebt van uw ouders? Dan betekent dit niet altijd dat u een duurder huis kunt kopen. De lening bij uw ouders telt namelijk mee bij het berekenen van uw maximale hypotheek. Leent u het hele bedrag dat u nodig hebt bij uw ouders? Of schenken zij u een bedrag? Dan is het wel mogelijk om een duurder huis te kopen.

Let op: Bij het kopen van uw eerste huis (na 1 januari 2013), hebt u alleen recht op hypotheekrenteaftrek als u kiest voor een annuïtaire of lineaire lening bij uw ouders.  

Optie 2: Een schenking doen

Uw ouders kunnen u helpen bij het kopen van een huis door (jaarlijks) een schenking te doen. Op belastingdienst.nl kunt u zien hoeveel uw ouders belastingvrij mogen schenken. Daarnaast mogen ouders hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij eenmalig een bedrag schenken voor:

 • het kopen van een eigen huis
 • het verbouwen of verbeteren van een eigen huis binnen dat jaar of de 2 daaropvolgende kalenderjaren
 • het afkopen van erfpacht, opstal of beklemming, bijvoorbeeld om iets op eigen grond te bouwen of om de grond van een ander te gebruiken
 • het aflossen van een bestaande eigenwoningschuld. Dit is het deel van uw hypotheek of lening waarover u de rente mag aftrekken in box 1 van de belasting.
Optie 3: Lenen en schenken

Uw ouders kunnen u helpen door een combinatie van lenen en schenken. U betaalt rente over het bedrag dat u van uw ouders leent. Achteraf schenken uw ouders het bedrag (gedeeltelijk) weer aan u terug. De rente die u over de lening bij uw ouders betaalt, kunt u aftrekken van de belastingen bij uw belastingaangifte. Dit kan alleen als u de rente die u betaalt en de rente die uw ouders u schenken niet met elkaar verrekent. Bent u de lening aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw huis? Dan mag u de rente volledig van de belasting aftrekken. En u hoeft geen belasting te betalen over de schenking als deze lager is dan de schenkingsvrijstelling.

Let op: Bij het kopen van uw eerste huis (na 1 januari 2013), hebt u alleen recht op hypotheekrenteaftrek als u kiest voor een annuïtaire of lineaire lening bij uw ouders.

Optie 4: Borg staan

Uw ouders kunnen borg staan voor het aflossen van uw hypotheek door mee te tekenen. Als u de rente en eventuele aflossing niet meer kunt betalen, doet de hypotheekverstrekker een beroep op uw ouders. Bij Delta Lloyd is dit niet mogelijk.

Optie 5: Overwaarde als onderpand gebruiken

Uw ouders kunnen de overwaarde van hun eigen huis gebruiken voor een deel van uw hypotheek. Uw ouders kunnen in dit geval hun eigen huis kwijtraken als u de rente en aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. Bij Delta Lloyd is dit niet mogelijk.

Bestaande bouw of nieuwbouw

Als u een eerste huis koopt, kunt u kiezen voor bestaande bouw of nieuwbouw. Er zijn overeenkomsten tussen deze twee mogelijkheden, maar ook grote verschillen.

Bestaande bouw

Als u een bestaand huis koopt, betaalt u kosten koper. Daaronder vallen notariskosten en de overdrachtsbelasting van 2% van de aankoopprijs. Daarnaast moet u het huis laten taxeren om een hypotheek te kunnen krijgen. U kunt ook een bouwkundig rapport laten opstellen. Dit is meestal niet verplicht, maar kan wel verstandig zijn. Zo weet u in welke staat het huis verkeert. Hebt u een makelaar ingeschakeld? Dan betaalt u de makelaar courtage voor het werk dat hij voor u doet.

Nieuwbouw

Een nieuwbouwhuis koopt u vrij op naam. U betaalt geen overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris zijn deels bij de koopprijs inbegrepen. In de koopprijs is ook een bedrag aan bouwrente opgenomen. Dat is een vergoeding voor de aannemer, omdat die kosten heeft voorgeschoten.

Hoe vraagt u een hypotheek aan?

U kunt een hypotheek van Delta Lloyd alleen aanvragen via een financieel adviseur. Bij het aanvragen van een hypotheek komt veel kijken. Het aanbod van hypotheken is groot. Uw financieel adviseur kan u helpen bij het vinden van een hypotheek die aansluit bij uw persoonlijke financiële situatie en wensen. 

Wilt u weten welke stappen u doorloopt bij het aanvragen van een Delta Lloyd hypotheek? Bekijk de korte video. 

Hieronder staat de algemene stappen beschreven die u moet nemen om een hypotheek aan te vragen.

Stap 1: U zoekt een financieel adviseur

Een hypotheek van Delta Lloyd kunt u alleen aanvragen via een financieel adviseur. Een financieel adviseur kan u helpen bij het vinden van de hypotheek die het best bij u past. U kunt kiezen voor een financieel adviseur van uw eigen bank of voor een onafhankelijk financieel adviseur. Hebt u nog geen financieel adviseur? Dan kunt u een financieel adviseur bij u in de buurt zoeken en vervolgens een afspraak maken. Houd er rekening mee dat u kosten betaalt voor het advies van een financieel adviseur. Vraag hier dus vooraf naar.

Stap 2: U vraagt een renteaanbod op

Samen met uw financieel adviseur bepaalt u welk soort hypotheek bij u past. Daarna vraagt uw financieel adviseur een renteaanbod voor u op. Dit kan hij doen bij meerdere hypotheekverstrekkers. Na ontvangst van uw aanvraag doen wij onder andere een BKR-toets bij het Bureau Krediet Registratie. Na onze eerste beoordeling beslissen wij of u een renteaanbod krijgt. Als dat zo is, krijgt u ons renteaanbod binnen enkele werkdagen van uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur nodigt u vervolgens uit om het renteaanbod met u te bespreken.

Stap 3: U ondertekent het renteaanbod en stuurt het renteaanbod met documenten naar ons terug

U hebt 2 tot 3 weken de tijd om ons renteaanbod te ondertekenen. Naast het getekende renteaanbod hebben wij een aantal documenten van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. In het renteaanbod leest u welke documenten wij nodig hebben.

Stap 4: Wij beoordelen de documenten die u hebt opgestuurd

Wij beoordelen de documenten die u hebt opgestuurd. Het kan zijn dat wij nog vragen voor u hebben of u om aanvullende documenten vragen. Als alles in orde is, krijgt u een offerte van ons.

Stap 5: U accepteert de offerte

Als u akkoord gaat met de offerte, zet dan uw handtekening onder de offerte en stuur deze binnen 15 dagen terug aan uw financieel adviseur. Daarna zorgt uw financieel adviseur ervoor dat de offerte op tijd bij ons binnen is. Ondertekent u de offerte en stuurt u deze naar ons terug? Dan hebt u een overeenkomst met ons.

Stap 6: U bepaalt bij welke notaris u de hypotheekakte wil laten passeren
 • Als uw hypotheekaanvraag is goedgekeurd, zoekt u een notaris uit.
 • Met uw notaris maakt u een afspraak voor het ondertekenen van de hypotheekakte. Dit wordt passeren genoemd. Uw notaris zorgt ervoor dat dit op tijd gebeurt.
 • Een paar dagen voor het passeren van uw hypotheekakte maakt uw hypotheekverstrekker het geld van uw hypotheek over naar de notaris.
Stap 7: U regelt uw verzekeringen

Het aanvragen van uw hypotheek is een goed moment om te kijken naar uw verzekeringen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere niet.

Waar moet u op letten:

U mag zelf weten bij welke verzekeraar u deze verzekeringen afsluit.

Stap 8: U gaat naar de notaris

U gaat naar de notaris om uw hypotheek te laten passeren:

 • U tekent de eigendomsakte en de hypotheekakte. U bent nu de eigenaar van het huis.
 • De notaris laat de hypotheekverstrekker weten dat de hypotheekakte is gepasseerd.
 • De hypotheekverstrekker neemt de hypotheek in beheer.
Stap 9: Er wordt geld van uw rekening afgeschreven

Er wordt op twee momenten geld van uw rekening afgeschreven:

 • De rente over uw hypotheek wordt meestal een paar dagen voor het einde van de maand van uw rekening afgeschreven.
 • De premie of inleg van een verzekering of rekening die bij de hypotheek hoort, wordt van uw rekening afgeschreven op een datum die met u is afgesproken.
Stap 10: Een bouwdepot

Hebt u een bouwdepot bij uw hypotheek? Houd dan rekening met het volgende:

 • U kunt het bouwdepot gebruiken vanaf het moment dat uw hypotheekverstrekker van de notaris hoort dat uw hypotheek is gepasseerd. Dit kan enkele dagen tot weken duren.
 • Bij Delta Lloyd ontvangt u vervolgens een welkomstbrief en declaratieformulieren. Met deze declaratieformulieren kunt u rekeningen vanuit uw bouwdepot laten betalen. U kunt dit ook snel en eenvoudig met de Delta Lloyd App doen. Een foto van uw rekening is daarvoor voldoende. U vindt deze app in de iTunes Store of Google Play. Kies in de app bij ‘Delta Lloyd producten’ voor ‘Hypotheken’ en daarna voor ‘Bouwdepot’.
 • Wij betalen de rekening aan u uit. Wij maken het geld over naar het rekeningnummer dat wij van u hebben. Alleen als u een termijn voor uw nieuwbouwhuis wilt betalen, maken wij het geld direct over naar de aannemer.
 • Een keer per maand ontvangt u van ons een overzicht van alle betaalde rekeningen uit uw bouwdepot. Ook staat in dit overzicht hoeveel geld er nog in uw bouwdepot zit.

Gesprek met een financieel adviseur

Een hypotheek van Delta Lloyd kunt u alleen afsluiten via een financieel adviseur. Hebt u nog geen adviseur? Zoek er dan nu een bij u in de buurt. Houd er rekening mee dat u kosten betaalt voor het advies. Vraag hier dus vooraf naar.

Meer informatie over een gesprek met een financieel adviseur