Overige wijzigingen

Bekijk hieronder nog een aantal zorg-gerelateerde wijzigingen die door de regering bekendgemaakt zijn.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat vanaf 2016 omhoog. De maximale zorgtoeslag stijgt met € 6,- per maand. Meer informatie over de zorgtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vrije artsenkeuze blijft bestaan

De vrije artsenkeuze blijft in 2016 bestaan. En ook met een budget naturapolis krijgt u ook in 2016 het grootste deel van uw zorg vergoed als u naar een zorgverlener gaat waar uw zorgverzekeraar geen afspraken mee heeft gemaakt. De minister werkt wel verder aan nieuwe wetgeving voor de restitutie- en de natura zorgverzekering. Waarschijnlijk wordt hierover meer bekend in de loop van 2016.

Transparantie-eisen voor de inkoop van zorg

De overheid heeft een aantal transparantie-eisen opgesteld. Alle zorgverzekeraars moeten hieraan per 1 januari 2016 voldoen:
  • Uiterlijk op 1 april van elk kalenderjaar moet de zorgverzekeraar voorafgaand aan het volgende jaar de procedure van zorginkoop en het zorginkoopbeleid bekend maken via de website.
  • De zorgverzekeraar moet uiterlijk 6 weken voor het einde van het jaar op de website melden met welke zorgaanbieders er afspraken gemaakt zijn.
  • Zorgverzekeraars moeten inzicht bieden in de manier waarop ze bij de zorginkoop rekening hebben gehouden met de verschillen tussen patiënten.

Invloed op zorgverzekeraar

De overheid verbetert per 1 januari 2016 de invloed van u op zorgverzekeraars. U kunt dan:
  • Invloed uitoefenen op het algemene beleid en de algemene gang van zaken.
  • Invloed uitoefenen op het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Belangrijk hierbij is dat het belang van de patiënt meer centraal staat bij het inkoopbeleid.
  • U krijgt invloed op de benoeming van leden van het toezichthoudend orgaan van de zorgverzekeraars.
  • Er komt ruimte voor nieuwe vormen van ledenbetrokkenheid. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan panels en virtual communities.

Op dit moment bekijken wij hoe wij hier precies invulling aan gaan geven. Zodra er meer bekend is, informeren wij u via onze website.

Klantvriendelijk klachtenloket

Momenteel is er een klachtenloket bij de NZa voor het melden van overtredingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit klachtenloket wordt uitgebreider en klantvriendelijker. Als er klachten bij NZa binnenkomen, kan de NZa zo eerder besluiten om het gedrag van een bepaalde zorgverzekeraar of zorgaanbieder te onderzoeken.

Kwaliteitsafspraken zorginkoop

De overheid wil dat verzekerden meer inzicht krijgen in de kwaliteit van zorgaanbieders zoals tandartsen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Zo kunt u beter kiezen voor kwaliteit als u een zorgverlener nodig heeft. Hiervoor wordt de informatie over de kwaliteit van de dertig meest voorkomende aandoening beter inzichtelijk gemaakt. De overheid heeft met de zorgverzekeraars afgesproken dat zorgverzekeraars deze zorg alleen inkopen op basis van speciale kwaliteitsindicatoren. Dit betekent dat er bij de inkoop aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Bij de zorginkoop staat kwaliteit en goede zorg centraal.