Eigen risico en eigen bijdrage

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Naast het verplicht eigen risico betaalt u voor sommige zorg ook een wettelijke eigen bijdrage.

Het verplicht eigen risico in 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat het verplicht eigen risico omhoog gaat naar € 400,- (dit is nu € 385,-). Een dag later meldden zij dat ze voornemens zijn om deze wijziging in te trekken. Dinsdag 26 september jongstleden is de wetswijziging die hiervoor nodig is in de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Het eigen risico in 2018 blijft € 385,-

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg

Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. In 2018 hebt u geen eigen risico voor:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Na-controles van nier- of leverdonoren
  • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
  • Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie
  • Kinderen tot achttien jaar
  • Zorg die uw aanvullende (tandarts)verzekering vergoedt

Eigen bijdragen in 2018

Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage. Dit bepaalt de overheid. Ook berekent zij de hoogte van de eigen bijdragen. Op dit moment zijn er nog geen wijzigingen in de eigen bijdrage bekend.

Zorgtoeslag

In 2018 stijgt de maximale zorgtoeslag met € 131,- per jaar bij een eenpersoonshuishouden en € 194,- bij een meerpersoonshuishouden. Op de website van de Belastingdienst leest u meer informatie over de zorgtoeslag