Eigen risico en eigen bijdrage

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen vanaf achttien jaar. Naast het verplicht eigen risico betaalt u voor sommige zorg ook een wettelijke eigen bijdrage.

Het verplicht eigen risico in 2017

In 2017 wordt het verplicht eigen risico niet verhoogd. Dit blijft € 385,- per jaar.

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg

Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. In 2017 hebt u geen eigen risico voor:

 • Bezoek aan de huisarts
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Na-controles van nier- of leverdonoren
 • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
 • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
 • Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie
 • Kinderen tot achttien jaar
 • Zorg die uw aanvullende (tandarts)verzekering vergoedt

Eigen bijdragen in 2017

Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage. Dit bepaalt de overheid. Ook berekent zij de hoogte van de eigen bijdragen. Bekijk hieronder de veranderingen van eigen bijdragen die op dit moment bekend zijn.

Eigen bijdrage implantaat

Implantaat Eigen bijdrage 2017 Eigen bijdrage 2016
 • Implantaat gedragen prothese op de onderkaak
 • Implantaat gedragen prothese op de bovenkaak 

10% van het gehele implantaat
8% van het gehele implantaat 

€ 125,- per kaak 
€ 125,- per kaak
 • Reparatie en rebasen kunstgebit 
10%
geen 

Overige wijzigingen eigen bijdragen

Eigen bijdrage geneesmiddelen 
Voor sommige geneesmiddelen moet u een eigen bijdrage betalen. Kijk voor actuele informatie over de vergoeding en eigen bijdrage van geneesmiddelen op Medicijnkosten.nl.

Eigen bijdrage verblijf in hospice
De eigen bijdrage voor verblijf in een hospice is afhankelijk van uw inkomen. Het CAK brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Meer informatie over deze eigen bijdrage leest op de website van het CAK.