Veranderingen basisverzekering

De regering bepaalt ieder jaar de inhoud van de basisverzekering. Op Prinsjesdag zijn de volgende veranderingen voor de basisverzekering bekendgemaakt. De Eerste en Tweede kamer moeten de plannen van de regering nog goedkeuren. Daardoor kunnen de plannen nog iets wijzigen. 

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering

De volgende vergoedingen zijn nieuw in de basisverzekering of een aanpassing op een bestaande vergoeding.

Fysiotherapie bij etalagebenen

Fysiotherapie bij etalagebenen (stadium 2) wordt vanaf 2017 opgenomen op de lijst met chronische aandoeningen en wordt vergoed onder bepaalde voorwaarden.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017  

De basisverzekering vergoedt 37 behandelingen (Gesuperviseerde Loopt Therapie (GLT)

Tot 18 jaar: nee

Vanaf 18 jaar: ja

2016 De basisverzekering biedt geen vergoeding van de eerste 20 behandelingen n.v.t.

Plastische chirurgie

Bepaalde vormen van plastische chirurgie worden vanaf 1 januari 2017 vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij moet sprake zijn van een medische noodzaak.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017

Volledige vergoeding vanuit de basisverzekering bij een medische noodzaak:

  • Besnijdenis om medische redenen.
  • Een borstreconstructie bij vrouwen en man-vrouw-transgenders zonder borstvorming.
  • Een bovenooglidcorrectie als het gezichtsveld ernstig beperkt wordt door verlamming of verslapping van de bovenoogleden.
Ja
2016 n.v.t. n.v.t.

Vervanging hoek- en snijtanden

Blijvende hoek- of snijtanden kunnen ontbreken omdat ze door een ongeval verloren zijn gegaan of doordat ze niet aangelegd zijn. Deze kunnen vervangen worden door een kroon.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017
  • Volledige vergoeding tot en met 22 jaar.
  • Een eventueel ongeluk moet voor de 18e verjaardag plaatsgevonden hebben.

Tot 18 jaar: nee

Vanaf 18 jaar: ja


2016
  • Volledige vergoeding tot en met 17 jaar.
n.v.t.

Kortdurend verblijf in een zorginstelling

Soms kan iemand om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Bijvoorbeeld na een operatie. Opname in het ziekenhuis is (niet) meer nodig, maar men heeft nog wel medische zorg nodig waarbij de verwachting is dat men snel weer naar huis kan. Men wordt dan tijdelijk verzorgd in een verpleeghuis of een huisartsenhospitaal. In 2016 wordt dit verblijf betaald vanuit een speciale subsidieregeling. Het beschikbare bedrag is echter te laag, met lange wachttijden voor eerstelijns verblijf en onnodig dure ziekenhuisopnames als gevolg.

Vergoeding Eigen risico basisverzekering
2017

Volledige vergoeding.

Ja
2016 Vergoeding vanuit subsidie n.v.t.

Voorwaardelijke toelating nieuwe behandelingen en medicijnen

Het Ministerie van Volksgezondheid laat ieder jaar een aantal nieuwe, innovatieve medicijnen en behandelingen als proef onder voorbehoud toe tot de basisverzekering. Op deze manier kan het effect gemeten worden. Per 1 januari 2017 worden onderstaande behandelingen voorwaardelijk toegelaten tot de dekking van basisverzekering:

Huidkankerbehandeling via Dendritische Celtherapie voor:

  • Patiënten met stadium IIIB of IIIC melanoom als sprake is van een complete medische resectie (uitsnijding).
  • Deze patiënten krijgen een vaccin dat het immuunsysteem stimuleert om kankercellen op te ruimen.
  • De behandeling wordt voor 5 jaar en 3 maanden voorwaardelijk door de basisverzekering vergoed
Het verplicht eigen risico is van toepassing.

Sacrale neuromodulatie 
  • Stimulatie van de zenuwen in de onderrug voor de behandeling van functiestoornissen in de darmen. De sacrale zenuwen in de onderrug worden met een zwakke elektrische impuls gestimuleerd. Deze behandeling wordt vanaf 1 oktober 2016 volledig vergoed voor een periode van 4 jaar en 9 maanden.