Print pagina

Pensioen opbouwen

Veelgestelde vragen

Een pensioenwebsite voor werknemers… zo wordt pensioen inzichtelijk gemaakt.

Ik ontvang een pensioenuitkering. Waarom is mijn netto-uitkering in 2012 lager dan in 2011?

De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is veranderd. Dit zorgt ervoor dat uw netto-uitkering in 2012 lager is dan in 2011. Hieronder leest u hier meer over.

Op uw pensioenuitkering houden wij loonheffing in. Een onderdeel van deze loonheffing is een bijdrage aan de Zvw. Deze bijdrage berekent de Belastingdienst aan de hand van het maximumbijdrage-inkomen. Deze is per 1 januari 2012 verhoogd naar 50.064 euro. Dit was 33.427 euro in 2011. Daarnaast is het percentage van 5,65% (in 2011) verlaagd naar 5,00% (2012).
Dit betekent dat over het inkomen waarvoor u geen vergoeding voor de bijdrage Zvw ontvangt, u in 2012 5% van uw bijdrage-inkomen (was 5,65% in 2011) betaalt als bijdrage Zvw.

Wat betekent dit voor u?

  • Is uw totale bijdrage-inkomen over 2012 ongeveer 36.500 euro of lager? Dan betaalt u in 2012 minder bijdrage Zvw. 
  • Is uw totale bijdrage-inkomen hoger dan ongeveer 37.000 euro? Dan betaalt u in 2012 waarschijnlijk meer bijdrage Zvw.

Hoe zit het met mijn partnerpensioen. Ben ik dat kwijt?

Dat hangt ervan af of u partnerpensioen hebt opgebouwd of dat het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd. Als dat laatste het geval is, vervalt het partnerpensioen als u uit dienst gaat bij uw werkgever. Maar als u een partnerpensioen hebt opgebouwd, houdt u wel recht op uw partnerpensioen. Het gaat dan om datgene wat u hebt opgebouwd tot de datum van uitdiensttreding.

Ik neem zwangerschapsverlof op. Gaat mijn pensioenopbouw dan door?

Ja, uw pensioenopbouw gaat gewoon door als u met zwangerschapsverlof gaat.

Ik wil minder gaan werken. Bouw ik dan ook minder pensioen op?

Ja: als u minder verdient, bouwt u ook minder pensioen op. Uw pensioenopbouw is namelijk gebaseerd op uw parttime salaris.

Kan ik mijn pensioen meenemen naar mijn nieuwe werkgever?

Ja, u kunt uw pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Maar dat moet u binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever aanvragen. Het is niet altijd verstandig om uw pensioen mee te nemen. Vergelijk uw oude regeling goed met uw nieuwe regeling. Ga voor meer informatie naar uw nieuwe werkgever of uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of lees de informatie bij 'Uit dienst treden'.

Ik wil langdurig verlof opnemen. Bouw ik dan pensioen op?

Als u langdurig verlof opneemt, bouwt u over het algemeen geen pensioen meer op. Het kan zijn dat er in uw CAO een andere regeling is voor langdurig verlof. U blijft wel voor maximaal achttien maanden verzekerd voor partnerpensioen.

Moet ik mijn partner aanmelden?

Dat hangt van uw pensioenregeling af. Over het algemeen geldt dat wij door uw gemeente op de hoogte worden gehouden van uw persoonlijke omstandigheden. Dit is echter niet altijd zo. U kunt dit navragen bij uw werkgever.

Ben ik mijn pensioen kwijt als ik uit dienst ga?

Nee, het pensioen dat u hebt opgebouwd blijft van u. Waarschijnlijk gaat u bij een nieuwe werkgever weer pensioen opbouwen.

Ik ben gescheiden. Heb ik recht op het pensioen van mijn partner?

Volgens de wet hebt u recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw partner tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Omgekeerd heeft uw partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen.

Ik ben gescheiden. Heb ik recht op het partnerpensioen van mijn partner?

U hebt alleen recht op partnerpensioen als uw partner een partnerpensioen heeft opgebouwd via zijn of haar werkgever. We noemen dat 'bijzonder partnerpensioen'.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik langdurig ziek word?

De meeste werkgevers hebben een regeling getroffen voor werknemers die langdurig ziek zijn. Deze werknemers blijven pensioen opbouwen, maar hoeven daar niet voor te betalen.

Is mijn werkgever verplicht om een pensioenregeling aan te bieden?

Uw werkgever is niet verplicht om u een pensioenregeling aan te bieden. Is zo’n regeling er, dan is het voor u overigens verplicht om hieraan mee te doen.

Moet ik mijzelf aanmelden bij een pensioenfonds/verzekeraar?

Nee, uw werkgever meldt u aan bij een pensioenfonds of verzekeraar. Als u een pensioenpremie moet betalen, dan ziet u dat op uw loonstrookje.

Kan ik eerder of later met pensioen?

Veel pensioenregelingen kennen de mogelijkheid om eerder of later met pensioen te gaan. Dit geldt niet voor alle pensioenregelingen. Door eerder of later met pensioen te gaan, verandert de hoogte van het pensioen.

Hoe kan ik mijn pensioen verhogen?

U kunt uw pensioen verhogen door een aanvullende pensioenvoorziening te treffen. Dit kunt u doen door bij te sparen in uw pensioenregeling als uw werkgever deze mogelijkheid biedt. U kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten of sparen via uw bank.

Wanneer moet ik mijn keuze voor mijn pensioendatum doorgeven?

U moet dat minimaal zes maanden van te voren doorgeven aan Delta Lloyd.

Wat is een hoog-laag pensioen?

Bij een hoog-laagpensioen kunt u kiezen voor een hoger ouderdomspensioen in de eerste jaren. Dat betekent wel dat uw pensioen in de jaren die op die periode volgen, lager is. Andersom is ook mogelijk: in dat geval krijgt u eerst een lager en daarna een hoger pensioen.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

Door uw pensioen goed te regelen, kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden na uw overlijden financieel verzorgd achterblijven. Uw partner en eventuele ex-partners krijgen via uw werkgever(s) een partnerpensioen tot hij of zij zelf overlijdt. Uw kinderen krijgen wezenpensioen. Een partner- of wezenpensioen is niet vanzelfsprekend; uw pensioenregeling moet hierin wel voorzien. Soms is het zelfs noodzakelijk dat u zich zelf aanmeldt voor een partner- of wezenpensioen.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik langdurig ziek word?

De meeste werkgevers hebben een regeling getroffen voor werknemers die ziek zijn. Deze werknemers blijven pensioen opbouwen, maar hoeven daar niet voor te betalen.

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen: