Print pagina

Pensioen opbouwen

Wat te doen bij: arbeidsongeschikt raken

Arbeidsongeschikt – wat nu?

Als u arbeidsongeschikt raakt, dan moet u dat melden bij uw werkgever. Uw werkgever geeft dit door aan Delta Lloyd, want uw arbeidsongeschiktheid heeft gevolgen voor uw pensioen. Wij beoordelen de melding en geven aan u door of de werkgever recht heeft op premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen (als u daarvoor verzekerd bent).

Wat regelt de overheid?

Uw arbeidsongeschiktheid heeft geen gevolgen voor uw AOW. Als u niet meer kan werken door ziekte, kunt u via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) een uitkering aanvragen.

Bouw ik nog pensioen op?

In sommige pensioenregelingen is opgenomen dat u pensioen blijft opbouwen als u arbeidsongeschikt bent geraakt. De werkgever betaalt hiervoor geen of minder pensioenpremie. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw WIA-uitkering.

Als uw pensioenopbouw doorloopt, betaalt de werkgever vaak voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent geen pensioenpremie. Hoe meer arbeidsongeschikt u bent, hoe minder premie de werkgever betaalt. Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent betaalt u ook geen eigen bijdrage. De pensioenopbouw tijdens uw WAO- of WIA-uitkering is meestal gebaseerd op het volledige loon dat u in het tweede ziektejaar van uw werkgever ontving. Dit is vaak minder dan uw volledige salaris.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

In sommige pensioenregelingen is bovendien opgenomen dat u voor een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd bent. Hiermee vult u uw inkomen aan. Voorwaarde is wel dat u nog in dienst bent op het moment dat de WIA-uitkering ingaat. Wilt u meer weten? Download hieronder dan de folder 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'.

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen: