Print pagina

Pensioenbegrippen - B

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Bedrijfstakpensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor alle werknemers binnen een specifieke bedrijfstak, zoals de detailhandel. Als u in zo’n bedrijfstak werkt, doet u meestal verplicht mee met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds belegt in verschillende effecten tegelijk. Welke dat precies zijn, hangt af van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan beleggen in aandelen, waarden met een onveranderlijke rente (vastrentend) of onroerend goed, of in een combinatie van deze categorieën.

Beleggingsmix

Dit is de samenstelling van verschillende effecten tegelijk. Een beleggingsmix kan uit verschillende categorieën bestaan, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en bankdeposito’s.

Bereikbaar pensioen

Dit is het totale pensioenbedrag dat u kunt opbouwen in een pensioenregeling. Dat kan alleen als u tot uw pensioenleeftijd meedoet met deze pensioenregeling. Verandert u van baan, dan verandert u meestal ook van pensioenregeling. Uw bereikbare pensioen kan dan anders zijn. Wilt u weten hoe hoog uw bereikbare pensioen is? Kijk dan op uw pensioenoverzicht.

Beroepspensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor mensen met hetzelfde beroep. Bijvoorbeeld fysiotherapeut of huisarts. Als er een beroepspensioenfonds is voor het beroep dat u uitoefent, dan bent u verplicht mee te doen aan de pensioenregeling. Het is ook mogelijk dat er geen specifiek beroepspensioenfonds is voor uw beroep.

Beschikbare premieregeling

Bij deze pensioenregeling gebruikt uw werkgever per jaar een vast premiebedrag om uw pensioen mee aan te kopen. De hoogte van uw pensioen hangt af van de hoogte van de premie en van de prijzen voor het inkopen van pensioen. Wordt uw premie belegd? Dan hangt de hoogte van uw pensioen af van de resultaten van het beleggen.

Andere regelingen zijn de eindloonregeling en de middelloonregeling.

Bestuur pensioenfonds

Elk pensioenfonds heeft een bestuur. In het bestuur zitten mensen namens de werkgever en de werknemers. Ook werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (bijvoorbeeld vakbonden) kunnen deelnemen.

Bijsparen

U kunt uw pensioen aanvullen door bij te sparen in uw pensioenregeling (als uw werkgever/pensioenfonds deze mogelijkheid biedt). U kunt uw pensioen ook aanvullen door bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering af te sluiten.

Bijzonder partnerpensioen

Hebt u een partnerpensioen op opbouwbasis en u gaat scheiden van uw partner? Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij krijgt dit als u overlijdt. Uw pensioenuitvoerder stuurt uw ex-partner een bewijs als hij of zij recht heeft op dit pensioen.

Buitenland

Als u in het buitenland woont of hebt gewoond, kan dat invloed hebben op uw pensioen. Voor elk jaar dat u niet in Nederland woont (tussen uw 15e en 65e jaar) krijgt u 2 procent minder AOW. Uw pensioen kunt u ook in het buitenland ontvangen. Voor uw AOW moet u dan aan een aantal zaken denken. Ga voor meer informatie hierover naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Burgerlijke staat

Uw burgerlijke staat zegt iets over of u een partner hebt en hoe u hiermee samenleeft. Dus: bent u gehuwd, ongehuwd, gescheiden, alleenstaand of hebt u een geregistreerd partnerschap? Voor uw ouderdomspensioen maakt het niet uit wat uw burgerlijke staat is. Voor de AOW-uitkering is uw burgerlijke staat wel belangrijk. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld een ander bedrag aan AOW-uitkering dan iemand met een partner.

Voor het partnerpensioen is de burgerlijke staat ook belangrijk. Hebt u een (ex-)partner en overlijdt u? Dan krijgt hij of zij partnerpensioen (als er een partnerpensioen verzekerd is). Bent u alleenstaande? Dan mag u uw partnerpensioen omruilen. U kunt dan een hoger ouderdomspensioen krijgen of eerder met pensioen gaan.