Veelgestelde vragen

Is er een ‘en bloc clausule’ van toepassing voor de Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering?

Nee, wij hebben geen ‘en bloc clausule’. Dit betekent dat wij de voorwaarden en de premie van de verzekering niet zomaar kunnen aanpassen zonder uw toestemming.

Waar vind ik de voorwaarden van mijn Overlijdensrisicoverzekering?

U ontvangt de voorwaarden bij de polis als u de verzekering afgesloten hebt.

De meest recente voorwaarden vindt u op de pagina's van de Overlijdensrisicoverzekering. Op uw polis vindt u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Zijn dat niet de voorwaarden die wij op onze website vermeld hebben? Neemt u dan contact op met de Client Service Desk.

Ik wil mijn overlijdensrisicoverzekering graag verpanden aan een B.V. of persoon. Kan dit?

Nee, onze overlijdensrisicoverzekering kan alleen verpand worden aan een financiële instelling. U kunt de B.V. of persoon wel als begunstigde opgeven.

Waarom wil Delta Lloyd inzicht in mijn gezondheid?

Om een overlijdensrisicoverzekering af te kunnen sluiten, willen wij meer weten over uw gezondheid nu en in het verleden. Wij accepteren de meeste verzekeringen onder normale voorwaarden. Maar uw medische situatie kan leiden tot een verhoogde kans op overlijden. Door te vragen naar uw medische situatie kan onze medische adviseur een advies geven over onder welke voorwaarden wij de verzekering kunnen accepteren. Soms vragen wij vanwege de medische conditie van de verzekerde een hogere premie. In een enkel geval accepteren we de aanvraag niet vanwege de medische conditie. Hier leest u meer informatie over ons medisch beleid.

Wanneer ontvang ik een electronische gezondheidsverklaring?

Is uw aanvraag volledig ingediend? Dan ontvangt u automatisch per e-mail de juiste gezondheidsverklaring of uitnodiging voor een medische keuring.

Wat gebeurt er met de gezondheidsverklaring zodra ik die heb ingevuld?

Uw ingevulde gezondheidsverklaring bewaren wij met eventuele andere medische documenten in uw medisch dossier. Dit dossier beheren wij volgens de regelgeving en gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens financiële instellingen’.

Hoe kan ik Delta Lloyd inzicht geven in mijn gezondheid?

Er zijn verschillende manieren om inzicht in uw gezondheid te krijgen. Dit noemen wij gezondheidswaarborgen. Bij ’Gezondheidsverklaring en keuringsgrenzen’ kunt u zien welke waarborgen voor u van toepassing zijn.

Wat is een medische beoordeling?

Een medische beoordeling is de inschatting van de medische adviseur of er sprake is van een normaal of verhoogd risico op overlijden. De medische adviseur maakt deze inschatting op basis van de medische gegevens uit de gezondheidswaarborgen en algemene statistische gegevens.

Wat gebeurt er na de medische beoordeling?

  • Delta Lloyd accepteert de verzekering met de standaard voorwaarden. U ontvangt een polisblad.
  • Delta Lloyd kan de verzekering accepteren op afwijkende voorwaarden. U ontvangt een nieuw premievoorstel.
  • Delta Lloyd wijst de aanvraag af. U ontvangt hierover een brief.

Ik heb een overlijdensrisicoverzekering. Hoe kan ik een overlijden melden?

Het verlies van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Na het overlijden is het belangrijk dat de financiële zaken zorgvuldig worden afgehandeld. Wij helpen u hier graag bij. Hier leest u hoe u het overlijden van de verzekerde kunt melden en wat wij hiervoor nodig hebben.. 

Wat gebeurt er als de einddatum van mijn verzekering is bereikt?

Als u (de verzekerde) op de einddatum in leven bent, stopt de verzekering zonder uit te keren.

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een begrafenisverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten bij een hypotheek. Bij overlijden wordt dan de hypotheek (deels) afgelost. Diegene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven wonen. Maar het geldbedrag kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om een gezin met studerende kinderen financieel te ondersteunen. De overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Een begrafenis- of uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten van de begrafenis of crematie mee te betalen en keert altijd uit.

Naar wie gaat de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering als ik kom te overlijden?

Als u de verzekering afsluit, dan bepaalt u zelf wie bij uw overlijden de uitkering ontvangt. Deze persoon/personen zijn de begunstigden. U kunt de begunstigden later veranderen. Is uw overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan uw hypotheek (ofwel: verpand)? Dan ontvangt meestal de hypotheekverstrekker direct de uitkering.

Kan ik een ander als begunstigde aanwijzen op de polis?

Ja, dat kan. Graag ontvangen wij dan de gegevens van deze persoon (naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN)) en een getekend verzoek van u. Let op: als uw verzekering gekoppeld is aan uw hypotheek ligt het ingewikkelder. Neemt u daarvoor contact op met uw adviseur.

Kunnen de nabestaanden de uitkering in termijnen ontvangen?

Nee, de uitkering van het verzekerde kapitaal uit de verzekering ontvangen de nabestaanden in één keer.

Is de uitkering van de Overlijdensrisicoverzekering bruto of netto?

Het verzekerd kapitaal keren we uit zonder dat we belasting inhouden. Het kan zijn dat degene die de uitkering ontvangt over de uitkering nog belasting moet betalen. Dit is afhankelijk van zijn/haar persoonlijke situatie.

Als ik mijn Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering eerder stop, ontvang ik dan de opgebouwde waarde?

Nee. Wij hebben ervoor gekozen om de premie van de Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering zo laag mogelijk te houden. Daarom bouwt u geen waarde op in de verzekering. Dit betekent dat u geen uitkering krijgt als u eerder stopt met de verzekering.

Kan ik alsnog in aanmerking komen voor niet-rokerskorting als de verzekering al loopt?

Als u niet rookt dan kunt u een korting krijgen op uw premie. Rookt u op het moment dat u de verzekering afsluit, maar stopt u met roken tijdens de looptijd? Dan kunt u vanaf twee jaar nadat u gestopt bent alsnog in aanmerking komen voor korting op uw premiebedrag.

Wij hebben twee verzekerden op één verzekering. Wat gebeurt er als die tegelijk overlijden?

Wij keren het verzekerde kapitaal uit als een van de verzekerden overlijdt in de tijd dat de verzekering loopt. Daarna stopt de verzekering. Er wordt dus één keer uitgekeerd. Ook als beide verzekerden gelijktijdig overlijden, wordt maar een van de verzekerde kapitalen uitgekeerd.

In welke situaties keert Delta Lloyd niet uit?

Wij keren het verzekerde kapitaal uit als één van de verzekerden tijdens de looptijd overlijdt. Hierna stopt de verzekering. 

Soms keren wij niet of een lager bedrag uit dan waarvoor u verzekerd bent. De nabestaanden krijgen bijvoorbeeld geen uitkering als de verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering. Of als de verzekerde overlijdt door oorlogshandelingen in niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst. 

In de algemene voorwaarden leest u hier meer over bij de onderdelen 'Wat dekt uw overlijdensrisicoverzekering?' en 'Wat dekt uw overlijdensrisicoverzekering niet?'. Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.  

Wat gebeurt er als er geen premie meer betaald wordt?

De premie moet altijd op een vaste dag bij ons binnen zijn. Dit noemen wij de premievervaldag. Ontvangen wij geen premie? Dan sturen wij u een waarschuwing. 
Wordt de premie dan niet (of niet volledig) binnen twee maanden na de premievervaldag betaald? Dan is er automatisch geen dekking meer. En eindigt de verzekering zonder waarde. 
Is de verzekering gekoppeld aan een hypotheeklening? Dan informeren wij de hypotheekverstrekker over de betalingsachterstand.

Wat moet ik doen bij betalingsproblemen?

Hebt u betalingsproblemen? Of verwacht u deze mogelijk te gaan krijgen? Neem dan contact met ons op. Wij proberen dan samen met u een passende oplossing te vinden. 
Een voorbeeld hiervan is een betalingsregeling. U betaalt dan bijvoorbeeld uw betalingsachterstand in delen. 
U kunt contact met onze Client Service Desk opnemen via telefoonnummer 020 - 594 81 00 of per e-mail naar csd@deltalloyd.nl.

Mijn vraag staat er niet bij?

Bel dan met onze Client Service Desk via 020 – 594 81 00 of stuur een e-mail naar csd@deltalloyd.nl
Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.30 uur.