Wat zijn de kenmerken?

Overlijdensrisicoverzekering van Delta Lloyd
Wie kritisch is, reageert alert op veranderingen.

Gegarandeerde uitkering voor nabestaanden

U bepaalt zelf welk kapitaal u verzekert. En u bepaalt ook zelf hoe lang u verzekerd wilt zijn. Hiervoor hanteren wij wel bepaalde grenzen. Zo moet het verzekerde kapitaal minimaal € 9.250,- zijn en de minimale duur van de verzekering is tien jaar. U kunt de verzekering ook op twee levens afsluiten.

Wij keren het verzekerde kapitaal uit als een van de verzekerden tijdens de looptijd overlijdt. Hierna stopt de verzekering. Soms keren wij niet of een lager bedrag uit dan waarvoor u verzekerd bent. De nabestaanden krijgen bijvoorbeeld geen uitkering als de verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering. Of als de verzekerde overlijdt door oorlogshandelingen in niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst. 

In de algemene voorwaarden leest u hier meer over bij de onderdelen 'Wat dekt uw overlijdensrisicoverzekering?' en 'Wat dekt uw overlijdensrisicoverzekering niet?'. Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden. 

Zekerheid van vaste premie en voorwaarden

Delta Lloyd heeft geen zogenoemde ‘en bloc clausule’. Dit betekent dat wij de voorwaarden en de premie van de verzekering niet zomaar kunnen aanpassen zonder uw toestemming. Wijzigt u zelf iets aan uw verzekering? Dan kan dit wel invloed hebben op de premie en de voorwaarden. Als u de begunstiging wijzigt, dan verandert er niets aan de premie.

Premie is afhankelijk van een aantal dingen

Hoeveel premie u betaalt, hangt van een aantal dingen af. Bijvoorbeeld van de hoogte van het bedrag dat wij uitkeren als u overlijdt. Maar ook van uw leeftijd. En hoe lang u deze verzekering neemt. U kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen.

Niet-rokerskorting

Als u niet rookt dan kunt u een korting krijgen op uw premie. Rookt u op het moment dat u de verzekering afsluit, maar stopt u met roken tijdens de looptijd? Dan kunt u twee jaar nadat u gestopt bent toch nog in aanmerking komen voor korting op uw premiebedrag.

Een gelijkblijvend of dalend kapitaal verzekeren

U kunt het verzekerde kapitaal de gehele looptijd gelijk laten, maar u kunt het ook laten dalen (lineair of annuïtair). Dit laatste kan handig zijn bij een hypotheek: u lost tijdens de looptijd van de hypotheek steeds meer af, dus daalt ook het kapitaal dat u moet verzekeren van uw geldverstrekker.

Zekerheid tot uw verzekering ingaat

Tot uw overlijdensrisicoverzekering in gaat bent u in principe niet verzekerd. Het kan zijn dat u bepaalde verplichtingen bent aangegaan die financiële gevolgen hebben als u komt te overlijden. Bijvoorbeeld als u uw nieuwe huis al gekocht hebt en de overlijdensrisicoverzekering nog niet in is gegaan. 

Om uw nabestaanden te beschermen krijgt u daarom een gratis ‘voorlopige dekking’ als u bij ons een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt. De vorm van deze voorlopige dekking is afhankelijk van of u uw verzekering gaat koppelen aan een hypotheek (verpand) of niet (onverpand). Het verschil zit vooral in de oorzaak van overlijden voordat de verzekering ingaat.

U bent een maand voordat de verzekering ingaat in elk geval verzekerd als u overlijdt door een ongeval. Als u uw verzekering gekoppeld hebt aan een hypotheek dan is de dekking ruimer. Zodra wij de aanvraag ook medisch geaccepteerd hebben, dan krijgt u een ‘algemene voorlopige dekking’. Dit betekent dat er meer doodsoorzaken gedekt zijn. De ‘algemene voorlopige dekking’ geldt maximaal 12 maanden. Meer informatie leest u bij de downloads hieronder in  “Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering”.

Verzekerd kapitaal jaarlijks verhogen zonder medische verklaring

U kunt het verzekerde kapitaal ieder jaar verhogen zonder medische verklaring. Hiervoor zijn wel regels:

 • Het eerste jaar mag u niet verhogen;
 • U mag maximaal één keer per jaar verhogen;
 • Als u verhoogt, dan mag dit met minimaal één procent tot maximaal vijftien procent per keer;
 • Het nieuwe kapitaal mag niet hoger zijn dan twee keer het kapitaal toen u de verzekering afsloot;
 • Het nieuwe kapitaal is maximaal € 1.000.000,-;
 • Als u vijf jaar geen gebruik maakt van deze verhoging, dan vervalt de mogelijkheid om zonder medische verklaring te verhogen;
 • U en uw eventuele medeverzekerde zijn jonger dan 60 jaar;
 • Toen u de verzekering afsloot (of als u later/tijdens de looptijd verhoogd heeft mét een medische verklaring), waren er geen medische bijzonderheden die van invloed waren op de hoogte van de premie.

Geen extra kosten

De kosten van Delta Lloyd zijn al in de premie verwerkt. Hiervan krijgt u dus verder geen rekening. Eventueel bijkomende kosten voor het aanvragen van de verzekering betaalt u aan degene die dit voor u regelt.

U bouwt geen vermogen op

U bouwt met deze overlijdensrisicoverzekering geen vermogen op. Stopt u met de verzekering of bent u op de einddatum nog in leven? Dan krijgt u niets uitgekeerd.

Een paar algemene regels

Er gelden een paar algemene regels of u bij ons een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten:

 • een verzekerde moet minimaal 18 jaar en mag maximaal 65 jaar zijn
 • de minimale looptijd van de verzekering moet 10 jaar zijn
 • het minimaal verzekerde bedrag voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is € 9.250,- en voor een dalende verzekering € 18.500,-
 • u kunt maximaal een bedrag van € 20.000.000,- verzekeren

Belastingregels Inkomstenbelasting

Uw overlijdensrisicoverzekering valt volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 tijdens de looptijd in Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Over dit inkomen betaalt u vermogensrendementsheffing. Voor overlijdensrisicoverzekeringen geldt in Box 3 een vrijstelling. Is de waarde van uw overlijdensrisicoverzekering lager dan € 6.956,- (2016)? Dan is deze verzekering altijd helemaal vrijgesteld. U hoeft dan geen vermogensrendementsheffing te betalen. Let op: de waarde van uw verzekering is iets anders dan het verzekerde kapitaal. Kijk voor meer informatie over belastingregels op de website van de Belastingdienst.

Erfbelasting (successierechten)

Over de uitkering bij overlijden moeten de begunstigden mogelijk erfbelasting betalen. Hoeveel erfbelasting betaald moet worden is onder andere afhankelijk van de hoogte en de ontvangers van de uitkering. Meer informatie over erfbelasting vindt u bij de Belastingdienst.

Downloads

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart staat wat wel en niet gedekt is door deze overlijdensrisicoverzekering.