Wat is de overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering van Delta Lloyd
Wie kritisch is, reageert alert op veranderingen.
  • Gegarandeerde uitkering voor uw nabestaanden
  • Zekerheid van een vaste premie en voorwaarden
  • Aantrekkelijke korting voor niet-rokers
  • Jaarlijks uw verzekerde kapitaal verhogen zonder medische verklaring

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Bij een overlijdensrisicoverzekering krijgen de nabestaanden eenmalig een geldbedrag uitgekeerd als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering biedt u zekerheid. Meestal sluit u deze verzekering af bij een hypotheek. Bij overlijden wordt dan de hypotheek (deels) afgelost. Degene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven wonen. Maar nabestaanden kunnen het geldbedrag ook gebruiken om de studerende kinderen financieel te ondersteunen. 

Voor wie is een overlijdensrisicoverzekering?

De verzekering is voor iedereen die zijn nabestaanden financieel verzorgd achter wil laten. Meestal denkt u dan aan iets regelen voor het wegvallen van inkomen. Maar het kan juist ook gaan dat er iets geregeld moet worden als een niet werkende partner overlijdt. Als die wegvalt, is er mogelijk extra hulp en zorg nodig voor de kinderen.

Zekerheid tot uw verzekering ingaat

Tot uw overlijdensrisicoverzekering in gaat bent u in principe niet verzekerd. Het kan zijn dat u bepaalde verplichtingen bent aangegaan die financiële gevolgen hebben als u komt te overlijden. Bijvoorbeeld als u uw nieuwe huis al gekocht hebt en de overlijdensrisicoverzekering nog niet in is gegaan. 

Om uw nabestaanden te beschermen krijgt u daarom een gratis ‘voorlopige dekking’ als u bij ons een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt. De vorm van deze voorlopige dekking is afhankelijk van of u uw verzekering gaat koppelen aan een hypotheek (verpand) of niet (onverpand). Het verschil zit vooral in de oorzaak van overlijden voordat de verzekering ingaat.

U bent een maand voordat de verzekering ingaat in elk geval verzekerd als u overlijdt door een ongeval. Als u uw verzekering gekoppeld hebt aan een hypotheek dan is de dekking ruimer. Zodra wij de aanvraag ook medisch geaccepteerd hebben, dan krijgt u een ‘algemene voorlopige dekking’. Dit betekent dat er meer doodsoorzaken gedekt zijn. De ‘algemene voorlopige dekking’ geldt maximaal 12 maanden. Meer informatie leest u bij de downloads hieronder in  “Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering”.

Dienstverlening

Wat doet uw financieel adviseur?
De financieel adviseur kan samen met u bepalen wat passende dienstverlening is bij deze producten. Dat kan betekenen dat hij u eerst adviseert en dan het product voor u aanvraagt. Het kan ook zijn dat hij alleen het product voor u aanvraagt. Dit laatste heet 'execution only' dienstverlening.

Wat doet Delta Lloyd?
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kan verwachten. Wij zullen u goed, tijdig en volledig informeren over onze producten. Maar u krijgt van ons geen advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt. Wilt u hulp bij deze keuzes? Dan is het beter om een financieel adviseur te raadplegen.

Downloads

5 sterren orv prijs moneyview
Verzekeringskaart

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart staat wat wel en niet gedekt is door deze overlijdensrisicoverzekering.

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: