Meld kwetsbaarheden en draag bij aan digitale veiligheid

We vinden het belangrijk dat onze klanten veilig gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Hebt u een zwakke plek ontdekt in onze website of een van onze internetdiensten? U kunt ons helpen door dit zo snel mogelijk te melden.
 
Ontdekt u een kwetsbaarheid in een van onze systemen? Dan werken we graag samen met u aan een oplossing. Meld een mogelijke zwakke plek aan ons via info_secure@deltalloyd.nl.

Responsible Disclosure

Wij stellen het zeer op prijs als u een zwakke plek eerst aan ons meldt, voordat u dit aan de buitenwereld verspreidt. Zo hebben wij de kans om op tijd maatregelen te nemen en een oplossing te zoeken, voordat eventuele kwaadwillenden er misbruik van kunnen maken. Wij noemen dit Responsible Disclosure.

Goede beveiliging heeft prioriteit

De veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen vinden we heel belangrijk. Daarom nemen wij uw melding uiterst serieus. De digitale wereld verandert in een hoog tempo en we realiseren ons als geen ander dat we waakzaam moeten zijn voor kwetsbaarheden. Ondanks onze inspanningen kunnen er toch nog situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging.

Hoe kunt u ons helpen?

Hebt u een veiligheidsprobleem of zwakke plek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk, zodat wij snel actie kunnen ondernemen. Voorbeelden van kwetsbaarheden die u kunt melden: 

 • Cross-Site Scripting (XSS) kwetsbaarheden;
 • SQL injectie kwetsbaarheden;
 • Zwakheden in inrichting beveiligde verbinding.

Hoe moet ik een melding doen?

Stuur een e-mail naar info_secure@deltalloyd.nl. Beschrijf hierin zo concreet mogelijk de ontdekte kwetsbaarheid. Houd er rekening mee dat uw melding door specialisten wordt ontvangen; een korte specifieke beschrijving of bewijs is vaak voldoende. Stuur ook uw contactgegevens (zoals een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent) mee, zodat wij eventueel contact kunnen opnemen voor aanvullende informatie.

Privacy

Wij geven uw identiteit in principe niet door aan derden en gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan om u te laten weten wat we doen met uw melding. Als de bevoegde autoriteiten uw gegevens opvragen, zijn wij echter verplicht deze verstrekken, zonder voorafgaande toestemming.

Wat doen wij met uw melding?

Een team van beveiligingsexperts onderzoekt uw melding. Binnen 1 werkdag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen geven we een reactie op de inhoud van uw melding.

Wat verwachten wij van u?

Maak het probleem niet openbaar, het risico is dat kwaadwillenden dit dan kunnen uitbuiten. Praat met onze experts en geef hen de tijd het probleem op te lossen. Wij laten u zo snel mogelijk weten wat we met uw melding hebben gedaan en - indien nodig - welke maatregelen we nemen.

Spelregels

Als u ons wilt helpen zwakke plekken te vinden, moet u mogelijk handelingen verrichten die strafbaar zijn. Delta Lloyd doet geen aangifte bij de politie, zolang u te goeder trouw, zorgvuldig en volgens de hieronder aangegeven spelregels handelt:

 • Maak geen gebruik van social engineering om toegang te krijgen tot een systeem;
 • Plaats geen backdoor in een informatiesysteem om vervolgens daarmee de kwetsbaarheid aan te tonen, aangezien daarmee aanvullende schade kan worden aangericht en onnodige veiligheidsrisico’s worden gelopen;
 • Maak zo minimaal mogelijk gebruik van een kwetsbaarheid, doe alleen datgene wat noodzakelijk is om de kwetsbaarheid vast te stellen;
 • Kopieer, wijzig of verwijder geen gegevens van het systeem. Maak eventueel een directory listing of screenshot;
 • Breng geen wijzigingen aan in onze systemen;
 • Probeer niet herhaaldelijk toegang tot het systeem te verkrijgen en deel de verkregen toegang niet met anderen;
 • Gebruik geen ‘bruteforce’ om toegang te krijgen tot systemen, dan is immers geen sprake van een kwetsbaarheid, maar van het herhaaldelijk proberen van wachtwoorden;
 • Maak geen gebruik van geautomatiseerde tooling om kwetsbaarheden te ontdekken.

Nationaal Cyber Security Centrum en Verbond van Verzekeraars

Dit Responsible Disclosure-beleid is tot stand gekomen in overleg met het NCSC en op basis van de door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde Leidraad om te komen tot een praktijk van Responsible Disclosure.