Criminelen ‘vissen’ tegenwoordig steeds vaker naar uw persoonlijke gegevens. Dit doen zij bijvoorbeeld door het versturen van een valse e-mail waarin u wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens terug te sturen of in te voeren op een website. Op deze pagina vindt u informatie over het herkennen van een valse e-mail en hoe u zich beschermt tegen phishingberichten.

E-mail ‘Nieuwe spelregels bij beleggingsorders vanaf 2018’ wél van Delta Lloyd Bank

Het kan zijn dat u van Delta Lloyd Bank een e-mail hebt gekregen waarin wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs te uploaden in E-bankieren. Dit is geen phishingmail. Wij hebben de gegevens van uw identiteitsbewijs nodig omdat er vanaf 2018 nieuwe wetgeving geldt voor banken. Daarin staat dat wij alle beleggingsorders van onze klanten moeten melden bij de toezichthouder AFM. In die melding moet ook het nummer van het paspoort of de identiteitskaart van de klant staan. Het nummer van een rijbewijs mag helaas niet.

Wilt u meer weten over deze wetgeving? Kijk dan op de website van de AFM.


Hoe herkent u een e-mail van Delta Lloyd?

Soms is het moeilijk om direct te zien of een e-mail wel echt door Delta Lloyd is verstuurd. Aan de volgende punten kunt u herkennen of een e-mail daadwerkelijk Delta Lloyd als afzender heeft:

  • E-mails van Delta Lloyd zijn altijd afkomstig van een e-mailadres dat eindigt op @deltalloyd.nl.
  • Links in de e-mail verwijzen naar een webpagina die begint met pub.mail.deltalloyd.nl


Delta Lloyd werkt samen met klantenpanels van MWM2 en onderzoeksbureau's gfk en KCM voor het onderzoeken van de klanttevredenheid. E-mails voor tevredenheidsonderzoeken van Delta Lloyd herkent u aan:

  • een e-mailadres dat eindigt op @deltalloyd.nl of @gfk.com.
  • links in de e-mail verwijzen naar een webpagina die begint met www1.surveys.gfk.com, https://net05.mwm2.nl of www.kcmsurvey.com

Tips om phishingmails te herkennen

  • De e-mail is afkomstig van een e-mailadres dat u niet kent.
  • De e-mail is geschreven in het Engels of in gebrekkig Nederlands.
  • De link in de e-mail verwijst naar een website of url die niet van Delta Lloyd is.
  • In de e-mail wordt gevraagd om uw persoonlijke (inlog)gegevens door te geven vanwege een onwaarschijnlijke reden. Bijvoorbeeld ‘Wij moeten uw gegevens bijwerken omdat de database is beschadigd’. Wel kunnen wij u vragen om in te loggen in Mijn Delta Lloyd of E-bankieren.
Naar boven