Delta Lloyd en Voogd & Voogd tekenen intentieverklaring voor intensievere samenwerking

31 maart 2016Delta Lloyd Schade en serviceprovider Voogd & Voogd hebben het voornemen intensiever te gaan samenwerken op het gebied van particuliere schadeverzekeringen die klanten via het intermediair afsluiten. Beide partijen hebben hiertoe een intentieverklaring getekend. Deze samenwerking sluit aan bij de strategische keuzes van Delta Lloyd om op deelgebieden allianties en partnerships te vormen en de efficiëntie van processen verder te vergroten. Dit heeft naar verwachting in de toekomst een positief effect op de combined ratio (COR) van schade particulier. Hierbij is het intermediair een belangrijke business partner.

Nieuwe onderneming onder label Delta Lloyd

De samenwerking houdt in dat Voogd & Voogd voor Delta Lloyd een nieuwe onderneming opricht voor de uitvoering van de acceptatie, mutaties en claimafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen. Delta Lloyd blijft risicodrager en verstrekt daarvoor een volmacht aan de nieuw op te richten onderneming. Dit nieuwe onderdeel zal actief zijn onder het label Delta Lloyd en opereert onafhankelijk van de andere activiteiten van Voogd & Voogd. Delta Lloyd blijft de productontwikkeling, marketing en verkoopondersteuning uitvoeren. Voogd & Voogd beschikt over een hoogwaardige IT-organisatie, waardoor de kwaliteit en efficiëntie in de digitale dienstverlening van Delta Lloyd naar klanten en adviseurs verder zal verbeteren, en de beoogde groei tegen gezonde marges in de particuliere schademarkt mogelijk wordt.

Particuliere schademarkt belangrijk

Harry van der Zwan, algemeen directeur Delta Lloyd Schade: “De particuliere schademarkt is belangrijk voor Delta Lloyd, omdat wij voor onze klanten een full-service aanbieder van verzekeringen via het intermediaire kanaal willen zijn. Door deze voorgenomen samenwerking kunnen we gebruik maken van één van de meest toonaangevende IT-systemen in de intermediaire markt en van de digitale ontsluiting van Voogd & Voogd. Zo kunnen wij onze klanten nog betere producten en onze verzekeringsadviseurs een optimale digitale dienstverlening bieden.”

Krachtig samenwerkingsmodel

Bas de Voogd (CEO) en Michael de Nijs (CFO/COO), directie Voogd & Voogd: “Voogd & Voogd ziet de beoogde intensieve samenwerking met Delta Lloyd als een krachtige strategische stap voorwaarts. Particuliere klanten van Delta Lloyd worden met inzet van onze moderne IT-hulpmiddelen op een digitale en klantgerichte wijze bediend. Tegelijkertijd maken wij de distributie en afhandeling kostenefficiënter, waardoor er een sterk concurrerend businessmodel ontstaat voor Delta Lloyd”.

Startdatum 1 januari 2017

De betrokken Delta Lloyd medewerkers in vaste dienst treden in dienst van de nieuw op te richten onderneming. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt; de ingangsdatum van de beoogde samenwerking is 1 januari 2017. Dit is onder voorbehoud van advies van de Ondernemingsraad van Delta Lloyd en afstemming met de toezichthouders en de vakbonden. De activiteiten van Delta Lloyd Xclusief en Pleziervaartuigen vallen niet binnen de voorgenomen samenwerking en blijven bij Delta Lloyd.