Delta Lloyd maakt zorgpremie 2017 bekend

17 november 2016 | Delta Lloyd heeft de premie voor de basisverzekering restitutie in 2017 vastgesteld op € 115,83 per maand (de genoemde premie is exclusief de kortingen voor collectiviteiten), in 2016 was deze €107,50. Dit betekent een stijging van 7,75%. De premiestijging wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van de zorgkosten. Door de inzet van reserves stijgt de premie echter minder dan eigenlijk noodzakelijk is. Delta Lloyd richt zich ook in 2017 op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Daarnaast kunnen klanten altijd zelf hun zorgverlener kiezen.

Harry van der Zwan, algemeen directeur Delta Lloyd Schade: “Ook in 2017 kunnen onze klanten altijd zelf kiezen naar welke arts of welk ziekenhuis ze willen gaan. Wij bieden naast ruime dekkingen in de aanvullende verzekeringen diensten zoals de Gezondheidslijn en een second opinion van een internationale topspecialist. Hierdoor hebben onze klanten zelf regie over de beste zorg.”

Inzet van reserves

De stijging van de zorgpremie is onder meer het gevolg van de uitbreiding van het basispakket en er zijn nieuwe en duurdere geneesmiddelen beschikbaar gekomen. Om de premiestijging te beperken zet Delta Lloyd Zorgverzekering (Delta Lloyd Zorgverzekering NV is onderdeel van CZ Groep) daarom reserves vanuit het eigen vermogen in. De premies van de aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen stijgen in 2017 met maximaal 10% vanwege toegenomen zorgkosten.

Focus op kwaliteit en dienstverlening

Delta Lloyd vindt het belangrijk dat verzekerden altijd in regie zijn over hun eigen zorg. Zo hebben verzekerden van Delta Lloyd volledige vrijheid in het kiezen van hun zorgaanbieder en kunnen zij een second opinion inwinnen via Best Doctors®, een internationaal netwerk van medische topspecialisten. Ook kunnen verzekerden 24 uur per dag en zeven dagen per week kosteloos terecht bij de Delta Lloyd Gezondheidslijn met vragen over hun gezondheid.

Voor meer informatie over de Delta Lloyd zorgverzekering 2017: www.deltalloyd.nl/zorgverzekering.