Werkgever weet weinig over arbeidsongeschiktheid

11 september 2014Werkgevers zijn niet goed op de hoogte van de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en hun organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd naar de kennis van werkgevers over arbeidsongeschiktheid en WIA, uitgevoerd door GfK. Zo weet slechts 23% van de werkgevers hoeveel een arbeidsongeschikte werknemer uitgekeerd krijgt en 26% wat de duur van de uitkering is. Driekwart van de werkgevers voelt zich echter wel verantwoordelijk voor het inkomensverlies van zijn werknemers door arbeidsongeschiktheid. Maar door gebrek aan kennis nemen zij weinig concrete maatregelen om hun werknemers hier tegen te beschermen.

Ervaring met zieke werknemers

  • De afgelopen twee jaar heeft 55% van de bedrijven te maken gehad met werknemers die langer dan 6 weken ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest.
  • 1 op de 8 werkgevers heeft zelfs ervaring met ziekteverlof van langer dan 2 jaar.

Bescherming tegen inkomensverlies

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau. Werkgevers kunnen hun werknemers hier tegen beschermen met WIA-werknemersverzekeringen, maar een groot deel van de ondervraagde werkgevers doet dit niet:

  • 30% heeft een collectieve WIA-hiaatverzekering afgesloten
  • 9% biedt een collectieve WIA-excedentverzekering

Ingewikkelde materie

Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel werkgevers zich verantwoordelijk voelen voor de inkomensrisico’s die hun werknemers lopen. Zij nemen echter geen maatregelen om dit op te vangen, omdat arbeidsongeschiktheid en WIA voor veel werkgevers ingewikkelde materie zijn. Met dit onderzoek wil Delta Lloyd werkgevers bewust maken van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en ze stimuleren om samen met hun verzekeringsadviseur te kijken naar mogelijke oplossingen. Uit het onderzoek blijkt dat de focus hierbij niet alleen op zuiver financiële oplossingen hoeft te liggen. Er zijn ook verbeteringen mogelijk bij de begeleiding van zieke werknemers en het informeren van werknemers over de financiële risico’s die zij lopen.”

Naast het aanbieden van werkgeversverzekeringen die het inkomensrisico van werknemers afdekken, ondersteunt Delta Lloyd adviseurs en werkgevers met deskundige begeleiding, inzicht, risicobeheer en een kennistool.

Meer informatie?