Vrije advocaat keuze bij rechtsbijstandverzekeringen

14 mei 2014Als u voor vergoeding van uw advocaatkosten van voor november 2013 in aanmerking wil komen, kunt u uw claim rechtstreeks indienen bij DAS.

Tot voor kort hadden verzekerden alleen recht op een advocaat naar keuze als vertegenwoordiging door een advocaat wettelijk verplicht is in een procedure. Het Europese Hof heeft echter op 7 november 2013 een uitspraak gedaan waardoor verzekerden in elke procedure recht hebben gekregen op een advocaat/rechtshulpverlener naar keuze. Dus ook als vertegenwoordiging door een advocaat volgens de wet niet verplicht is.

Wat moet u doen als u advocaatkosten wil claimen over de periode vóór november 2013?

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor de door u betaalde kosten voor een procedure door advocaat? En heeft u deze zaak in de periode voor november 2013 gemeld?
Bekijk dan of u voldoet aan de voorwaarden.

  • U moet kunnen aantonen dat u zelf advocaatkosten heeft betaald en aangeven hoeveel dat was;
  • Deze advocaatkosten zijn voor hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure;
  • U moet kunnen aantonen dat u DAS heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat;
  • En DAS heeft dat geweigerd.

Zijn alle voorwaarden van toepassing? Meldt u dan bij DAS. DAS neemt het verzoek om vergoeding in behandeling. Meer informatie kunt u vinden op de website van DAS.