Bijna twee derde Nederlanders bereidt zich niet voor op langer doorwerken

12 februari 2014Uit het Delta Lloyd onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ blijkt dat bijna twee derde van de werknemers in Nederland geen maatregelen neemt om langer door te kunnen werken én dit voorlopig ook niet van plan is. Werknemers willen na hun 65ste  doorwerken op hetzelfde niveau. Voor een grote meerderheid zijn bijscholing, demotie of een lager salaris geen optie. Minder uren werken is voor 45% van de werknemers in Nederland wel bespreekbaar. Delta Lloyd onderzoekt jaarlijks hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen. Duurzame inzetbaarheid is het tweede thema van het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ .

Ingrid de Graaf, algemeen directeur commerciële divisie Delta Lloyd: ‘Uit recente CBS cijfers* blijkt dat de gemiddelde pensioenleeftijd in 2013 gestegen is naar 63,9. De verwachting is dat deze stijging zich ook de komende jaren doorzet, omdat de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar is gegaan en zal blijven stijgen omdat we allemaal ouder worden. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers het belang van een goede voorbereiding op langer doorwerken breed onderkennen, maar dat slechts een klein deel van hen maatregelen neemt. Ook om pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen om eerder te kunnen stoppen. Met meer inzicht in je pensioensituatie kun je op tijd nog bijsturen en later eventuele financiële teleurstellingen voorkomen.’

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.

Jonge werknemers bereiden zich minder voor dan oudere werknemers

Zo’n driekwart van de werknemers vindt het wél belangrijk dat werkgevers en werknemers zich nu al voorbereiden op langer doorwerken. Slechts 12 % neemt nu al maatregelen. Jonge werknemers (2,5%) bereiden zich minder voor dan oudere werknemers (19,4%).

Inkomen bij pensionering belangrijk voor nemen maatregelen

Werknemers die denken te weinig inkomen te hebben bij pensionering zijn nog minder geneigd maatregelen te nemen om langer door te werken (9%) dan werknemers die denken dat zij tegen die tijd (ruim) voldoende inkomen hebben (14%). Kennisverbreding, bijsparen en in goede gezondheid blijven zijn vaak genoemde maatregelen die werknemers treffen. Werknemers willen het liefst doorwerken bij dezelfde werkgever, in eenzelfde soort functie op hetzelfde niveau.

Over ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’

Delta Lloyd wil het pensioenbewustzijn vergroten en mensen stimuleren zich op tijd kritisch over hun pensioen te buigen. Delta Lloyd helpt mensen inzicht te geven in hun pensioen door begrijpelijke communicatie, vereenvoudiging van producten, het bieden van ondersteuning en het agenderen van pensioenontwikkelingen. Het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’ is hier onderdeel van en onderzoekt hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema’s. Het eerste thema ging over pensioenleeftijd-verwachting. Binnen het tweede thema duurzame inzetbaarheid [PDF] wordt jaarlijks gemeten welke maatregelen werknemers bereid zijn te nemen om door te werken. ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ is in opdracht van Delta Lloyd uitgevoerd door GfK onder 1000 werknemers.

* Bron: CBS