Delta Lloyd biedt pensioenproduct met volledige keuzevrijheid werknemer

17 juni 2014Delta Lloyd biedt een pensioenregeling op basis van beschikbare premie met volledige keuzevrijheid voor de werknemer voor een beleggings- en/of gegarandeerd pensioen. Door onder andere digitale ondersteuning met het portaal Pensioen Services Online en de pensioenplanner krijgen werknemers vooraf inzicht in de financiële gevolgen van hun keuzes. Ook zijn er uitlegvideo’s beschikbaar over gegarandeerd pensioen, beleggen en risico’s. Daarnaast sluit het vernieuwde Persoonlijk Pensioen Plan aan bij de wens van de werkgevers voor een voorspelbare pensioenpremie.

Diederik Schouten, directeur Delta Lloyd Leven: “De wereld is constant in beweging, maar de pensioenmogelijkheden veranderen nauwelijks. Veel werknemers hebben behoefte aan zekerheid. Veel werkgevers hebben naast een voorspelbare pensioenpremie ook behoefte aan een pensioenregeling die past in hun arbeidsvoorwaardenbeleid. De pensioenoplossing van Delta Lloyd speelt zowel in op de behoefte van werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen hun pensioenpremie en/of de beleggingswaarde helemaal of gedeeltelijk inzetten voor een gegarandeerd pensioen. Werkgevers worden niet geconfronteerd met onverwachte lasten, ook niet bij waardeoverdracht. Werknemers en werkgevers krijgen hierdoor een pensioenregeling die nog beter aansluit bij hun wensen en past in de huidige tijd.”

Volledig digitaal

In het online portaal Pensioen Services Online kan de werkgever eenvoudig online zaken regelen en inzien. De werknemer heeft met de pensioenplanner inzicht in zijn eigen pensioensituatie en kan berekeningen maken. Daarnaast is er een koppeling gemaakt met employee benefits-portals.

Verbeterde prijsstelling

Delta Lloyd biedt een verbeterde prijsstelling voor het vernieuwde Persoonlijk Pensioen Plan. Zowel de overlijdensrisicotarieven als de administratiekosten zijn omlaag gegaan. 

Delta Lloyd biedt als pensioenverzekeraar innovatieve pensioenoplossingen voor werkgevers. In het Nationaal Performance Onderzoek Pensioenverzekeraars 2013 van IG&H Consulting heeft Delta Lloyd een eerste plek behaald. In dit onderzoek waarderen adviseurs het accountmanagement (7,4) en het product (7,4) als beste in de markt.