Delta Lloyd biedt werkgevers meer tijd voor pensioenafspraken boven € 100.000

30 oktober 2014Vanaf 1 januari 2015 is het voor werknemers met een jaarinkomen boven €100.000 niet meer mogelijk om fiscaal gunstig pensioen op te bouwen. Ook het partnerpensioen gaat omlaag. Om pensioenterugval voor deze groep werknemers te minimaliseren, introduceert Delta Lloyd vanaf maandag 3 november het Pensioen Continu Plan. Dit is een netto-oplossing waarmee werkgevers na 1 januari 2015 de gevolgen van de nieuwe wetgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. Daarnaast biedt Delta Lloyd als eerste verzekeraar een tijdelijke dekking aan die van 1 januari tot 1 juli 2015 van kracht is. Hierdoor hebben werkgevers en werknemers meer tijd voor het maken van nieuwe pensioenafspraken.

Leon van Riet, algemeen directeur van Delta Lloyd Leven: “ Wij vinden het belangrijk dat werkgevers en werknemers passende maatregelen kunnen treffen om pensioenterugval te beperken. De wetgeving is nog niet helemaal definitief en 1 januari  komt al snel dichterbij. We hebben veel gesprekken gevoerd met werkgevers en pensioenadviseurs over de komende wijzigingen en onze netto-oplossingen. Werkgevers willen geen risico lopen dat het partnerpensioen voor hun werknemers met een inkomen boven de €100.000 veel lager uitpakt. Daarom biedt Delta Lloyd werkgevers het Pensioen Continu Plan aan. Gezien de korte periode tot 1 januari bieden wij ook een tijdelijke dekking aan zodat werkgevers en werknemers meer tijd hebben om een zorgvuldige afweging te maken.”

Nettopensioen of nettolijfrente?

Delta Lloyd biedt werkgevers het Pensioen Continu Plan aan. Hiermee kunnen hun werknemers voor het inkomen boven € 100.000 vrijwillig een aanvullende oudedags- en/of partnervoorziening opbouwen. Dit kan via een nettopensioen (tweede pijler) of een nettolijfrente (derde pijler). Een nettopensioen biedt waarschijnlijk meer ruimte voor opbouw van kapitaal; een nettolijfrente biedt de mogelijkheid voor een tijdelijke of levenslange uitkering. In overleg met de adviseur maakt de werkgever zijn keuze voor een nettopensioen of nettolijfrente.

Tijdelijke risicodekking

Delta Lloyd biedt een tijdelijke risicodekking voor werknemers met meer dan € 100.000 salaris. Hiermee kunnen werkgevers de terugval in het partnerpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor een half jaar collectief verzekeren. Dit geldt ook voor werkgevers die hun pensioenregeling niet bij Delta Lloyd hebben lopen.

Wetgevingskader nog niet definitief

Het Pensioen Continu Plan is gebaseerd op de wetgeving zoals op dit moment bekend is. Maar niet alles is definitief. De overheid heeft op Prinsjesdag nog een voorstel voor kapitaalopbouw via de 2e pijler bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat de Eerste Kamer in december 2014 hierover zal stemmen.

Meer informatie is te vinden op www.deltalloyd.nl/pensioencontinuplan