Insurope

Kostenbesparing zonder risico.

Insurope

Multinationals kunnen eenvoudig en zonder risico veel kosten besparen. Tot wel 15 procent! Wat dit mogelijk maakt? Insurope, een internationaal netwerk waarbij meer dan tachtig landen zijn aangesloten. In ieder land is een toonaangevende verzekeraar geselecteerd. Voor Nederland is dit Delta Lloyd.

Multinational pooling

Insurope bundelt al uw internationale regelingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden in één overkoepelende regeling. Dat noemen wij poolen. Hoe meer regelingen worden gebundeld, hoe groter uw financiële voordeel. Het principe is eenvoudig. Aan de lokale regeling verandert niets. Ze komen alleen onder een multinationale overeenkomst te hangen. De aangesloten verzekeraars dragen hun technische resultaten over. Insurope maakt hier één grote multinationale pool voor op. Het eindresultaat, de technische winstdeling, is (deels) voor de multinational. U dus.

Komen contracten lokaal niet in aanmerking voor technische winstdeling? Met multinational pooling wel. Het is dus interessant om zo veel mogelijk landen te laten aansluiten bij Insurope. Zo krijgt uw multinational jaarlijks tot 15 procent van de gepoolde premie terug in dividend.

Voor wie?

Pooling is voor twee categorieën bedrijven. Grote multinationals met meer dan 1000 werknemers en kleinere multinationals. Voor deze laatste groep heeft Insurope de multipool. In de multipool kijkt Insurope niet naar het totaalresultaat, maar naar het resultaat per vestiging. Deze werkwijze is uniek in de markt! Het voordeel: u voldoet eerder aan de voorwaarden voor dividenduitkering. Is het totaalresultaat van de multinational negatief, maar het resultaat van de Nederlandse vestiging positief? Dan krijgt u alsnog dividend uitgekeerd.

Welke producten kunt u poolen?

  • Ouderdomspensioen (geen beschikbarepremieregelingen)
  • Nabestaandenpensioen
  • Wezenpensioen
  • WIA- en WGA-verzekering
  • ANW-hiaatverzekering
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer kunt u multinationaal poolen?

Wilt u gebruikmaken van multinationale winstdeling? Stel uzelf dan de volgende vragen:

  • Hebt u in Nederland en minimaal één ander land collectieve regelingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden?
  • Kunt u deze regelingen afsluiten bij een Insurope-netwerkpartner, of zijn ze daar al afgesloten?

Is het antwoord op beide vragen ja? Dan is het interessant om de voordelen verder te onderzoeken. Vanzelfsprekend is Delta Lloyd graag bereid u hiermee verder te helpen.

Wilt u deelnemen aan Insurope? Wij vragen hiervoor geen aanvullende premie!

Wilt u laten onderzoeken of u kunt profiteren van multinational pooling? Raadpleeg dan uw adviseur. Of neem direct contact op met ons Insurope-team via 06 82 26 46 82 en DLL_Insurope_Unit@deltalloyd.nl.

Downloads

Adres

Delta Lloyd
Insurope
Postbus 1000 (B4.04)
1000 BA Amsterdam
Telefoon 06 82 26 46 82
E-mail: DLL_Insurope_Unit@deltalloyd.nl