Delta Lloyd Verzekeringen

Informatie over gevolmachtigde agenten (volmachten)

De verzekeringen van Delta Lloyd kunt u afsluiten bij een onafhankelijke bemiddelaar. Daarnaast werkt Delta Lloyd ook samen met gevolmachtigde agenten (volmachten). Deze agenten hebben de bevoegdheid om namens Delta Lloyd, eventueel onder eigen naam, verzekeringsproducten te verkopen. Een gevolmachtigd agent kan ook meerdere volmachten van diverse verzekeraars hebben. Zo blijft deze onafhankelijk. Overigens is hij niet verplicht om de verzekeringen bij die partijen onder te brengen waar deze agent een volmacht van heeft.
Delta Lloyd geeft volmacht voor de volgende productlijnen:

  • Particuliere schadeverzekeringen, zoals opstal, inboedel, reis, annulering, aansprakelijkheid particulieren
  • Motorrijtuigenverzekeringen zowel particulier als zakelijk
  • Zakelijke schadeverzekeringen, zoals brandverzekeringen, aansprakelijkheid bedrijven

In alle gevallen blijft Delta Lloyd risicodrager. Dit betekent dat de gevolmachtigde agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen.

Welke activiteiten verricht de gevolmachtigd agent?

De gevolmachtigd agent verricht verschillende activiteiten voor Delta Lloyd: hij accepteert verzekeringen, geeft een polis af en incasseert de premie. Daarnaast verzorgt hij de schade afwikkeling. Meestal zonder de tussenkomst van Delta Lloyd.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Ja! Zo moet een gevolmachtigd agent volledig voldoen aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld. Tevens zijn deze agenten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

Aanspreekpunt

Heeft u een verzekering via een gevolmachtigd agent gesloten? Dan is deze uw aanspreekpunt. Al dan niet via de door u ingeschakelde bemiddelaar, want u kunt ook verzekeringen via een bemiddelaar bij een gevolmachtigd agent van Delta Lloyd afsluiten (mits de gevolmachtigd agent met uw bemiddelaar samenwerkt).

Overzicht gevolmachtigd agenten

Delta Lloyd doet zaken met meer dan honderdvijftig gevolmachtigde agenten. In onderstaand overzicht treft u een lijst aan met kantoren die een of meerdere volmachten van Delta Lloyd heeft.