Producten Delta Lloyd Bank Nederland

Delta Lloyd Bank Nederland biedt particuliere klanten producten op het gebied van sparen, hypotheken en beleggingen, zowel direct als via onafhankelijke intermediairs.

Productenaanbod Delta Lloyd Bank

Focus op banksparen en hypotheken

Onze klanten worden bediend met flexibele bancaire producten op het gebied van sparen en beleggen. Delta Lloyd Bank Nederland focust zich op het verstrekken van Hypotheken en fiscaal gefaciliteerde vermogensopbouw producten, zoals bancaire lijfrente. Deze producten vormen de speerpunten van het productaanbod van Delta Lloyd Bank Nederland.

Duurzame fondsen Delta Lloyd Bank

Delta Lloyd Bank Nederland biedt ongeveer 70 fondsen aan van 6 aanbieders Een deel van de directe beleggingen van Delta Lloyd Bank Nederland -via Delta Lloyd Asset Management- is door middel van doelinvesteringen belegd in duurzame ontwikkeling, het Delta Lloyd Water & Climate Fund en het Delta Lloyd New Energy Fund zijn hier sprekende voorbeelden van.

Delta Lloyd Water & Climate Fund
Schone lucht, drinkwater en duurzaam gebruik van grondstoffen. Actuele thema's die niet meer uit onze wereld zijn weg te denken. Het Delta Lloyd Water & Climate Fund belegt in duurzame oplossingen voor de klimaat- en waterproblematiek. Met een screenings- en research aanpak die gericht is op de vier elementen water, lucht, aarde en vuur: water om te drinken, lucht om te ademen, aarde om te wonen en vuur in de zin van energie om te leven.

Delta Lloyd New Energy Fund
Waar halen we in de toekomst onze energie vandaan? Hoe zullen traditionele en alternatieve energiebronnen zich ontwikkelen? De ondernemingen die bijdragen aan duurzame oplossingen voor onze toekomstige energiebehoefte vormen het beleggingsuniversum van het Delta Lloyd New Energy Fund. Innovatieve oplossingen voor de groeiende vraag naar energie, daar gaat het om.

Procedure ontwikkeling nieuwe producten

Voor nieuwe producten of productaanpassingen kent Delta Lloyd Bank Nederland een Product Approval Proces. De procedure wordt gevolgd voor alle nieuwe producten en/ of diensten, of voor alle aanpassingen aan producten en/ of diensten, die aan de volgende parameters voldoen:

  • het gaat om een nieuw product / dienst;
  • het is geen product / dienst waarvoor een aparte procedure gevolgd dient te worden.

Nadat een eerste toetsing van ideeën voor een nieuw product of productaanpassingen aan de algemene strategie van Delta Lloyd Bank heeft plaatsgevonden, wordt de winstgevendheid, de relatie tot andere producten en mogelijke alternatieven getoest. Na deze Quick Scan wordt een Project Initiatie Document opgesteld, waarbij een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. De aspecten van het productidee die worden onderzocht zijn onder andere:

  • de gevolgen voor werkwijze en personeel na de implementatie van het product;
  • de gevolgen voor systemen;
  • de gevolgen voor administratieve verwerking (het benoemen van processen).

Bij het bepalen van de businesscase wordt rekening gehouden met de prijs en afzetmogelijkheden en een concurrentieanalyse.

Bij een productintroductie wordt ook getoetst of het product voldoet aan op dit product specifiek van toepassing zijnde nationale en/of Europese wet- en regelgeving. In ieder geval wordt beoordeeld of het product begrijpelijk is voor de klant en welke juridische consequenties de introductie heeft voor de contractpartijen, eventuele derden danwel de overheid.

Op basis van dit PID, wordt de beslissing genomen of tot introductie of doorontwikkeling zal worden overgegaan. Ingeval een positief besluit wordt genomen, wordt de ontwikkelingsfase opgestart. Deze fase kent frequente afstemmingsmomenten tussen opdrachtgever, projectleiding en teamleden. Het gehele traject kenmerkt zich veelvuldige interne en externe communicatie momenten.