Klantbelang centraal bij Delta Lloyd Bank

Als klant wilt u tevreden kunnen terugkijken op uw aankoop. De afgelopen jaren hebben wij daarom in uw belang grote wijzigingen doorgevoerd.

Code Banken

Met deze wijzigingen willen wij ook voldoen aan de Code Banken. Deze Code Banken is ook opgenomen in de wet.

Hoe vergroten wij het klantbelang?

Wij hebben al een aantal grote stappen gezet om het klantbelang verder te vergroten. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid aan verschillende producten verminderd. Wij kennen nu drie productgroepen; sparen, beleggen en hypotheken. Dit is voor klanten overzichtelijker en toegankelijker.
  2. Klanten willen graag weten wat zij aankopen. Daarom worden alle productvoorwaarden, brochures, brieven en de website nu in een begrijpelijke taal herschreven. Naast het gemakkelijke taalgebruik wordt ook gekeken of de productkenmerken nog steeds goed, duidelijk, en niet misleidend zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een brief voor en na het herschrijven in begrijpelijke taal:

Downloads