Kernwaarden Delta Lloyd Bank

Principes en uitgangspunten van Delta Lloyd Bank Nederland.

Delta Lloyd Bank Nederland werkt volgens drie kernwaarden die gelden voor de hele Delta Lloyd Groep.

 • Eerlijk
 • Toegankelijk
 • Samenwerken

De kernwaarden maken duidelijk waar we voor staan. Ze vormen de leidraad bij alles wat we doen, geven richting aan het beleid en zijn bepalend voor onze bedrijfscultuur en identiteit. De invulling van de kernwaarden komen tot uiting in de hierna volgende punten.

Speerpunten Beleid Duurzaam Ondernemen

Delta Lloyd Bank Nederland heeft haar beleid voor duurzaam ondernemen – aansluitend op het beleid van Delta Lloyd Groep toegespitst op vijf speerpunten: klantbelang, integriteit, maatschappelijke betrokkenheid, goed werkgeverschap en milieu.

Klantbelang

 • Delta Lloyd Groep wil eenvoudige en duidelijke producten en diensten leveren, waarbij de klant werkelijk gebaat is.
 • Dit dient gepaard te gaan met eerlijke klantenbehandeling, duidelijke productinformatie en een duurzame relatie met de klant.
 • Duurzaam ondernemen draagt – onder meer via de media - bij aan een goede reputatie, een goede reputatie is essentieel voor het vertrouwen in, en het commercieel succes van Delta Lloyd Groep.

Integriteit

 • De maatschappij en de markt verlangen dat een financiële dienstverlener integer handelt, voldoet aan wetten en regels, aan normen en waarden.
 • Daarbij hoort een streng beleid om fraude tegen te gaan. Delta Lloyd Groep verlangt dat ook van samenwerkingspartners en leveranciers.

Goed werkgeverschap

 • Voor het realiseren van haar ambities is voor Delta Lloyd Groep kennis, expertise en persoonlijke betrokkenheid bij medewerkers een belangrijke voorwaarde.
 • Het duurzame karakter van het HRM-beleid van Delta Lloyd Groep komt onder meer tot uitdrukking in aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, diversiteit en een actief beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Maatschappelijke betrokkenheid

 • Delta Lloyd Groep is zich bewust van haar maatschappelijke positie. Dat besef speelt nadrukkelijk mee bij de ondersteuning van maatschappelijke activiteiten.
 • We zetten onze financiële expertise in voor de samenleving, in het bijzonder via de Delta Lloyd Groep Foundation. Het thema van financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal.

Milieu

 • Delta Lloyd Groep wil ervoor zorgen dat de negatieve impact van haar bedrijfsprocessen op het milieu minimaal is.
 • In het milieubeleid zijn de vier belangrijkste onderwerpen: klimaatverandering, energiebesparing, afvalpreventie en mobiliteitsmanagement.

Meer informatie vindt u in het jaarverslag [PDF] van Delta Lloyd Bank Nederland.