Delta Lloyd Bank

Contact & Route

Algemeen
Omval 300, 1096 HP Amsterdam
Postbus 231, 1000 AE Amsterdam
Telefoon: (020) 594 91 11

U kunt de routebeschrijving onderaan deze pagina downloaden. 

Cliëntenservice Delta Lloyd Bank (voor consumenten)
Postbus 40008
6803 GD Arnhem
Telefoon: (026) 400 44 22
E-mailadres: service@deltalloyd.nl

Servicedesk Hypotheken 
Omval 300, 1096 HP Amsterdam
Postbus 231, 1000 AE Amsterdam
Telefoon: (020) 594 50 50
Fax: (020) 594 68 15
E-mailadres: hsd@deltalloyd.nl

Intensief Beheer Hypotheken (bij betalingsproblemen)
Omval 300, 1096 HP Amsterdam
Postbus 231, 1000 AE Amsterdam
Telefoon: (020) 594 5035
E-mailadres: info@intensiefbeheer.deltalloyd.nl

Personeelshypotheken
Omval 300, 1096 HP Amsterdam
Postbus 231, 1000 AE Amsterdam
Telefoon: (020) 594 50 50
Fax: (020) 594 68 15
E-mailadres: hsd@deltalloyd.nl

Servicedesk Lijfrente (voor financieel adviseurs) 
Postbus 40007
6803 GD Arnhem
Telefoon: (020) 594 81 80
E-mailadres: lijfrente@deltalloyd.nl

Delta Lloyd Bank N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 33191189. Tevens beschikt zij over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft).

Te downloaden