Barbara Broekman

Kunst inspireert, helpt denkkaders te doorbreken en bevordert creativiteit. De Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep draagt dit maatschappelijke belang een warm hart toe. Daarom helpt en ondersteunt de stichting Nederlandse kunstenaars door hen een platform te bieden middels hen een tentoonstellingsruimte te bieden. Daarnaast wordt er werk aangekocht van jonge veelbelovende kunstenaars, maar ook van gevestigde kunstenaars van wie al werk in de collectie is opgenomen en die interessant zijn om te blijven volgen. De stichting exposeert werken uit haar collectie in de kantoorpanden en organiseert regelmatig exposities met werk uit eigen collectie, of speciaal voor de expositie, door kunstenaars ter beschikking gestelde werken. Tijdens kantooruren zijn deze exposities openbaar toegankelijk.

Historie van Delta Lloyd

Actueel

Vanaf 24 mei is de expositie 'Historie van Delta Lloyd verbeeld' te zien in het OHRA gebouw aan de Rijksweg-west 2 in Arnhem. In deze expositie is de rijke geschiedenis van Delta Lloyd in beeld gebracht aan de hand van schilderijen en objecten. De expositie is openbaar toegankelijk.

Lees meer over de expositie

Missie en beleid

De Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd heeft een maatschappelijk georiënteerde missie, te weten: “het initiëren, stimuleren en faciliteren van artistieke en culturele activiteiten en het toegankelijk maken van hedendaagse kunst”. De stichting geeft hieraan invulling door het beheren, conserveren, exposeren en uitwisselen en in bruikleen geven van kunstwerken. Dit zowel ten behoeve van (thans) de tot NN Group behorende groepsmaatschappijen als ten behoeve van een breder publiek. Dit alles in de ruimste zin van het woord. 

Om deze missie te realiseren kent het beleid van de stichting een aantal kernpunten: 

 • Het bieden van een platform aan jonge Nederlandse kunstenaars.
 • Het zichtbaar maken van de collectie door het regelmatig samenstellen van exposities.
 • Kunst en kunsteducatie inzetten om creativiteit en innovatie te bevorderen.
 • Kunst inzetten om waarnemingskaders te verruimen.

De collectie

In de afgelopen 30 jaar heeft Delta Lloyd een hedendaagse professionele kunstcollectie opgebouwd. Deze vervult zowel binnen het bedrijf als daarbuiten een belangrijke functie. 

De collectie is van museale waarde met werk van Nederlandse topkunstenaars als Armando, Jan Toorop en Marlène Dumas. De collectie van Delta Lloyd is op te delen in drie pijlers: abstracten, portretten en landschappen. Er wordt werk aangekocht van professionele, afgestudeerde Nederlandse of in Nederland wonende kunstenaars. Uitgangspunten bij aankopen zijn: het werk past in en is een toevoeging aan de collectie, heeft kwaliteit en is verrassend. 

De stichting vindt het belangrijk om zowel medewerkers als mensen buiten het bedrijf bij de collectie te betrekken. Daarom worden regelmatig exposities georganiseerd en rondleidingen gegeven. Dit doet de stichting in nauwe samenwerking met de kunstcommissie. De kunstcommissie adviseert de stichting bij aankopen en draagt zorg voor professioneel behoud, beheer en het exposeren van de collectie.

Rinke Nijburg - Traverse Orientation

Het beleidsplan voor 2018

De stichting heeft zich voor 2018 de volgende doelen gesteld:

 1. Het organiseren van tenminste twee exposities, die openbaar toegankelijk zijn.
 2. Het stimuleren van jong talent.
 3. Behoud en beheer van de collectie.
 4. Inzet van de collectie voor kunsteducatie en andere maatschappelijke doelen.
 5. Het inzetten van de collectie voor het verfraaien van de werkomgeving en het inspireren van de medewerkers en bezoekers van de kantoorgebouwen.
 6. Onderzoeken in hoeverre en op welke wijze de collectie geheel of gedeeltelijk digitaal kan worden ontsloten voor het publiek.  
 7. In kaart brengen van de mogelijkheden tot samenwerking met de kunstcollecties van derden, in het bijzonder met de kunstcollectie van NN Group.

Juridische informatie

KvK-nummer: 34310519
RSIN: 819838743
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep
Statutaire zetel: Amsterdam
Bezoekadressen: Spaklerweg 4, Amsterdam en Rijksweg West 2, Arnhem 
Telefoonnummer: 06 41638311
Bestuur: het stichtingsbestuur bestaat uit: 
- Mr. R.R.G. Dehue  (manager legal) 
- J.J. Top MA (kunstmanager)
- R.F. Hudig 
Het bestuur vervult haar taken onbezoldigd. 
Contactpersoon: Jackelien Top  
Email: jackelien_top@deltalloyd.nl

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording leest u in het jaarverslag 2017

Naar boven