Schade & Inkomen

 • Waar moet ik een schade melden nu NN Group en Delta Lloyd samengaan?

  Een schade kunt u melden op de manier zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Mijn schade bij Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd/OHRA is nog in behandeling. Ontvang ik de schade-uitkering nog wel?

  We vinden het heel vervelend dat u schade heeft. Een schade wordt afgehandeld op de manier zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert. 

 • Ik heb een lopende rechtsbijstand schade die wordt behandeld door SRK/DAS/ARAG. Wordt deze schade op de gebruikelijke manier afgehandeld?

  We vinden het heel vervelend dat u schade heeft. Een schade wordt afgehandeld zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Ontvang ik mijn uitkering nog nu NN Group en Delta Lloyd samengaan?

  Uw uitkering verandert niet door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd.

Hypotheken

 • Ik heb een betalingsachterstand voor mijn hypotheek en een betalingsregeling afgesproken met Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd/OHRA. Blijft deze regeling van kracht?

  Op dit moment verandert er nog niets. Bestaande betalingsregelingen blijven voorlopig nog gewoon van kracht. Als er iets voor u verandert, ontvangt u daarover altijd tijdig een persoonlijke bericht van ons.

 • Blijven Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd rentemiddeling aanbieden nu ze samengaan?

  Ja, wij blijven rentemiddeling aanbieden.

 • Kan de externe verzekering bij mijn hypotheek behouden blijven?

  Op dit moment verandert er niets. Uw externe verzekering kan dus behouden blijven.

 • Heeft het samengaan van Delta Lloyd en NN Group invloed op verpande rekeningen/verzekeringen bij mijn hypotheek? Moeten deze opnieuw worden verpand?

  Nee, op dit moment verandert er nog niets. Zodra er iets voor u verandert, ontvangt u van ons altijd tijdig een persoonlijk bericht daarover.

 • Gaat door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group mijn hypotheek over naar Nationale-Nederlanden?

  De meeste producten van Delta Lloyd krijgen in de komende twee jaar een andere naam of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. U hoeft dus zelf niets te doen.

Leven & Pensioenen

 • Verandert mijn pensioen door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group?

  Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Blijven de contractvoorwaarden van mijn pensioen ongewijzigd door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group?

  De contractuele voorwaarden en afspraken blijven ongewijzigd. Er zijn geen wijzigingen in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen.

 • Zijn de aanspraken van mijn pensioen nog gegarandeerd?

  Bestaande pensioenaanspraken blijven gegarandeerd.

 • Ik ga binnenkort met pensioen en ik heb een pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden en bij Delta Lloyd. Wordt dit nu samengevoegd?

  Pensioenen worden niet samengevoegd. De pensioenuitkeringen staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan. U heeft zelf wel de mogelijkheid om uw pensioenen op bepaalde momenten samen te voegen, zogenoemde waardeoverdracht.

 • Gaat mijn waardeoverdracht nog wel door/kan dit nog uitgevoerd worden?

  Heeft u een verzoek voor een waardeoverdracht bij Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd ingediend? Waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd en van Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd naar een nieuwe pensioenuitvoerder blijft mogelijk. Dit geldt ook voor waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen van Nationale-Nederlanden naar Delta Lloyd en andersom. Dat we samen verder gaan als een bedrijf heeft hier geen invloed op.

 • Mijn pensioen loopt via mijn werkgever. Wie informeert mij over wijzigingen door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd?

  We informeren u op dezelfde manier over uw pensioen zoals u dat gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Heeft het samengaan van Delta Lloyd en NN Group effect op de winstdelingsregeling van Nationale-Nederlanden?

  In de winstdelingsregeling wijzigt niets. Deze blijft uitgevoerd worden volgens de richtlijnen winstdeling zoals deze zijn gepubliceerd op de website van Nationale-Nederlanden. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen van de polishouders. Dit geldt ook voor de maatschappijwinstdeling bij verzekeringen die zijn gesloten met recht op aandeel in de winst.

Naar boven