Samengaan Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden

 • Wanneer gaan de Nederlandse activiteiten van NN Group (Nationale-Nederlanden) en Delta Lloyd samen?

  De aandelenovername is in de eerste helft van 2017 afgerond. Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden werken onder een gezamenlijk management team. Het verder samenvoegen van de bedrijven doen we zorgvuldig en gaat geleidelijk. Als er voor u iets verandert, wordt u daarover altijd tijdig en persoonlijk over geïnformeerd. 

 • Waarom gaan Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samen?

  We bundelen kennis, ervaring en ondernemerschap. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. Het doel daarvan is om u nog meer klantgerichte en innovatieve producten aan te bieden. 

 • Wat gebeurt er met OHRA?

  OHRA blijft bestaan. Voor OHRA Bank gaat er wel iets veranderen. Heeft u een rekening bij OHRA Bank? Dan krijgt deze in 2018 of 2019 een andere naam of wordt deze overgezet naar een rekening van Nationale-Nederlanden.  

 • Wat gebeurt er met BeFrank?

  BeFrank blijft bestaan.

 • Wat gebeurt er met het Nationaal Spaarfonds?

  Het Nationaal Spaarfonds blijft bestaan.

 • Wat zijn de voordelen van het samengaan?

  We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we beter aan de veranderende wensen van onze klanten voldoen. We worden een slagvaardiger en efficiënter bedrijf waarmee we  beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Door onze expertise en schaalgrootte kunnen we producten en dienstverlening verder verbeteren. Het doel daarvan is om u nog meer klantgerichte en innovatieve producten aan te bieden.

 • Hoe en wanneer word ik geïnformeerd over het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden?

  Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product persoonlijk een bericht.  U krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. U hoeft nu dus zelf niets te doen. 

 • Wat gaat er precies veranderen?

  De meeste  producten van Delta Lloyd en OHRA Bank krijgen in de komende twee jaar een andere naam of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product persoonlijk een bericht. 

 • Ik ben klant bij Delta Lloyd, bij OHRA en bij Nationale-Nederlanden. Wat betekent dit voor mij?

  U  ontvangt per merk en per product een persoonlijk bericht als er iets veranderd. Dit betekent dat u van ons meerdere e-mails of brieven krijgt om u goed te informeren per product. 

 • Wat wordt de naam van de nieuwe organisatie?

  De naam van de nieuwe organisatie is Nationale-Nederlanden. We kiezen er bewust voor om verder te gaan onder één sterk merk dat duidelijk herkenbaar is in de markt. 

 • Verandert de kwaliteit van de dienstverlening als Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samengaan?

  U kunt van ons hetzelfde kwaliteitsniveau verwachten dat u gewend bent. We bundelen kennis, ervaring en expertise. Hierdoor kunnen we nog beter aan de veranderende wensen van u als klant tegemoet komen. We verbeteren onze producten en dienstverlening continu.

 • Hebben Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden toestemming om samen te gaan?

  NN Group heeft van alle betrokken toezichthouders toestemming gekregen om Delta Lloyd over te nemen.

Persoonsgegevens

 • Waarom gaat Nationale-Nederlanden mijn persoonsgegevens gebruiken?

  Net als Delta Lloyd heeft Nationale-Nederlanden een centrale klantenadministratie. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt door onze klantenservice om te zien welke producten u bij ons heeft, zodat we u goed te woord kunnen staan. Omdat wij samen verder gaan als één bedrijf, gaan wij de centrale klantenadministratie van Delta Lloyd aan die van  Nationale-Nederlanden toevoegen. Zo kunnen we u als klant goed blijven helpen. Nationale-Nederlanden gebruikt uw persoons- en productgegevens daarna voor dezelfde doeleinden als Delta Lloyd nu al doet. Wij houden ons hierbij, net als Delta Lloyd, natuurlijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens en we zullen uw gegevens niet aan derden verkopen. 

 • Vanaf wanneer gaat Nationale-Nederlanden mijn gegevens gebruiken?

  Vanaf 19 december 2017 worden de klantenadministraties samengevoegd en worden uw persoonsgegevens ook gebruikt door Nationale-Nederlanden.

 • Mag Nationale-Nederlanden mijn persoonsgegevens gebruiken zonder mijn toestemming?

  Omdat u een overeenkomst heeft met Delta Lloyd en omdat Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samengaan als één bedrijf mag Nationale-Nederlanden uw persoonsgegevens gebruiken. Uw gegevens zijn nodig om u als klant goed te kunnen blijven helpen. Nationale-Nederlanden gebruikt uw persoons- en productgegevens voor dezelfde doeleinden als Delta Lloyd nu doet. Nationale-Nederlanden houdt zich daarbij, net als Delta Lloyd, aan de Wet bescherming persoonsgegevens en aan de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen'. Dit is een gedragscode voor naleving van privacy-voorschriften door banken en verzekeraars. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens vindt u op www.nn.nl/privacy en op www.deltalloyd.nl/over-ons/privacy.jsp.

 • Welke persoonsgegevens worden toegevoegd aan de klantenadministratie van Nationale-Nederlanden?

  Hieronder vallen: uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij Delta Lloyd heeft, betaalgegevens, marketinggegevens en (bij verzekeringen) claimgegevens. Onder marketinggegevens valt of u toestemming heeft gegeven om uw e-mailadres te gebruiken voor nieuwsbrieven en/of aanbiedingen.

 • Voor welke analyses worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

  Analyses die we bijvoorbeeld doen om u beter van dienst te zijn zoals het optimaliseren van onze website en onze klantenservice.

 • Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat Nationale-Nederlanden met mijn persoonsgegevens beter in kan spelen op mijn persoonlijke situatie. Hoe doet Nationale-Nederlanden dit?

  Persoonsgegevens worden gebruikt om u als klant relevante suggesties te doen op basis van de gegevens die we van u hebben. Zo kunnen we u in het jaar dat uw kind 18 wordt bijvoorbeeld attenderen op het feit dat hij of zij vanaf die leeftijd niet meer automatisch is meeverzekerd met sommige verzekeringen. 

 • Waarom zijn mijn persoonsgegevens nodig om fraude te voorkomen en te bestrijden?

  Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te controleren of deze gebruikt zijn bij fraude of pogingen daartoe.  Dit is in ieders belang om samen fraude in de financiële sector terug te dringen.  

 • Voor welke wettelijke verplichtingen zijn mijn persoonsgegevens nodig?

  Nationale-Nederlanden is net als Delta Lloyd verplicht om aan wet- en regelgeving te voldoen die van toepassing is op financiële instellingen. Zo is Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld wettelijk verplicht om gegevens over bepaalde producten te delen met de Belastingdienst zoals de hoogte van uw spaartegoeden. 

Productveranderingen

 • Verandert mijn product van Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd/OHRA door het samengaan van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd?

  De meeste producten van Delta Lloyd en OHRA Bank krijgen in de komende twee jaar een andere naam en/of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product een persoonlijk bericht. U krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. U hoeft nu dus zelf niets te doen. 

 • Wanneer gaat er iets veranderen?

  De meeste producten van Delta Lloyd en OHRA Bank krijgen in de komende twee jaar een andere naam en/of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Het samengaan van twee bedrijven doen we zorgvuldig en dit kost tijd. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product een persoonlijk bericht. U krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. U hoeft nu dus zelf niets te doen. 

 • Wijzigen de voorwaarden, kosten of premies van mijn product door het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden?

  Het is nu nog niet bekend of uw voorwaarden, kosten of premies veranderen. Als er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product een persoonlijk bericht over. U krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. U hoeft dus zelf niets te doen. 

 • Verandert de rente van mijn Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd/OHRA of BeFrank product door het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden?

  Het samengaan van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd is geen aanleiding voor rentewijzigingen van producten. Als er rentewijzigingen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van rentewijzigingen op de geld- en kapitaalmarkt, ontvangt u daarover op de gebruikelijke wijze bericht.   

 • Is mijn offerte nog geldig nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samengaan?

  Uw offerte blijft geldig tot de datum die op de offerte staat.

 • Kan ik nog producten afsluiten van Delta Lloyd nu bekend is dat Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd samengaan?

  De meeste producten van Delta Lloyd kunt u gewoon afsluiten. Op www.deltalloyd.nl vindt u altijd het meest actuele productaanbod. Geleidelijk zal het productaanbod worden geïntegreerd met het productaanbod van Nationale-Nederlanden.

  Voor Delta Lloyd Bank geldt dat u vanaf februari 2018 geen nieuwe producten meer kunt afsluiten. Voor het openen van een nieuwe rekening of hypotheek kunt u terecht bij Nationale-Nederlanden Bank.

 • Kan ik nog producten afsluiten van OHRA nu bekend is dat Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd samengaan?

  Ja, u kunt gewoon producten afsluiten van OHRA. Op www.ohra.nl vindt u altijd het meest actuele productaanbod. Voor de meeste producten van OHRA, zoals OHRA verzekeringen, verandert er niets. Alleen voor OHRA Bank geldt dat u vanaf februari 2018 geen nieuwe producten meer kunt afsluiten. Voor het openen van een nieuwe rekening of hypotheek kunt u terecht bij Nationale-Nederlanden Bank.

 • Voor welke producten kan ik bij Nationale-Nederlanden terecht?

  Alle informatie over de producten van Nationale-Nederlanden vindt u op nn.nl.

 • Ik heb nooit toestemming gegeven voor het ontvangen van e-mail. Waarom krijg ik deze e-mail van Delta Lloyd/OHRA/Nationaal Spaarfonds/Nationale-Nederlanden?

  In deze e-mail staat belangrijke informatie die we u sturen omdat we u goed willen informeren. Hiervoor is geen toestemming nodig.

 • Verandert mijn product van Nationaal Spaarfonds door het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden?

  Voorlopig verandert er niets aan uw product van Nationaal Spaarfonds met uitzondering van de schadeverzekeringen van Nationaal Spaarfonds. Deze worden in de toekomst overgezet naar OHRA. Bij OHRA ontvangt u de service die u bij Nationaal Spaarfonds gewend bent.

 • Verandert mijn product van BeFrank door het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden?

  BeFrank blijft bestaan, door het samengaan verandert er niets.

Contact met Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en OHRA

 • Waar kan ik terecht voor vragen over mijn producten van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, OHRA, Nationaal Spaarfonds en BeFrank?

  • Voor vragen over producten van Nationale-Nederlanden kijkt u op nn.nl
  • Voor vragen over producten van Delta Lloyd kijkt u op deltalloyd.nl 
  • Voor vragen over producten van OHRA kijkt u op ohra.nl
  • Voor vragen over producten van Nationaal Spaarfonds, kijkt u op nationaalspaarfonds.nl
  • Voor vragen over producten van BeFrank kijkt u op befrank.nl

 • Veranderen de telefoonnummers en e-mailadressen die ik gebruik om contact op te nemen met Delta Lloyd/OHRA/Nationale-Nederlanden?

  U kunt op de wijze contact met ons opnemen die u gewend bent. Als er iets voor u verandert, wordt u daarover altijd persoonlijk geïnformeerd.

 • Ik heb mijn producten via een adviseur afgesloten. Kan ik nog steeds bij mijn adviseur terecht?

  U kunt contact opnemen met uw adviseur zoals u gewend bent. Uw adviseur is op de hoogte van het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden.

 • Ik wil een afspraak met een onafhankelijke adviseur of een adviseur van Nationale-Nederlanden. Waar kan ik daar informatie over vinden?
 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven aan Delta Lloyd?

  U kunt uw wijzigingen via www.deltalloyd.nl of Mijn Delta Lloyd doorgeven. Heeft u uw product via een verzekeringsadviseur afgesloten? Geef dan ook uw wijziging aan uw adviseur door.  

 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven aan OHRA?

  U kunt uw wijzigingen via www.OHRA.nl of Mijn OHRA doorgeven.

 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, OHRA of BeFrank?

Online zaken regelen

 • Kan ik op dezelfde manier online bankieren en inloggen met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord?

  Als u gebruik maakt van online bankieren, kunt u dat blijven doen zoals u dat bij ons gewend bent.  Als er voor u iets verandert, ontvangt u daar tijdig een persoonlijk bericht over.

 • Ik heb producten bij Nationale-Nederlanden en bij Delta Lloyd, OHRA en/of BeFrank. Houd ik verschillende accounts waarmee ik inlog of worden mijn accounts samengevoegd?

  Als u gebruik maakt van online bankieren, kunt u dat blijven doen zoals u dat bij ons gewend bent. U houdt voorlopig verschillende accounts om in te loggen op mijn.nn, OHRA Bank online of Delta Lloyd e-bankieren. Als er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd tijdig een persoonlijk bericht over.

 • Kan ik straks mijn producten van Delta Lloyd, OHRA en Nationale-Nederlanden in één app zien?

  U kunt uw producten niet in één app zien. Als u gebruikmaakt van een app van Nationale-Nederlanden, Delta Loyd of OHRA , kunt u dat voorlopig op dezelfde manier blijven doen zoals u gewend bent. 

Zorg

 • Waar moet ik mijn zorgkosten declareren nu NN Group en Delta Lloyd samengaan?

  De manier van declareren verandert in de nabije toekomst niet. Zorgkosten kunt u declareren op de manier zoals u gewend bent. Als er iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

 • Mijn declaratie bij Delta Lloyd/OHRA is nog in behandeling. Ontvang ik de uitkering nog wel?

  De manier van declaratieafhandeling en -betaling wordt in de nabije toekomst niet veranderd. Een declaratie wordt afgehandeld zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

 • Ik heb een betalingsregeling voor de betaling van mijn premie en/of eigen risico. Blijft die bestaan?

  Uw betalingsregeling verandert in de nabije toekomst niet. Als er iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

 • Ik heb een Zorgpas of een EHIC pas van Delta Lloyd/OHRA Zorg. Blijven die geldig?

  Uw zorgpassen blijven in de nabije toekomst gewoon geldig. Als er iets verandert, informeren we u daar tijdig en persoonlijk over.

 • Voor de Zorgverzekering werken OHRA en Delta Lloyd samen met CZ. Verandert dat door de het samengaan met NN Group?

  De samenwerking met CZ blijft gewoon bestaan. OHRA Zorgverzekeringen NV, OHRA Ziektekostenverzekeringen NV en Delta Lloyd Zorgverzekering NV blijven onderdeel van de CZ groep zoals in de huidige situatie. Als daar iets in verandert wordt u tijdig en persoonlijk geïnformeerd.

Sparen & Beleggen

 • Ik heb een (bank)spaarrekening bij Nationale-Nederlanden en bij Delta Lloyd en/of OHRA Bank. Worden mijn rekeningen samengevoegd?

  Uw (bank)spaarrekeningen worden niet samengevoegd. De spaarproducten van Delta Lloyd en OHRA Bank worden in de komende twee jaar wel omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. U krijgt vooraf altijd tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. 

  Heeft u zowel bij Nationale-Nederlanden als bij Delta Lloyd of OHRA Bank een (bank)spaarrekening? Dan blijven dit aparte rekeningen na de omzetting van uw spaarproduct. 

 • Waar kan ik de actuele rentepercentages vinden van de (bank)spaar en/of beleggingsrekeningen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en OHRA?

  Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Nationale-Nederlanden:   Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Delta Lloyd. 

  Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van OHRA op www.ohra.nl. Kies bovenaan voor Sparen& Beleggen en daarna de rekening waarvan u de rente wilt bekijken.

 • Verandert er iets aan de beleggingsfondsen van Delta Lloyd en Nationale Nederlanden naar aanleiding van het samengaan?

  Ja, het samengaan heeft invloed op de beleggingsfondsen van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. De Delta Lloyd fondsen zullen uiteindelijk allemaal samengaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. Dit gebeurt gefaseerd. De Luxemburgse Delta Lloyd fondsen zijn sinds eind 2017 al samen gegaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. Wanneer de Nederlandse Delta Lloyd fondsen samengaan met Nationale-Nederlanden fondsen is op dit moment nog niet bekend. Als er iets voor u verandert informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een e-mail of brief waarin u kunt lezen wat er voor u precies verandert.

 • Wat is het depositogarantiestelsel?

  Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal € 100.000,- aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon, per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Het depositogarantiestelsel gaat werken als een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement). Het is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). De garantie geldt ook voor het geld dat u liquide op beleggingsrekeningen heeft staan. Beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel maar onder de beleggerscompensatieregeling.  
  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank. Hier vindt u ook meer informatie over de beleggerscompensatieregeling. 

 • Blijven mijn spaartegoeden beschermd onder het depositogarantiestelsel nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samengaan?

  Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximum bedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

  Sinds de banken op 1 januari 2018 zijn samengegaan, is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heeft u bij zowel Delta Lloyd Bank, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) of Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan geldt het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon voor het totale bedrag aan spaartegoeden dat u bij deze banken samen heeft.

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Welke spaarproducten vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel?

  De volgende spaarproducten vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel:

  • Spaarrekeningen
  • Deposito’s
  • Bankspaarrekeningen
  • Levensloopregelingen
  • Het geld op uw beleggingsrekening dat niet gebruikt wordt voor beleggingen (liquide deel)
  • Zakelijke spaarrekeningen

  Lijst met productnamen:

  • Nationale-Nederlanden: Internetsparen, Aanvullend PensioenSparen, Aanvullende PensioenUitkering, Banksparen OntslagVergoeding, Levensloopplan
  • Delta Lloyd:  Internet Spaarrekening, Lijfrente Spaarrekening, Lijfrente Groeirekening, Lijfrente Oogstrekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Groeirekening, Gouden Handdruk Oogstrekening
  • OHRA: Internet Spaarrekening, Pensioen Spaarrekening, Pensioenrekening, Direct Ingaande Lijfrenterekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Opbouwrekening, Gouden Handdruk Uitkeerrekening

 • Ik heb een en/of (spaar)rekening. Geldt het depositogarantiestelsel dan per persoon?

  Ja, bij een en/of rekening wordt per persoon maximaal € 100.000,- vergoed bij een faillissement. Als het saldo van de en/of-rekening van twee rekeninghouders € 200.000,- bedraagt, kan ieder aanspraak maken op € 100.000,-. Als een rekeninghouder meerdere rekeningen heeft, geldt het maximum voor de tegoeden op alle rekeningen tezamen.  

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Ik heb een (bank)spaarrekening /deposito bij Delta Lloyd en/of OHRA Bank en/of een (bank)spaarrekening/deposito bij Nationale-Nederlanden. Wat zijn de gevolgen van het samengaan per 1 januari 2018 voor de dekking van het depositogarantiestelsel?

  Sinds de banken zijn samengegaan op 1 januari 2018, is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heeft u bij Delta Lloyd, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) en/of Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan kunt u natuurlijk overwegen om uw spaargeld te spreiden over meerdere banken. Overstijgt uw spaarsaldo op de datum van samengaan het maximale bedrag? Dan heeft u het recht om voor 1 maart 2018 spaartegoeden boven het bedrag van € 100.000,- zonder opnamekosten op te nemen. 

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Ik wil door het samengaan mijn spaargeld spreiden over meerdere banken. Wat moet ik doen?

  Voor sommige spaarproducten gelden er voorwaarden voor een opname of afkoop. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de fiscale inhoudingen waar u bij een opname mee te maken kunt krijgen. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Overstijgt uw totale spaarsaldo het maximale gegarandeerde bedrag van € 100.000,-  en neemt u in het kader van het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden het bedrag boven € 100.000,- op voor 1 maart 2018? Dan worden eventuele opnamekosten niet aan u doorberekend. Dit geldt ook indien u bij één van beide banken een (bank)spaarrekening of deposito heeft. 

  Bekijk het overzicht [PDF] om te zien waar u per spaarproduct rekening mee moet houden.

  Een opname/afkoopverzoek insturen werkt als volgt: 

  • Stuur hiervoor een e-mail naar: internetsparen@nn.nl, lijfrente@deltalloyd.nl of lijfrente@ohra.nl
  • Vermeld in uw verzoek welk bedrag u wilt opnemen en om welk product van welk bedrijf het gaat.
  • Vermeld in de onderwerpregel van uw e-mail altijd: Opnameverzoek naar aanleiding van samengaan Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden.
  • Na ontvangst van uw verzoek controleren wij of uw totale spaarsaldo het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon overstijgt. Daarna ontvangt u een voorlopige opgave van de afkoopwaarde. Op basis van deze kostenopgave kunt u beslissen of u het afkoopverzoek definitief wilt maken.

 • Wat zijn opnamekosten?

  Opnamekosten zijn de kosten voor het openbreken van een deposito.

 • Wanneer zijn opnamekosten van toepassing?

  Opnamekosten zijn de kosten voor het openbreken van een deposito. Overstijgt uw totale spaarsaldo op de datum van samengaan het maximale gegarandeerde bedrag van € 100.000,-? Dan heeft u het recht om het bedrag boven € 100.000,- op te nemen. Wilt u spaargeld opnemen uit uw deposito? Dan rekenen wij in dit geval geen opnamekosten als u uw opnameverzoek voor 1 maart 2018 instuurt. Staat uw spaargeld vast in een ander spaarproduct? Bekijk dan het overzicht [PDF] om te zien waar u per spaarproduct rekening mee moet houden.

 • Wijzigen opnamekosten voor een deposito na het samengaan van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd?

  Nee, deze wijzigen niet.

 • Wanneer geeft De Nederlandsche Bank toestemming voor het samengaan van Delta Lloyd Bank en Nationale-Nederlanden Bank?

  De Nederlandsche Bank heeft begin december met een ‘Verklaring van geen bezwaar’ aangegeven akkoord te zijn met het samengaan van Delta Lloyd Bank en Nationale-Nederlanden Bank per 1 januari 2018.

 • Ik heb een zakelijke spaarrekening. Geldt de bescherming van het Nederlandse depositogarantiestelsel ook voor het spaargeld op deze rekening?

  Alleen particulieren, eenmanszaken en kleine rechtspersonen kunnen beroep doen op het depositogarantiestelsel. 

  Voorwaarden voor kleine bedrijven om een beroep te mogen doen op het depositogarantiestelsel zijn dat ze op twee opeenvolgende balansdagen moeten voldoen aan twee van onderstaande voorwaarden:

  • Een activa van 4,4 miljoen euro of minder
  • Een netto omzet van 8,8 miljoen euro of minder
  • Tijdens 1 boekjaar een gemiddeld aantal werknemers van 50 of minder

  Bij kleine rechtspersonen wordt het privé- en het zakelijk spaartegoed gescheiden gehouden. Dit betekent dat als je als eigenaar zelf bij een bank spaart en ook nog voor je bedrijf een zakelijke spaarrekening hebt bij deze bank je voor beide rekeningen een beroep kan doen op de garantie tot € 100.000.

  Voor eenmanszaken wordt het privé- en het zakelijk spaartegoed niet gescheiden gehouden. Dit omdat de rekeninghouder bij een eenmanszaak altijd een natuurlijk persoon betreft.

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Ik heb een lijfrenteverzekering. Valt dit ook onder de dekking van het Depositogarantiestelsel?

  Nee, dit valt niet onder de dekking van het Depositogarantiestelsel.

Schade & Inkomen

 • Waar moet ik een schade melden nu NN Group en Delta Lloyd samengaan?

  Een schade kunt u melden op de manier zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Mijn schade bij Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd/OHRA is nog in behandeling. Ontvang ik de schade-uitkering nog wel?

  We vinden het heel vervelend dat u schade heeft. Een schade wordt afgehandeld op de manier zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert. 

 • Ik heb een lopende rechtsbijstand schade die wordt behandeld door SRK/DAS/ARAG. Wordt deze schade op de gebruikelijke manier afgehandeld?

  We vinden het heel vervelend dat u schade heeft. Een schade wordt afgehandeld zoals u gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Ontvang ik mijn uitkering nog nu NN Group en Delta Lloyd samengaan?

  Uw uitkering verandert niet door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd.

Hypotheken

 • Ik heb een betalingsachterstand voor mijn hypotheek en een betalingsregeling afgesproken met Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd/OHRA. Blijft deze regeling van kracht?

  Op dit moment verandert er nog niets. Bestaande betalingsregelingen blijven voorlopig nog gewoon van kracht. Als er iets voor u verandert, ontvangt u daarover altijd tijdig een persoonlijke bericht van ons.

 • Blijven Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd rentemiddeling aanbieden nu ze samengaan?

  Ja, wij blijven rentemiddeling aanbieden.

 • Kan de externe verzekering bij mijn hypotheek behouden blijven?

  Op dit moment verandert er niets. Uw externe verzekering kan dus behouden blijven.

 • Heeft het samengaan van Delta Lloyd en NN Group invloed op verpande rekeningen/verzekeringen bij mijn hypotheek? Moeten deze opnieuw worden verpand?

  Nee, op dit moment verandert er nog niets. Zodra er iets voor u verandert, ontvangt u van ons altijd tijdig een persoonlijk bericht daarover.

 • Gaat door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group mijn hypotheek over naar Nationale-Nederlanden?

  De meeste producten van Delta Lloyd krijgen in de komende twee jaar een andere naam of worden overgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. U hoeft dus zelf niets te doen.

Leven & Pensioenen

 • Verandert mijn pensioen door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group?

  Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Blijven de contractvoorwaarden van mijn pensioen ongewijzigd door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group?

  De contractuele voorwaarden en afspraken blijven ongewijzigd. Er zijn geen wijzigingen in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen.

 • Zijn de aanspraken van mijn pensioen nog gegarandeerd?

  Bestaande pensioenaanspraken blijven gegarandeerd.

 • Ik ga binnenkort met pensioen en ik heb een pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden en bij Delta Lloyd. Wordt dit nu samengevoegd?

  Pensioenen worden niet samengevoegd. De pensioenuitkeringen staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan. U heeft zelf wel de mogelijkheid om uw pensioenen op bepaalde momenten samen te voegen, zogenoemde waardeoverdracht.

 • Gaat mijn waardeoverdracht nog wel door/kan dit nog uitgevoerd worden?

  Heeft u een verzoek voor een waardeoverdracht bij Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd ingediend? Waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd en van Nationale-Nederlanden of Delta Lloyd naar een nieuwe pensioenuitvoerder blijft mogelijk. Dit geldt ook voor waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen van Nationale-Nederlanden naar Delta Lloyd en andersom. Dat we samen verder gaan als een bedrijf heeft hier geen invloed op.

 • Mijn pensioen loopt via mijn werkgever. Wie informeert mij over wijzigingen door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd?

  We informeren u op dezelfde manier over uw pensioen zoals u dat gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.

 • Heeft het samengaan van Delta Lloyd en NN Group effect op de winstdelingsregeling van Nationale-Nederlanden?

  In de winstdelingsregeling wijzigt niets. Deze blijft uitgevoerd worden volgens de richtlijnen winstdeling zoals deze zijn gepubliceerd op de website van Nationale-Nederlanden. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen van de polishouders. Dit geldt ook voor de maatschappijwinstdeling bij verzekeringen die zijn gesloten met recht op aandeel in de winst.

Naar boven