afb - 1120x305 -orientatiepagina 2

Wat betekent de integratie met NN voor mij als adviseur?

We combineren het beste van twee diep in de Nederlandse samenleving gewortelde organisaties in een nieuw bedrijf, dat klaar is voor de toekomst. Het doel is dat u het beste van twee werelden krijgt. Er ontstaat een sterker bedrijf, met een duurzame marktpositie en de mogelijkheid om meer competitieve en innovatieve producten te bieden om zo beter aan de veranderende wensen van u en uw klanten tegemoet te komen. 

Uiteraard kost het integreren van beide bedrijven tijd, maar we werken er hard aan om ervoor te zorgen dat u hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. Zodra er iets voor u of uw klant verandert, informeren wij u tijdig.

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen

Update integratieproces

Met behoud van de sterke kanten en de expertises van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd werken wij verder aan de integratie van het nieuwe bedrijf. Daarbij willen wij de administratieve impact voor u en uw klanten zoveel mogelijk beperken en de efficiency zoveel mogelijk vergroten. De integratie van twee bedrijven kost tijd. Het vraagt onder meer om een grondige analyse van het producten- en dienstenpalet, systemen en processen. In deze tijdlijn ziet u wanneer besluiten genomen worden en welke tijdslijnen op dit moment bekend zijn voor conversies.

Tijdslijn
Naar boven