Rechtsbijstand

Met de Delta Lloyd Rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp. Bijvoorbeeld als u een conflict hebt met uw werkgever. Of als u een conflict hebt over een product dat u hebt gekocht.

Uitvoering juridische ondersteuning uitbesteed aan DAS

Hebt u een Delta Lloyd Rechtsbijstandverzekering? Delta Lloyd heeft de werkzaamheden voor de uitvoering van de juridische ondersteuning uitbesteed aan DAS Rechtsbijstand. Zij zorgen er voor dat de medewerkers hun kennis en vaardigheden op dit gebied permanent kunnen ontwikkelen. DAS wordt daar ook apart op getoetst door een externe partij.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Kwaliteitscode Rechtsbijstand opgesteld, waarin staat wat u van uw rechtshulpverlener mag verwachten. DAS Rechtsbijstand is lid van het Verbond van Verzekeraars en werkt volgens deze code.