Overzicht reactietermijnen Delta Lloyd

Hoe lang duurt het voordat u een reactie krijgt op uw vraag, informatieverzoek, schademelding of klacht?

Delta Lloyd is u zo snel mogelijk van dienst. Bij onvoorziene situaties zoals storm, natuurgeweld of rampen kan de reactietermijn langer zijn. Delta Lloyd stelt ook dan alles in het werk om de reactietermijnen na te komen.

Reactietermijnen Delta Lloyd Schade

De vermelde dagen gelden voor elke keer dat er contact met u is geweest. Deze reactietermijnen op uw vraag, verzoek, schademelding of klacht gelden zowel voor brieven als e-mails.

Hoofdprocessen Deelprocessen Inhoudelijke Reactie; ... (werkdagen)
1. Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen Of binnen 10 werkdagen een bericht dat de behandeling van uw informatieverzoek langer gaat duren dan 10 werkdagen. Wij laten u dan weten wanneer u het gevraagde kunt verwachten. 10
2. Acceptatie van nieuwe verzekeringen. wijzigingen en opzeggingen bestaande verzekeringen. Na ontvangst alle benodigde informatie. (indien nodig na ontvangst inspectie-rapport, gezondheidsverklaring e.d.) 10
Als wij een opgevraagde gezondheidsverklaring en/of inspectierapport niet binnen 40 dagen ontvangen, dan informeren wij u hierover. 50
Na een verzoek tot het wijzigen van een lopende AOV polis (incl. een wijziging in medische informatie) 20
3. Verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten zoals: Afgifte polissen en verzekeringsbewijzen. (nieuwe en bestaande verzekeringen) Na ontvangst alle benodigde informatie. * 10
Afgifte polissen en verzekeringsbewijzen collectieve inkomensverzekeringen (o.a. deelnemersbewijzen,salarisaanpassingen) 23
4. Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen Bevestiging aanmelding, in gang zetten schade-expertise, verzoek tot invullen schadeformulier en opvragen benodigde informatie. ** 10
Verzekeringsuitkering. (na ontvangst van alle benodigde informatie) 10
Als wij een opgevraagde medische verklaring, inspectierapport, schade rapport, bestek, bouwtekeningen en/of andere informatie niet binnen 40 dagen ontvangen, dan informeren wij u hierover. 50
5. Klachtenbehandeling Zie specifieke informatie op de pagina klachtenbehandeling. 10

* Jaarlijkse aanpassing uitgezonderd. Na ontvangst van alle benodigde gegevens voor de jaarlijkse aanpassing sturen wij u uiterlijk binnen twaalf weken uw aangepaste verzekeringsbewijs. U kunt via Inkomen Services Online de status van de jaarlijkse aanpassingen zien en volgen. 

** Letselschades worden behandeld volgens de termijnen uit de Gedragscode Behandeling Letselschades (GBL). Voor meer informatie zie www.deletselschaderaad.nl.  

Bij onvoorziene situaties zoals storm, natuurgeweld of rampen kan de reactietermijn langer worden. Delta Lloyd stelt echter ook dan alles in het werk om de genoemde reactietermijn na te komen. Afwijkende reactietermijnen zullen in die onvoorziene situaties op deze website worden weergegeven.

Teams die de gestelde normen niet halen Betreft Nieuwe doorlooptijd 
(in werkdagen)
Brand en Technische verzekeringen claims 20
AVB claims 20
Serviceteam naverrekeningen Car Montage en Transport 40
Serviceteam mutaties diversen 15
Transport claims 15
Ondernemerspakket mutaties, offertes 10
Pleziervaartuigen mutaties 20
Collectieve Inkomensverzekeringen
Individuele Inkomensverzekeringen (AOV)
alle werkzaamheden
mutaties polissen tijdens conversie
15
20

Reactietermijnen Delta Lloyd Leven

De onderstaande reactietermijnen op uw vraag, verzoek, melding of klacht gelden zowel voor brieven als e-mails. 
HoofdprocessenDeelprocessenInhoudelijke Reactie < ...  (werkdagen)
1. Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen.Of binnen 10 werkdagen een bericht dat de behandeling van uw informatieverzoek langer gaat duren dan 10 werkdagen. Wij laten u dan weten wanneer u het gevraagde kunt verwachten.10
2. Acceptatie van nieuwe verzekeringen, wijzigingen en opzeggingen bestaande verzekeringen. (Overlijdensrisicoverzekeringen en Direct Ingaande Rente)10
3. Wijzigen bestaande verzekeringen (overige Leven-producten)10
4. Wijzigen bestaande verzekeringen na hersteladvies.Aanvraag offertes n.a.v. hersteladvies10
5. Verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten zoals:Afgifte polissen en verzekeringsbewijzen. (nieuwe en bestaande verzekeringen)10
6. Klachtenbehandeling.Zie specifieke informatie op de pagina klachtenbehandeling.10

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u binnen 10 werkdagen een reactie krijgt. Helaas kan door onvoorziene situaties de maximale reactietermijn langer worden. Hieronder ziet u bij welke teams hierdoor op dit moment andere doorlooptijden gelden.

Teams voor wie andere doorlooptijden geldenBetreftNieuwe doorlooptijd (in werkdagen)
Polisbeheer AmsterdamUitkeringen    15
Wijzigingen20

Offertes30

Informatieverzoeken10

Reactietermijnen Delta Lloyd Pensioen

De onderstaande reactietermijnen op uw vraag, verzoek, melding of klacht gelden zowel voor brieven als e-mails.
HoofdprocessenDeelprocessenInhoudelijke Reactie < ...  (werkdagen)
1. Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen.Of binnen 10 werkdagen een bericht dat de behandeling langer gaat duren dan 10 werkdagen, met de mededeling wanneer men het gevraagde dan kan verwachten.10
2. Verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten zoals:Afgifte polissen en verzekeringsbewijzen.10
WaardeoverdrachtWettelijke termijnen
3. Klachtenbehandeling.Zie specifieke informatie op de pagina klachtenbehandeling.10

Reactietermijnen Delta Lloyd Zorg

HoofdprocessenDeelprocessenInhoudelijke
Reactie < ...
(werkdagen)
1. Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en 
nieuwe verzekeringen.
Via e-mail2
Via brief10
2. Acceptatie van nieuwe verzekeringen en wijzigingen bestaande verzekeringen.10
3. Het verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten.Via e-mail2
Via brief10
4. Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen (incl. aanvragen machtiging).10
5. Klachtenbehandeling5

Reactietermijnen Delta Lloyd Bank

Sparen & Beleggen
HoofdprocessenDeelprocessenInhoudelijke reactie < ... (werkdagen)
1. Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe rekeningen.Via e-mail5
Of binnen 10 werkdagen een bericht dat de behandeling van uw informatieverzoek langer gaat duren dan 10 werkdagen. Wij laten u dan weten wanneer u het gevraagde kunt verwachten.
Via brief10
2. Acceptatie van nieuwe rekeningen.5
3. Acceptatie van wijzigingen bestaande rekeningen.10
4. Verstrekken van opgaven en documenten zoals:Waardeoverdracht Saldo/Rekening overzicht (niet online)10
5. KlachtenbehandelingBekijk specifieke informatie over klachtenbehandeling.10

Hypotheken
HoofdprocessenDeelprocessenInhoudelijke reactie < ... (werkdagen)
1. Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe hypothekenVia e-mail15
Of binnen 10 werkdagen een bericht dat de behandeling van uw informatieverzoek langer gaat duren dan 15 werkdagen. Wij laten u dan weten wanneer u het gevraagde kunt verwachten.
Via brief15
2. Nieuwe hypotheken en wijzigingen van bestaande hypotheken (alleen via financieel adviseurs).Bekijk de doorlooptijden.
3. Bouwdepotdeclaraties10
4. KlachtenbehandelingBekijk specifieke informatie over klachtenbehandeling.10