Medische acceptatie

Vraagt u een levensverzekering aan? Dan wil de verzekeraar graag weten hoe het met uw gezondheid is. Dit is van belang om een inschatting te kunnen maken van het risico op overlijden tijdens de duur van de verzekering. Om dit risico te kunnen beoordelen, vragen wij u om een gezondheidsverklaring in te vullen of om u medisch te laten keuren. Meer informatie over waarom u een gezondheidsverklaring moet invullen, leest u op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring.

Levensverzekeringen

Wilt u een levensverzekering afsluiten? Dan vragen wij u om een gezondheidsverklaring in te vullen of om u medisch te laten keuren. Wat er in uw geval nodig is, wordt bepaald door:
  • het bedrag dat u wilt verzekeren;
  • uw leeftijd;
  • uw gezondheid.
Bent u jonger dan 56 jaar en wilt u een verzekering aanvragen die minder dan € 500.000,- uitkeert? Dan is in veel gevallen het invullen van een gezondheidsverklaring voldoende. Bekijk ook de keuringsgrenzen.


Wat houdt een medische keuring in?

U kunt van onze medische dienst bericht krijgen dat u een bloedonderzoek of een internistenkeuring moet ondergaan. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

Bloedtest
Uw bloed wordt bij een medische keuring onderzocht op glucose en cholesterol. Wilt u meer dan € 500.000,- verzekeren? Dan wordt uw bloed ook onderzocht op HIV-antistoffen.

Internistenkeuring
Deze keuring bestaat uit het invullen van een vragenlijst, een lichamelijk onderzoek, een bloed- en urineonderzoek, een hartfilmpje (met en zonder inspanning) en een longfoto. Uw bloed zal ook onderzocht worden op HIV-antistoffen.

Aanvullende informatie nodig?

In sommige gevallen hebben wij aanvullende informatie nodig over de antwoorden in de gezondheidsverklaring of de vragenlijst die is ingevuld bij de keuring. In dat geval kunnen wij de volgende gegevens opvragen:
  • Een aanvullende vragenlijst om meer duidelijkheid te krijgen over uw klachten.
  • Een machtiging waarmee u de medisch adviseur schriftelijk toestemming geeft om informatie op te vragen, over uw klacht, bij uw huisarts en/of behandelend specialist.
  • Een klein lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door een keuringsinstantie of een onafhankelijke huisarts.

Pensioenverzekeringen

Pensioenverzekeringen vallen onder de wet Medische Keuringen. Delta Lloyd vraagt daarom maar in een aantal gevallen om een medische keuring.

  • Als de verzekerde/deelnemer de verzekering kan afsluiten, maar dit pas vier maanden later doet. Delta Lloyd ziet deze persoon dan als iemand die eerst geen verzekering wilde nemen;
  • Als een verzekerde ook ineens dekking wil voor een nabestaande, terwijl er niets in zijn gezinssituatie is veranderd (de geboorte van een kind, een huwelijk of een samenlevingscontract);
  • Als de verzekerde/deelnemer meer dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit (directeur-grootaandeelhouder). Het geplaatste aandelenkapitaal is het geld dat de aandeelhouders aan het bedrijf hebben gegeven in ruil voor aandelen.

Particuliere pensioenverzekering 

Wilt u als privépersoon (particulier) een pensioenverzekering afsluiten? En voldoet u aan de voorwaarden in de hierboven genoemde lijst? Dan is er een medische keuring nodig die geldt voor levensverzekeringen.

Collectieve pensioenverzekering 

Wilt u een collectieve pensioenverzekering afsluiten? En voldoet uw medewerker aan de voorwaarden in bovengenoemde lijst? Dan kan het zijn dat de medewerker een medische keuring moet ondergaan. Dit kan ook een gezondheidsverklaring voor medewerkers zijn die de medewerker zelf invult.

Documenten