Letselschade Service Centrum

Delta Lloyd N.V. heeft een Letselschade Service Centrum (LSC). Het LSC behandelt alle letselschadeclaims voor Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO. Daardoor kunnen wij letselschades goed en vlot behandelen.

Samenwerking afhandelen claims

In het Letsel Service Centrum werken alle mensen die u nodig hebt bij letselschade. Denk hierbij aan medisch adviseurs, juridisch adviseurs en mensen die namens de verzekering bij u langskomen. Het LSC handelt alle soorten letselschadeclaims af. Het maakt niet uit of het bij de veroorzaker gaat om een aansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering, transportverzekering, technische verzekering of een agrarische verzekering.

Hoe werkt het Letselschade Service Centrum?

Als er een claim binnenkomt, bekijkt het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum:

  • hoe ernstig het letsel is;
  • hoe snel de zaak kan worden afgehandeld;
  • welke deskundigen erbij betrokken moeten worden.

Door deze manier van werken kunnen wij schadeclaims snel en goed afhandelen, ook als het een ingewikkelde zaak is.

Wat wij willen weten

Hebt u letsel opgelopen? In onderstaande folder kunt u lezen welke stappen er tijdens een schadebehandeling worden gezet.

Daarnaast wil het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum graag snel weten:

  • welk letsel u hebt opgelopen;
  • welke schade u hebt geleden;
  • of u nog kunt werken.

Open en direct contact is belangrijk voor ons. Daarom handelen wij zo veel mogelijk telefonisch af. Als het nodig is krijgt u bezoek van een van onze buitendienstmedewerkers.

Medische informatie

Soms heeft het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum ook medische gegevens nodig om uw letselschadeclaim te behandelen. Uw arts kan die gegevens verstrekken. U moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Uw medische gegevens zijn privé en komen daarom niet in een algemene map terecht (uw schadedossier). Alleen onze medisch adviseur mag uw medische gegevens inzien.

Kortom: het Letselschade Service Centrum van Delta Lloyd behandelt uw zaak altijd zorgvuldig en met aandacht!

Gedragscode Behandeling Letselschade

Het Delta Lloyd Letsel Service Centrum (LSC) heeft samen met slachtofferorganisaties een gedragscode opgesteld voor de behandeling van letselschade. Deze gedragscode is geen wet, maar een richtlijn voor de schaderegeling. Helpt iemand u bij het claimen van de letselschade? Dan kunt u aan deze persoon vragen zich aan deze code te houden.

Het LSC volgt ook de regels van de Letselschade Raad. De regels zorgen ervoor dat de behandeling van de schadeclaim duidelijk, voorspelbaar en helder is. Ook volgt uit de regels dat Delta Lloyd in bepaalde gevallen een vast bedrag vergoedt. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van huishoudelijke hulp. Op deze manier zorgt Delta Lloyd ervoor dat iedere verzekerde dezelfde behandeling krijgt.

Meer informatie over de Gedragscode Behandeling Letselschade en de Letselschade Richtlijnen kunt u vinden op www.deletselschaderaad.nl.

Onderzoek naar tevredenheid

Het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum vindt het belangrijk dat klanten tevreden zijn. Het LSC doet daarom regelmatig mee aan een klanttevredenheidsonderzoek. Ook doet het LSC mee aan onderzoeken van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV). Op deze manier proberen wij de kwaliteit van ons werk voortdurend te verbeteren.

Niet tevreden?

Het Delta Lloyd Letselschade Service Centrum doet zijn uiterste best om uw zaak zorgvuldig te behandelen. Tevreden klanten vinden wij belangrijk. Maar soms lukt het ons niet, een zaak naar tevredenheid af te handelen. Bent u niet tevreden? Dan kunt u vragen om bemiddeling. Een derde persoon probeert dan de zaak op te lossen. Ook kunt u het Klachteninstituut Verzekeringen.