Beleggingsbeleid

Delta Lloyd Asset Management beheert het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van Delta Lloyd. Dit gebeurt op dezelfde manier voor institutionele klanten als voor beleggingsfondsen die gericht zijn op particulieren. Beleggen met ondernemersgeest is onze filosofie. De kenmerken hiervan zijn geconcentreerde portefeuilles en een lange termijn visie waarbij we streven naar een aantrekkelijk rendement.

Kwaliteitsbeleid

Delta Lloyd wil zijn dienstverlening continu blijven afstemmen op u als klant. Om dit waar te maken heeft Delta Lloyd een kwaliteitsbeleid opgesteld. Jaarlijks controleert een interne accountantsdienst of aan dit beleid wordt voldaan. Op basis van de uitkomsten neemt Delta Lloyd maatregelen om de kwaliteit verder te verbeteren en/of processen aan te passen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Delta Lloyd Asset Management erkent als belegger zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen ons hierover verantwoorden tegenover onze klanten maar ook tegenover de bedrijven waarin wij beleggen. Verantwoord beleggen past in het beleid van Delta Lloyd en is structureel ingebed in ons beleggingsbeleid: wij beleggen alleen in bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die niet maatschappelijk ondernemen sluiten we uit met onze uitsluitingcriteria. Deze zijn onder andere gebaseerd op de door Sustainalytics (een internationaal instituut voor duurzaamheidsonderzoek) opgestelde lijst van bedrijven die controversiële wapens produceren en verhandelen.

Delta Lloyd onderschrijft ook de tien United Nations Global Compact Principles (onder andere mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie) en wij beleggen alleen in bedrijven die zich aan deze principes houden.

Delta Lloyd Asset Management heeft de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) ondertekend. Het UNPRI netwerk is opgericht in 2006 en is een internationaal sterk groeiende groep van beleggers die in hun beleggingsbeleid rekening houden met het milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur. Voor meer informatie kijk op www.deltalloyd.nl/verantwoordbeleggen.

Verbond van Verzekeraars

Eind 2011 hebben de leden van het Verbond van Verzekeraars de Code Duurzaam Beleggen aangenomen. Daarmee is het beleggingsbeleid van de leden van het Verbond gebonden aan duidelijke regels met betrekking tot duurzaam beleggen.

Delta Lloyd steunt dit initiatief namens de verzekeringssector en heeft zich gecommitteerd aan de code, handelt naar de geest ervan en is daarop aanspreekbaar. De elementen van de code zijn vertaald in het Beleid verantwoord beleggen. Voor meer informatie over de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars, ga naar de website.

Downloads