Fraudebeleid Delta Lloyd Groep

Delta Lloyd Groep doet er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Dat is in het belang van eerlijke verzekeraars en banken en onze plicht tegenover onze klanten.

Delta Lloyd Groep onderzoekt personen en bedrijven met wie zij zaken doet. Wij stellen vragen om na te gaan of een verzekeringsaanvraag, schadeclaim, bankrekening of kredietaanvraag terecht is.

Aangifte

Pleegt u fraude of probeert u fraude te plegen bij het aanvragen van een verzekering, een bankrekening of bij een uitkeringsverzoek? Delta Lloyd Groep onderzoekt deze aanvragen en neemt maatregelen. Van strafbare feiten doet Delta Lloyd Groep altijd aangifte bij de politie.

Incidentenregister

Is er fraude vastgesteld, dan kan Delta Lloyd Groep uw overeenkomst (polis of rekening) beëindigen of uw gegevens vastleggen in een Incidentenregister. Dit Incidentenregister valt onder de privacywetgeving en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Delta Lloyd Groep voorkomt hiermee dat personen, op welke manier dan ook, schade veroorzaken bij ons, onze klanten, diensten, medewerkers of bij andere financiële instellingen. Opname in het Incidentenregister kan ingrijpende gevolgen hebben. U kunt dan geen hypotheek, verzekering of krediet meer afsluiten bij Delta Lloyd Groep. Ook andere verzekeraars of banken kunnen u als klant weigeren.