duurzaamheid-home

Delta Lloyd ziet duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als het creëren van lange termijn waarde voor al onze belanghebbenden: klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij als geheel. Als verzekeraar en belegger zit duurzaam denken en vooruitkijken in onze genen.

Dichter bij de klant

Als verzekeraar en belegger passen we onze producten en dienstverlening steeds weer aan op de veranderende eisen van de klant. Daarom is het nodig meer en meer in contact met hen te zijn, want we willen dat onze producten en diensten zo waardevol en relevant mogelijk zijn. Door goed naar klanten te luisteren, voeren we verbeteringen door op basis van hun wensen en inzichten. Wij besteden extra veel aandacht aan klantzorg, duidelijke productinformatie, heldere polisvoorwaarden en open communicatie. Dit doen we onder andere via klantpanels.

Onze duurzaamheidsstrategie

We maken ons sterk voor een betere wereld en de mensen om ons heen. Duurzaamheid is voor ons geen extra maar de norm. We nemen onze verantwoordelijkheid op voor ons logische en relevante maatschappelijke thema’s en kijken welke bijdrage we hier kunnen leveren met onze kernactiviteiten verzekeren en beleggen. Onze medewerkers zetten zich via de Delta Lloyd Foundation vrijwillig in voor gezinnen met probleemschulden. Ook onze eigen klanten ondersteunen we bij een (dreigende) betalingsachterstand, zoals op hun hypotheek. Daarnaast zorgen we voor verduurzaming van onze bedrijfsvoering zoals kantoren, wagenpark en bedrijfsprocessen. Tenslotte stellen we meetbare doelen en we rapporteren hierover transparant. 

Onze duurzaamheidsstrategie rust op drie pijlers:
  1. Wat we voor klanten doen: Verantwoord en duurzaam beleggen
  2. Wat we met klanten doen: Verantwoord verzekeren
  3. Wat we zelf doen: Bedrijfsvoering en Foundation
Het fundament onder deze pijlers is onze organisatie waarin we duidelijke keuzes maken en verantwoorde principes hebben op het gebied van milieu, mensen en beleid.
Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie in het jaarverslag
infographic-duurzaamheid-home1
duurzame ontwikkeldoelen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In 2015 zijn door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien ‘Sustainable Development Goals (SDG’s) onder het motto ‘Time for Global Action for People and Planet’ gelanceerd. Onder deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen liggen 169 concrete en meetbare doelstellingen. Niet alleen van de overheid maar ook van burgers en bedrijfsleven wordt verwacht dat zij bijdragen aan het behalen van deze doelen.


De doelen die we hebben gekozen

Delta Lloyd heeft gekozen voor de doelstellingen die bij ons passen en waarmee we echt het verschil kunnen maken. We hebben alle doelstellingen van de VN naast onze organisatie, duurzaamheidsstrategie en kernactiviteiten gelegd. Vervolgens hebben we ons gericht op logische en relevante maatschappelijke thema’s zoals pensioen, klimaat en mensenrechten, waaraan wij een bijdrage kunnen leveren of een rol in kunnen spelen.

infographic-duurzaamheid-home2

Voorbeelden concrete doelen en acties

  • Ons Delta Lloyd ESG Fund behoort tot de best presterende wereldwijde aandelenfondsen op het gebied van duurzaamheid. Ook staat dit fonds op 1 in de Top 10 van beste wereldwijd duurzaam beleggende aandelenfondsen van onderzoeksbureau AF Advisors.
  • Wij zijn de grootste Nederlandse verzekeraar van offshore windmolens.
  • We hebben in 2016 via windenergie bijgedragen aan de elektriciteitsvoorziening van 2.2 miljoen Nederlandse huishoudens.
  • Met ons Pensioenbewustzijn Programma helpen we werkgevers en hun medewerkers aan te sporen om eerder in actie te komen voor hun pensioen.
  • De Delta Lloyd Foundation is in een rapport uit 2016 van PwC genoemd als goed voorbeeld van een beursgenoteerd bedrijf dat werkt met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
  • Ook externe partijen zoals de Vereniging Beleggers Duurzaam Ondernemen (VBDO), de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) kijken naar ons duurzaamheidsbeleid en waarderen onze stappen vooruit.
infographic-duurzaamheid-home3

Sinds 2014 op duurzaamheidsranglijst DJSI

Delta Lloyd is sinds september 2014 opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Dat is de wereldwijd toonaangevende duurzaamheidsranglijst. De DJSI bestaat sinds 1999 en volgt ondernemingen wereldwijd die duurzaamheid tot een belangrijk deel van hun beleid hebben gemaakt. Op deze ranglijst staan de beste 10% van de 2500 grootste bedrijven in elke bedrijfstak van de DJSI.

Delta Lloyd is een van de weinige Nederlandse verzekeraars die tot 1 juni 2017 genoteerd stond in de DJSI. Delta Lloyd scoorde in 2016 onder andere goed op Principles for Sustainable Insurance, Corporate Citizenship (met de Delta Lloyd Foundation) en Tax Strategy (transparantie). Dit laatste werd ook erkend door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) die Delta Lloyd een voorbeeld voor anderen noemde op het gebied van transparant rapporteren van belastingbeleid.

De overname van Delta Lloyd door NN Group is per 1 juni 2017 voltooid. Dit betekent dat Delta Lloyd vanaf die datum niet meer beursgenoteerd is en dus ook niet meer is opgenomen in de DJSI.

Naar boven