Ongevallenverzekering individueel

Welke uitkering krijg ik?

De uitkering bij overlijden is niet hetzelfde als bij invaliditeit:

  • Overlijdt u door een ongeval? Dan ontvangen uw nabestaanden het hele bedrag dat u verzekerd hebt.
  • Wordt u door een ongeluk blijvend invalide? Dan ontvangt u eenmalig een bedrag. De hoogte hiervan is afhankelijk van het bedrag dat verzekerd is. Ook is het bedrag afhankelijk van het percentage dat u invalide bent. Hoe zwaarder u invalide bent, hoe hoger uw uitkering. Een verzekeringsarts van Delta Lloyd stelt dit percentage vast.

Hoe hoog is het verzekerde bedrag?

  • U kiest zelf het bedrag dat u wilt ontvangen. U kunt maximaal 500.000 euro verzekeren voor Rubriek A en maximaal 500.000 euro voor Rubriek B. 
  • Verzekert u een bedrag lager dan 250.000 euro? Dan vragen wij geen gezondheidsverklaring.
  • Verzekert u beide rubrieken? Dan kunt u een verschillend uitkeringsbedrag kiezen voor de twee rubrieken.

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag elk jaar met vijf procent te laten stijgen. Dit kan nuttig zijn om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren.

In sommige gevallen kunt u het verzekerde bedrag niet laten stijgen. Lees hierover meer in de brochure Ongevallenverzekering of de voorwaarden.

Kan ik mijn uitkering verhogen?

U kunt bij het afsluiten van de verzekering kiezen om de uitkering voor blijvende invaliditeit te verhogen tot 225 of 350 procent. U ontvangt deze verhoogde uitkering als u meer dan 25 procent invalide bent. Bent u bijvoorbeeld 100 procent blijvend invalide? Dan krijgt u een uitkering van 225 of 350 procent van uw verzekerde bedrag. Bij een lager percentage invaliditeit passen wij de uitkering naar verhouding aan.

Er geldt wel een maximum verzekerd bedrag bij invaliditeit (rubriek B) als u kiest voor deze verhoogde uitkering. Het maximum verzekerd bedrag bij een verhoogde uitkering van 225 procent is 150.000 euro. Bij een verhoogde uitkering van 350 procent is dit 100.000 euro.

U kunt ook kiezen voor een hogere uitkering als u:

  • Chirurg, opererend specialist, tandarts, dierenarts of veearts bent. Dan gebruiken we andere uitkeringspercentages. Hierdoor krijgt u op een aantal onderdelen meer dan gebruikelijk uitgekeerd.
  • Het gebruik van uw handen en vingers in uw beroep belangrijk is (bijvoorbeeld bij een pianist). Dan kunt u de uitkeringspercentages verdubbelen.

Voor een hogere uitkering betaalt u wel extra premie. In sommige gevallen kunt u de uitkering niet verhogen. Lees hierover meer in de brochure Ongevallenverzekering of de voorwaarden.

Wanneer krijg ik geen uitkering?

In een aantal gevallen krijgt u geen uitkering als u blijvend invalide wordt of overlijdt door een ongeval. Dat kan te maken hebben met de oorzaak van het ongeval. Het kan ook komen doordat u zich niet aan uw verplichtingen houdt. Daarnaast zijn er een aantal algemene uitsluitingen zoals uitsluitingen bij schade door oorlog, demonstraties met geweld en atoomkernreacties.  Lees hierover meer in de brochure Ongevallenverzekering of polisvoorwaarden.

Wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als verzekerde? Deze vindt u ook in de polisvoorwaarden.

Downloads

Over geldzaken en verzekeren

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en verzekeren: