Milieuschade (Agrarisch)

Wat zijn de voordelen?

  • U bent verzekerd tegen milieuschade op uw bedrijfsterrein en daarbuiten.           
  • We kunnen altijd snel tot actie overgaan, ook als u schade veroorzaakt bij anderen. 
  • Moet u maatregelen nemen om schade te voorkomen of te verminderen? Wij vergoeden de kosten. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is verzekerd.