Milieuschade (Agrarisch)

brandverzekering agrarisch

Wat is het?

De milieuwetten worden steeds strenger. Het kost bedrijven veel geld om aan deze wetten te voldoen. Toch kan er milieuschade ontstaan. Vooral gewasbeschermingsmiddelen, asbest, minerale olie en mest kunnen schade aan het milieu veroorzaken.

De Brandverzekering voor agrarische bedrijven vergoedt de kosten van het opruimen van beschadigd materiaal. Maar deze verzekering betaalt geen kosten voor het schoonmaken van vervuilde grond en water. Die kosten verzekert u met de Milieuschadeverzekering.

Ruime dekking

De Milieuschadeverzekering (MSV) voor agrarische bedrijven verzekert het schoonmaken van bodem en water na vervuiling. Ook schade aan bezittingen is verzekerd. Lijdt uw bedrijf schade door de milieuvervuiling? Ook daarvoor bent u verzekerd. Na milieuschade kunnen we altijd snel tot actie overgaan, ook als u milieuschade veroorzaakt bij anderen. 

De Milieuschadeverzekering zit ook in het Agrarisch Ondernemerspakket. U kunt dan meer dan één verzekering afsluiten. Dit levert u fors voordeel op.