Milieuschade (Agrarisch)

Wat is gedekt?

U bent verzekerd tegen milieuschade die op uw eigen bedrijfsterrein ontstaat. Niet alleen de sanering van uw eigen terrein is verzekerd, maar ook de sanering van terreinen van anderen. Sanering betekent het schoonmaken van vervuilde grond en water.

Speciaal voor agrarische loonbedrijven en hoveniers die werken op locatie (bij klanten) is er de bij-derdendekking. Hiermee bent u verzekerd tegen milieuschade die u veroorzaakt als u bij anderen aan het werk bent.

Wat is niet gedekt?

  • milieuschade door dat u met opzet de milieuvoorschriften overtreedt
  • milieuschade door luchtverontreiniging
  • verwondingen of ziekte door milieuverontreiniging

De laatste twee zijn wel gedekt met de Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven