Print pagina

Jaaroverzichten

Het jaaroverzicht staat voor u klaar in Delta Lloyd E-bankieren. Op het jaaroverzicht vindt u een overzicht van uw producten bij Delta Lloyd Bank met het saldo op 1 januari 2014 en het saldo op 31 december 2014.

Hebt u een Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening of een Gouden Handdruk Oogstrekening? Voor deze rekeningen staat de jaaropgaaf nu ook in Delta Lloyd E-bankieren.

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over het jaaroverzicht en de jaaropgaaf.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 026 - 400 44 22 of mail naar service@deltalloyd.nl

Vragen over het jaaroverzicht

Wanneer ontvang ik mijn jaaroverzicht?

Uw jaaroverzicht staat klaar in Delta Lloyd E-bankieren. U hebt hierover een e-mail van ons ontvangen. U kunt het jaaroverzicht ook printen.

In Delta Lloyd E-bankieren kunt u zien welk e-mailadres bij ons bekend is. U vindt het adres onder het kopje Contactgegevens. Hier kunt u uw e-mailadres ook wijzigen.

Waarom ontvang ik het jaaroverzicht niet als bijlage in de e-mail?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Om privacyredenen sturen wij het jaaroverzicht niet per e-mail.

Waar staat mijn jaaroverzicht in Delta Lloyd E-bankieren?

U vindt uw jaaroverzicht in Delta Lloyd E-bankieren bij 'Mijn documenten': 

Hier kunt u uw jaaroverzicht inzien, downloaden en printen.

Ik weet mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer. Wat nu?

U kunt uw inloggegevens opnieuw aanvragen. Weet u uw gebruikersnaam én wachtwoord niet meer? Vraag dan eerst uw gebruikersnaam op. Met uw gebruikersnaam kunt u vervolgens een nieuw wachtwoord aanvragen.

Ik heb geen Delta Lloyd E-bankieren. Hoe krijg ik dan mijn jaaroverzicht?

Hebt u geen Delta Lloyd E-bankieren? Dan ontvangt u een papieren jaaroverzicht. De papieren jaaroverzichten worden vanaf eind januari verzonden. U ontvangt uw jaaroverzicht uiterlijk eind februari.

Let op: Hebt u een rekening met twee rekeninghouders? En heeft één van beide rekeninghouders geen toegang tot Delta Lloyd E-bankieren? Dan ontvangt deze rekeninghouder het jaaroverzicht per post.

Ik wil mijn jaaroverzicht digitaal ontvangen. Wat moet ik doen?

Als u uw jaaroverzicht voortaan digitaal wilt ontvangen, vraag dan gratis Delta Lloyd E-bankieren aan. Met Delta Lloyd E-bankieren kunt u uw bankzaken snel en eenvoudig regelen, waar en wanneer u dat wilt. Hebt u vóór 31 december 2014 Delta Lloyd E-bankieren aangevraagd? Dan ontvangt u uw jaaroverzicht 2014 digitaal.

Let op! Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen?

Geef dan zo snel mogelijk uw adreswijziging door. Dat kan via Delta Lloyd E-bankieren of gebruik hiervoor het wijzigingsformulier [PDF] .

Vragen over de jaaropgaaf van de uitkeerrekeningen

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf 2014?

De jaaropgaaf kunt u nu online inzien op Delta Lloyd E-bankieren. U hebt van ons een e-mail ontvangen dat uw jaaropgaaf online staat en waar u die kunt vinden.

Wat staat er op mijn jaaropgaaf?

Op uw jaaropgaaf staat een overzicht van de door u ontvangen uitkeringen en betaalde premies in 2014. De gegevens op deze jaaropgaaf hebt u nodig voor uw belastingaangifte over 2014. Op de website van de Belastingdienst leest u welke gegevens u nodig hebt bij de belastingaangifte. 

Vragen over de belastingaangifte

Kan ik het jaaroverzicht ook gebruiken bij mijn belastingaangifte?

Wij geven uw financiële gegevens door aan de belastingdienst. De belastingdienst gebruikt deze gegevens in de vooraf ingevulde aangifte. De belastingdienst kijkt daarbij naar de stand van 1 januari. Doet u aangifte over het jaar 2014? Dan geldt dus de stand van 1 januari 2014. U kunt het jaaroverzicht gebruiken om de vooraf ingevulde gegevens te controleren.
Dit jaar is ook de jaarinleg op de bancaire lijfrenterekeningen opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte. Hebt u in 2014 geld geboekt op de Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening of Lijfrente Spaarrekening? Dan ziet u dat terug op de vooraf ingevulde aangifte.

Kan ik de jaaropgaaf ook gebruiken bij mijn belastingaangifte?

Wij geven uw financiële gegevens door aan de belastingdienst. De belastingdienst gebruikt deze gegevens in de vooraf ingevulde aangifte. Op uw jaaropgaaf staat een overzicht van de door u ontvangen uitkeringen en betaalde premies in 2014. U kunt de jaaropgaaf gebruiken om de vooraf ingevulde gegevens te controleren. Op de website van de belastingdienst leest u welke gegevens u nodig hebt bij de belastingaangifte.

Wat moet ik doen als de vooraf ingevulde gegevens op mijn belastingaangifte niet kloppen?

De belastingdienst vult het grootste deel van uw gegevens vooraf in. Is er iets niet juist? Doe dan het volgende:

Controleer het jaaroverzicht goed. Als het jaaroverzicht niet klopt met uw eigen administratie, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (026) 400 4040. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Zijn de gegevens op de vooraf ingevulde aangifte niet gelijk aan de gegevens op uw jaaroverzicht? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon van de belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Vragen over beleggen

Waar kan ik de slotkoersen van de beleggingsfondsen per 1 januari 2014 vinden?

Bij de belastingdienst moet u de waarde van uw beleggingen opgeven per 1 januari 2014. Die is gelijk aan de waarde per 31 december 2013.

Bekijk de slotkoersen van 2013 van de beleggingsfondsen.

Belegt u in een beleggingsfonds dat in 2014 is gefuseerd?

Dan ziet u op uw jaaroverzicht de waarde van het oude fonds per 31 december 2013 en de waarde van het nieuwe fonds per 31 december 2014.

Er staat ‘oud’ achter de naam van een beleggingsfonds op mijn jaaroverzicht. Wat betekent dat?

Begin januari 2014 hebben wij uw beleggingen in dit fonds/deze fondsen overgezet naar een andere variant van hetzelfde fonds. In deze andere variant zit geen distributievergoeding verwerkt.

Wordt het dividend op mijn Lijfrente- of Gouden Handdrukrekening belast?

Nee, in de toekomst gaat u loonbelasting betalen over de uitkeringen die u gaat ontvangen. Daarom hoeft u nu geen dividendbelasting te betalen.

Ik heb in Delta Lloyd E-bankieren geen toegang tot mijn beleggingen. Wat nu?

Hebt u geen toegang tot uw beleggingen? Dan hebt u de vragen over uw kennis van en ervaring met beleggen nog niet gevuld. Log in op Delta Lloyd E-bankieren en ga naar uw beleggingsrekening. Klik daar op het onderdeel Beleggerskompas en vul de vragenlijst in. Vanaf de volgende werkdag kunt u weer bij uw beleggingen.

Ik zie een negatief saldo op mijn beleggingsrekening. Hoe kan dat?

Na afloop van elk kwartaal berekenen wij het gemiddelde van uw belegd vermogen in dat kwartaal. Over dat bedrag betaalt u bewaarloon. Hebt u geen spaarsaldo op uw rekening? Dan wordt het bedrag toch van uw beleggingsrekening afgeschreven en ontstaat er een negatief saldo. Hebt u wel beleggingen? Dan verkopen wij automatisch een deel van uw beleggingen om het negatieve saldo aan te vullen. Hebt u geen beleggingen? Dan ontvangt u een brief waarin staat dat u het saldo op uw rekening binnen drie weken aan moet vullen.

Meer informatie over bewaarloon vindt u bij de veelgestelde vragen bewaarloon

Wordt de debetstand verrekend met de opgebouwde rente over 2014?

Het bewaarloon wordt per 31 december 2014 van uw rekening afgeschreven. De rentebijschrijving vindt plaats op 1 januari 2015. Op dat moment wordt de debetstand verrekend met de opgebouwde rente. Maar omdat u op het jaaroverzicht de eindstand per 31 december 2014 ziet, is de debetstand op het jaaroverzicht nog niet verrekend met de opgebouwde rente over 2014. Hebt u na het bijschrijven van de opgebouwde rente over 2014 nog steeds een negatief saldo? Dan kunt u het overgebleven negatieve saldo zelf aanvullen door een overboeking vanaf uw betaalrekening naar uw beleggingsrekening.

Waarom staat het ingehouden bewaarloon niet op mijn jaaroverzicht?

Het ingehouden bewaarloon wordt niet getoond op het jaaroverzicht omdat u dit bedrag niet door hoeft te geven aan de belastingdienst.

Vragen over de rente

Is de rente in 2014 gewijzigd?

De spaarrente op de Delta Lloyd rekeningen zijn variabele rentes op jaarbasis. Delta Lloyd Bank mag de variabele rente op elk moment wijzigen. In het overzicht rentewijzigingen staan alle rentewijzigingen van 2014.

Wanneer wordt de rente bijgeschreven?

De rente is op 1 januari 2015 op uw rekening bijgeschreven.

Waar vind ik de rente van mijn spaarloonrekening?

De rente die u in 2014 hebt opgebouwd, is op 1 januari 2015 op uw gekoppelde Delta Lloyd Internet Spaarrekening bijgeschreven. 

Waar vind ik de rentebijschrijving over 2014?

In Delta Lloyd E-bankieren ziet u per rekening de rentebijschrijving over 2014 als mutatie bij ‘Bij-en afschrijvingen’.

Vragen over de saldo-opgave van uw Delta Lloyd Hypotheek

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave of saldo-opgave van 2014?

De jaaropgaven zijn begin februari verzonden. U ontvangt uw jaaropgave uiterlijk begin maart. Bekijk de veelgestelde vragen over uw jaaropgave van uw hypotheek.

Kan ik een uitleg krijgen over mijn jaaropgave?

Bekijk hiervoor de toelichting op uw jaaropgave 2014 [PDF] van uw Delta Lloyd Hypotheek.

Waar kan ik meer informatie vinden over de jaaropgave van mijn Delta Lloyd Hypotheek.

Bekijk de veelgestelde vragen over de jaaropgave van de Delta Lloyd Hypotheek.

Vragen over internet bankieren (E-bankieren)

Waar kan ik meer informatie vinden over Delta Lloyd E-bankieren?

Bekijk de veelgestelde vragen over Delta Lloyd E-bankieren.

 

Jaaroverzicht