Print pagina

Jaaroverzichten

Veelgestelde vragen en antwoorden over uw jaaroverzicht van Delta Lloyd Bank.

Vragen over verzending jaaroverzichten Delta Lloyd Bank

Krijg ik een digitaal jaaroverzicht?
Hebt u een E-bankieren account? Dan krijgt u een digitaal jaaroverzicht.

Wanneer staat mijn jaaroverzicht online?
Het overzicht staat vanaf half januari in E-bankieren. U vindt uw jaaroverzicht bij ‘ Mijn documenten’. Hier ziet u een voorbeeld [PDF] .

Weet u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord voor E-bankieren niet meer?
U kunt uw inloggegevens opnieuw aanvragen.

Ontvang ik mijn jaaroverzicht per post?
Hebt u geen E-Bankieren account? Dan ontvangt u een papieren jaaroverzicht.

Wanneer ontvang ik mijn jaaroverzicht per post?
De jaaroverzichten worden vanaf eind januari verzonden. U ontvangt uw jaaroverzicht uiterlijk half februari.

Ik wil mijn jaaroverzicht digitaal ontvangen. Wat moet ik doen?
Als u uw jaaroverzicht voortaan digitaal wilt ontvangen, vraag dan E-bankieren aan. Met E-bankieren van Delta Lloyd Bank kunt u uw bankzaken snel en eenvoudig regelen, waar en wanneer u dat wilt. Hebt u vóór 31 december 2013 E-Bankieren aangevraagd? Dan ontvangt u uw jaaroverzicht 2013 digitaal.

Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen?
Geef dan uw adreswijziging door aan Delta Lloyd.

Delta Lloyd Bank over op IBAN

Delta Lloyd Bank is in 2013 overgegaan op IBAN. Op uw jaaroverzicht ziet u voortaan alleen nog IBAN als rekeningnummer. Dit is uw oude rekeningnummer, met daarvoor een aantal cijfers en letters. Bijvoorbeeld NL64DLBK0719762021.

Overzicht spaarrentes 2013

De spaarrente op de Delta Lloyd rekeningen zijn variabele rentes op jaarbasis. Delta Lloyd Bank mag de variabele rente op elk moment wijzigen. In het overzicht rentewijzigingen van de Delta Lloyd rekeningen staan alle rentewijzigingen van 2013.

Vragen over rentebijschrijvingen

Wanneer wordt de rente bijgeschreven?
De rente wordt op 1 januari 2014 op uw rekening bijgeschreven.

Waar vind ik de rente over 2013 die is opgebouwd op mijn spaarloonrekening?
Deze rente wordt op 1 januari 2014 op uw gekoppelde Delta Lloyd Internet Spaarrekening of Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening bijgeschreven.

Waar vind ik de rente over 2013 op mijn Internet Spaarrekening?
Als u bent ingelogd op E-bankieren ziet u de rente over 2013 als mutatie bij 'Bij-en afschrijvingen'.

Wordt het dividend op mijn E-levensloop-, Lijfrente Groei- of Gouden Handdrukrekening belast?
Nee, in de toekomst gaat u loonbelasting betalen over de uitkeringen die u gaat ontvangen. Daarom hoeft u nu geen dividendbelasting te betalen.

Koersen beleggingsfondsen laatste beursdag 2012

Bij de belastingdienst moet u de waarde van uw beleggingen opgeven per 1 januari 2013. Die is gelijk aan de waarde per 31 december 2012. Bekijk de slotkoersen van 2012 van de beleggingsfondsen. 

Belegt u in een beleggingsfonds dat in 2013 is gefuseerd?
Dan ziet u de waarde van het oude fonds per 31 december 2012 en de waarde van het nieuwe fonds per 31 december 2013 op uw jaaroverzicht.

Toelichting jaaropgave Delta Lloyd uitkeerrekening

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave 2013?
De jaaropgaven worden vanaf half februari per post verzonden. In 2013 zijn we overgestapt op een nieuw systeem voor de administratie van uw uitkering. Hierdoor ontvangt u de jaaropgave van uw uitkeerrekening later dan de jaaroverzichten van andere rekeningen.

Toelichting jaaropgave 2013 Delta Lloyd uitkeerrekening.
Op uw jaaropgave staat een overzicht van alle uitkeringen in 2013 plus de fiscale gegevens die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte over 2013. Controleer uw burgerservicenummer op deze opgave goed. Klopt er iets niet? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Uitkering(en)
De basis voor het berekenen van de inhouding voor de Zvw premie is uw bijdrage-inkomen. Uw bijdrage-inkomen is het totaal aan uitgekeerde bedragen in 2013 en kunt u vinden onder ‘Uitkering(en)’.

Ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet
Onder ‘Ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet’ vindt u de ingehouden Zwv premie. Hierbij is maximaal over een bedrag van € 50.853,- Zvw premie ingehouden (was € 50.064 in 2012). Het tarief van de bijdrage Zvw is 5,65% van het bijdrage-inkomen (was 5% in 2012).
De vermelde bedragen zijn afgerond op hele euro's. De uitkeringen zijn naar beneden afgerond. De inhoudingen zijn naar boven afgerond.

Vragen over hypotheken

Kan ik een uitleg krijgen over mijn jaaropgave?
Bekijk hiervoor de toelichting [PDF]  op uw jaaropgave 2013 van uw Delta Lloyd-hypotheek. Of bel met onze medewerkers van de afdeling Hypotheken Beheer via telefoonnummer (020) 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave van 2013?
De jaaropgaven worden vanaf eind januari per post verzonden. U ontvangt uw jaaropgave uiterlijk half februari.

Ik zie dat mijn hypotheek even hoog is gebleven. Hoe komt dat?
Meestal betaalt u de hypotheek terug door te sparen of te beleggen met een rekening of verzekering. Of u hebt hier een levensverzekering voor afgesloten. Op de einddatum van uw hypotheek betaalt u met het geld op deze rekening of verzekering uw hypotheek terug. Tijdens de looptijd betaalt u dus niets van de hypotheek terug en blijft uw hypotheek even hoog. Daarom staat uw hele hypotheekbedrag op uw jaaropgave. Naast de jaaropgave voor uw hypotheek krijgt u ook een jaaropgave van de rekening of verzekering die bij uw hypotheek hoort. Dit overzicht ontvangt u apart.

Waar staan de gegevens van de rekening of verzekering die bij mijn hypotheek hoort?
Hier ontvangt u een aparte jaaropgave voor.

Waar vind ik mijn vooruitbetaalde hypotheekrente op de jaaropgave?
Hebt u uw hypotheekrente voor een aantal maanden vooruitbetaald? Dan staat dit bedrag op de jaaropgave als negatief bedrag onder het kopje 'Nog niet ontvangen bedragen'. Dit betekent dat u een positief saldo hebt. Wij moeten dit bedrag alleen nog verrekenen met de rente die u moet betalen in het nieuwe jaar.

Mag ik rente die ik krijg over mijn bouwdepot opgeven bij mijn belastingaangifte?
Over het geld in uw bouwdepot krijgt u rente van ons. De totale rente die u in 2013 over uw bouwdepot hebt gekregen, trekt u bij uw belastingaangifte af van de post ’berekende (verschuldigde) rente'. De ‘berekende of verschuldigde rente’ is de hypotheekrente die u aan ons hebt betaald.

Welke kosten mag ik aftrekken van mijn belastingen?
In de meeste gevallen kunt u bij uw belastingaangifte ieder jaar een aantal kosten voor uw woning aftrekken. Voorbeelden hiervan zijn de rente die u betaalt over de hypotheek en periodieke betalingen voor erfpacht. Ook kunt u, in het jaar dat u de woning koopt, eenmalig enkele kosten aftrekken die u maakt om de lening te krijgen. Zoals de notariskosten voor de hypotheekakte, advies- en bemiddelingskosten en taxatiekosten. De andere aftrekposten staan op de afrekening van de notaris. Deze hebt u gekregen bij het passeren van uw hypotheek. Ook kunt u voor meer informatie kijken op de website van de Belastingdienst.

Hebt u nog vragen?
Onze medewerkers van de afdeling Hypotheken Beheer helpen u graag. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer (020) 594 5050. U kunt ook een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.

Vragen over uw belastingaangifte

Kan ik het jaaroverzicht ook gebruiken bij mijn belastingaangifte?
Wij geven uw financiële gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens in de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst kijkt daarbij naar de stand van 1 januari. Doet u aangifte over het jaar 2013, dan geldt dus de stand van 1 januari 2013. Maakt u gebruik van de vooraf ingevulde aangifte? Dan kunt u het jaaroverzicht gebruiken om de vooringevulde gegevens te controleren. Maakt u geen gebruik van de vooraf ingevulde aangifte? Dan kunt u het jaaroverzicht gebruiken om de gevraagde gegevens in te vullen.

Wat moet ik doen als de vooringevulde gegevens op mijn belastingaangifte niet kloppen?
Maakt u gebruik van de vooraf ingevulde aangifte? Dan vult de belastingdienst het grootste deel van uw gegevens vooraf in. Is er iets niet juist? Doe dan het volgende:

  1. Controleer het jaaroverzicht goed. Als die niet klopt met uw eigen administratie, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (026) 400 44 22. Wij zijn op bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur. 
  2. Klopt het jaaroverzicht? En klopt die niet met de vooringevulde gegevens? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon van de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.