Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.

 
 
 
 

Shira - Arbeidsrechtadvocate

ZZP'er? Verdiep je in de nieuwe DBA-wet

Expert Talk: 5 vragen over de beoordeling arbeidsrelaties zzp’ers

Als je de media mag geloven stoppen bedrijven massaal met het inhuren van zzp’ers. De risico’s voor opdrachtgevers zouden nog onvoldoende duidelijk zijn nu de Wet DBA per 1 mei 2016 van kracht is als vervanging van de VAR-verklaring. Tijd dus om meer helderheid te scheppen. We stelden arbeidsrecht advocate Shira Vrij de vijf meest prangende vragen over wat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) betekent voor zzp’er én opdrachtgevers.

1. Wat is er veranderd sinds de invoering van de wet DBA?

“Als zzp’er vraag je niet meer jaarlijks een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan. Met een VAR kon je bij opdrachtgevers aantonen dat de belastingdienst jou zag als zelfstandig ondernemer. Bleek er achteraf toch sprake te zijn van een dienstbetrekking dan kon in praktijk alleen de opdrachtnemer, de zzp’er dus, hier door middel van een naheffing door de belastingdienst op aangesproken worden. Met de wet DBA kunnen opdrachtgever en zzp’er een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst sluiten (dit is niet verplicht) en lopen voortaan beide partijen een risico als er toch sprake blijkt te zijn van een (verkapte) loondienstbetrekking. De belastingdienst kan beide partijen met terugwerkende kracht tot vijf jaar een naheffingsaanslag opleggen. Doordat de belastingdienst nu ook de mogelijkheid heeft opdrachtgevers aan te spreken op het feit dat sprake is van een fiscale dienstbetrekking, zijn veel zzp’ers bang dat opdrachtgevers minder snel genegen zijn om te werken met zzp’ers. Momenteel krijgen wij in onze advocatenpraktijk veel vragen over de overeenkomsten. De belastingdienst heeft wel modelovereenkomsten gemaakt, maar die zijn niet altijd toereikend.”

‘Werkzaam- heden worden vaak net anders uitgevoerd’

2. Zit je als zzp’er en opdrachtgever gebakken met een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst?

“Het gaat niet alleen om wat er in het contract staat. Het belangrijkste is dat je hier ook daadwerkelijk naar handelt. Dat kan behoorlijk lastig zijn. In de praktijk doen zich vaak ontwikkelingen voor waardoor de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er een andere vorm krijgt. Werkzaamheden worden toch net anders uitgevoerd dan vooraf afgesproken in de modelovereenkomst. En dan kan het zomaar zijn dat achteraf blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking in fiscale zin. Om dit te voorkomen is het verstandig op een aantal zaken te letten. De belastingdienst heeft delen in de overeenkomst geel gearceerd. Dit zijn de onderdelen waar ze op controleren om te bepalen of er sprake is van een dienstverband. Zolang je daarnaar handelt ben je als zzp’er dus (in fiscale zin) niet in loondienst, maar hoe je daar naar moet handelen is niet altijd even duidelijk.”

3. Is het risico dat de belastingdienst een opdracht als dienstbetrekking beoordeeld groter geworden met de wet DBA?

“De criteria op basis waarvan de belastingdienst bepaalt of sprake is van een dienstverband in fiscale zin, zijn onveranderd gebleven. De belastingdienst heeft nu wel meer handhavingsmogelijkheden. Al zetten ze niet meer mensen op het handhaven van de wet. Maar waar ze voorheen zzp’ers individueel moesten beoordelen, kunnen ze nu ook opdrachtgevers controleren. Als een opdrachtgever bijvoorbeeld met 10 zzp’ers werkt, kun je je voorstellen dat handhaving efficiënter wordt. Een opdrachtgever moet dus ook scherper zijn. Hoe het in de praktijk gaat lopen is dus afwachten. Het komende jaar bevinden we ons in de implementatiefase. De belastingdienst zal vooral voorlichten, aanwijzingen geven en de helpende hand bieden. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de gelegenheid om te zorgen dat ze volgens de nieuwe wet gaan werken. Er geldt in deze periode echter wel een inspanningsverplichting voor zzp’er en ondernemer.”

‘Payrolling als optie voor een flexibele arbeidsrelatie?’

4. Kun je ook om de wet DBA heen als zzp’er en opdrachtgever?

De belastingdienst heeft een modelovereenkomst voor zowel bemiddeling als tussenkomst. Veel opdrachtgevers denken dat zij gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid indien zij een intermediair inschakelen. Dit is echter niet helemaal correct. Ook als opdrachtgever en opdrachtnemer geen contractuele relatie hebben kan de relatie toch op enig moment gekwalificeerd worden als dienstbetrekking, omdat zij zich feitelijk als werkgever en werknemer gedragen. En ook de relatie tussen de intermediair en de opdrachtnemer wordt beoordeeld door de belastingdienst. De tijd zal het leren. Het is een geheel nieuwe situatie.”

5. Heb je nog tips voor zzp’ers en opdrachtgevers met betrekking tot de nieuwe wet?

“Opdrachtgevers en zzp’ers wil ik adviseren echt aan de slag te gaan met de nieuwe wet. Hoewel je tot 1 mei 2017 van de belastingdienst de tijd krijgt om je weg daarin te vinden, is het toch zaak om hierop nu al te anticiperen. Gebruik die tijd om jezelf er in te verdiepen, vraag jezelf af: wat is wel en niet nodig? Daarnaast moet je bekijken of je kunt werken met de modelovereenkomsten van de belastingdienst, of dat je juist met je opdrachtgever(s) een eigen overeenkomst wilt maken. Laat zo’n zelfgemaakte overeenkomst ook tijdig door de belastingdienst checken. En als je eenmaal een (model)overeenkomst aangaat, houd je er dan ook echt aan. Zo voorkom je vervelende situaties bij je belastingaangifte. En ook opdrachtgevers weten dan dat het goed zit. Ben je er tot slot wel van bewust dat een goedkeuring van de belastingdienst geen garanties geeft. Het zegt ook niets over de vraag of je bij je aangifte inkomstenbelasting als ondernemer wordt gekwalificeerd. Als de belastingdienst de overeenkomst heeft goedgekeurd, kan het zo zijn dat bijvoorbeeld een rechter alsnog van mening is dat sprake is van een dienstverband in arbeidsrechtelijke zin.”

Over de expert

Shira Vrij werkt als advocaat bij Pot Jonker Advocaten in Haarlem. Haar werkterrein is arbeidsrecht, een specialisme dat haar vooral boeit omdat het mensenwerk is en altijd in beweging. Shira adviseert dagelijks zowel particulieren als ondernemers en overheden over arbeids- en vaststellingsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim, ontslag, arbeidsconflicten, medezeggenschap en de arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties.

De VAR bestaat niet meer! Waarom is dat eigenlijk?

Meer over de achtergrond van de nieuwe Wet DBA.

 

Neem contact met ons op

FacebookTwitterMailTelefoon
Advies nodig?
Vind een adviseur bij u in de buurt